bai 10 qua dang tron

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Chào mừng các thầy cô giáo về dự giờ Tiết 10 : Vẽ quả (quả dạng tròn) Môn Mĩ Thuật Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Giang

Slide 2: 

Thứ t­ ngày 29 tháng 10 năm 2008 MÜ thuËt : Vẽ quả (quả dạng tròn)

Slide 3: 

Thứ t­ ngày 29 tháng 10 năm 2008 MÜ thuËt : Vẽ quả (quả dạng tròn)

Slide 4: 

Thứ t­ ngày 29 tháng 10 năm 2008 MÜ thuËt : Vẽ quả (quả dạng tròn)

Slide 5: 

Thứ t­ ngày 29 tháng 10 năm 2008 MÜ thuËt : Vẽ quả (quả dạng tròn)

Slide 6: 

Thứ t­ ngày 29 tháng 10 năm 2008 MÜ thuËt : Vẽ quả (quả dạng tròn) Hữu Vân Anh Tuấn Hưng Lan Minh

Slide 7: 

Thực hành

Slide 8: 

BÀI HỌC KẾT THÚC XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINH !

authorStream Live Help