su nuoi va day con cua thu

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

đ Quý thầy cô giáo về dự giờ thăm lớp Môn : Khoa học Nhiệt liệt chào mừng

Slide 2: 

Thứ sáu, ngày 9 tháng 4 năm 2010 KHOA HỌC Kiểm tra bài cũ: Kể tên một số loài thú thường đẻ mçi løa một con (Không kể trường hợp đặc biệt). Loài thú thường đẻ mçi løa hai con trở lên?

Slide 3: 

Thứ sáu, ngày 9 tháng 4 năm 2010 KHOA HỌC Sự nuôi và dạy con của một số loài thú 1 2 8

Slide 4: 

Thứ sáu, ngày 9 tháng 4 năm 2010 KHOA HỌC Sự nuôi và dạy con của một số loài thú

Slide 5: 

Thứ sáu, ngày 9 tháng 4 năm 2010 KHOA HỌC Sự nuôi và dạy con của một số loài thú Thảo luận nhóm lớn.Thời gian 7 phỳt Nhóm:1,3,5 Hổ thường ăn cỏ hay ăn gì? Hổ thường sinh sản vào mùa nào ? Vì sao hổ mẹ không rời hổ con suốt tuần đầu sau khi sinh ? Khi nào hổ mẹ dạy con săn mồi ? Khi nào hổ con có thể sống độc lập ? Đọc thầm thông tin trong SGK trang 122,123. Trả lời các câu hỏi sau:

Slide 6: 

Thứ sáu, ngày 9 tháng 4 năm 2010 KHOA HỌC Sự nuôi và dạy con của một số loài thú Nhóm:2,4,6 Hươu ăn gì để sống ? Hươu đẻ mỗi lứa mấy con? Hươu con mới sinh ra đã biết làm gì ? Tại sao hươu con mới 20 ngày tuổi, hươu mẹ đã dạy con tập chạy ?

Slide 7: 

Thứ sáu, ngày 9 tháng 4 năm 2010 KHOA HỌC Sự nuôi và dạy con của một số loài thú Thảo luận nhóm lớn Nhóm 2,4,6 Hươu ăn gì để sống ? Hươu đẻ mỗi lứa mấy con? Hươu con mới sinh ra đã biết làm gì ? Tại sao hươu con mới 20 ngày tuổi, hươu mẹ đã dạy con tập chạy ? Nhóm1,3,5 Hổ thường ăn cỏ hay ăn gì? Hổ thường sinh sản vào mùa nào ? Vì sao hổ mẹ không rời hổ con suốt tuần đầu sau khi sinh ? Khi nào hổ mẹ dạy con săn mồi ? Khi nào hổ con có thể sống độc lập ?

Slide 8: 

Thứ sáu, ngày 9 tháng 4 năm 2010 KHOA HỌC Sự nuôi và dạy con của một số loài thú Hổ sống đơn độc hay sống theo bầy đàn ? Hổ là loài thú ăn cỏ hay ăn gì ? 1. Sự sinh sản và nuôi con của hổ Hổ là loài thú ăn thịt Hổ sống đơn độc chỉ sống cặp vào mùa sinh sản. Mỗi lứa hổ đẻ từ 2 đến 4 con. Hổ mẹ không rời hổ con suốt tuần đầu sau khi sinh. Khi đầy 2 tháng tuổi hổ mẹ dạy con săn mồi. Từ một năm rưỡi đến 2 năm hổ con có thể sống độc lập..

Slide 9: 

Thứ năm, ngày 5 tháng 4 năm 2010 KHOA HỌC Sự nuôi và dạy con của một số loài thú Hổ sống đơn độc hay sống theo bầy đàn ? Hổ là loài thú ăn cỏ hay ăn gì ? 1. Sự sinh sản và nuôi con của hươu Hươu là loài thú ăn cỏ , lá cây chúng sống theo bầy đàn. Hươu thường đẻ mỗi lứa một con. Hươu con vừa sinh ra đã biết đi và bú mẹ. Hươu mẹ chăm sóc và bảo vệ con rất chu đáo .Khi hươu con được khoảng hai mươi ngày tuổi hươu mẹ dạy con tập chạy.

Slide 10: 

Thứ sáu, ngày 9 tháng 4 năm 2010 KHOA HỌC Sự nuôi và dạy con của một số loài thú

Slide 11: 

Thú là động vật đẻ con và nuôi con bằng sữa mẹ. Các loài thú đều có bản năng nuôi và dạy con cho tới khi con của chúng có thể tự kiếm ăn. Kết luận Sự nuôi và dạy con của một số loài thú Thứ sáu, ngày 9 tháng 4 năm 2010 KHOA HỌC

Slide 12: 

Hổ đẻ mỗi lứa từ 2 đến 4 con. Hổ thường sống đơn độc. Đ Đ Hươu đẻ mỗi lứa từ 2 đến 4 con. S Hổ con mới sinh rất yếu ớt.Nờn hổ mẹ phải bảo vệ suốt hai tuần đầu Đ Khi hươu con được hai mươi ngày tuổi, hươu mẹ dạy con tập chạy. Đ Hươu sống theo bầy đàn Đ BÀI TẬP CỦNG CỐ KIẾN THỨC Chọn đúng (Đ), sai (S) trong các câu sau: Hổ là loài thú ăn cỏ, ăn lá cây. S

Slide 13: 

Chân thành cảm ơn quý thầy cô và các em Tiết học đến đây kết thúc

authorStream Live Help