Cay con co the moc len tu mot so bo phancua cay me

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Thực hiện: Giáo viên Nguyễn Thị Uyên Trâm. Chào đón TRƯỜNG TIỂU HỌC DIÊN THỌ KHOA HỌC LỚP 5 Ban giám khảo cùng quý thầy cô về dự giờ

Slide 2: 

TUẦN 27 CÂY CON CÓ THỂ MỌC LÊN TỪ MỘT SỐ BỘ PHẬN CỦA CÂY MẸ Tiết 54

Thứ …., ngày … tháng … năm 2009.Khoa học: : 

Thứ …., ngày … tháng … năm 2009.Khoa học: KIỂM TRA BÀI CŨ CÂY CON MỌC LÊN TỪ HẠT Nêu cấu tạo của hạt? Hạt gồm: Vỏ, phôi, chất dinh dưỡng dự trữ.

Thứ …., ngày … tháng … năm 2009.Khoa học: : 

Thứ …., ngày … tháng … năm 2009.Khoa học: Bài cũ: CÂY CON MỌC LÊN TỪ HẠT Nêu quá trình phát triển thành cây của hạt?

Thứ …., ngày … tháng … năm 2009.Khoa học: : 

Thứ …., ngày … tháng … năm 2009.Khoa học: Bài cũ: CÂY CON MỌC LÊN TỪ HẠT a) Xung quanh rễ mầm mọc ra nhiều rễ con b) Hạt phình lên vì hút nước. Vỏ hạt nứt để rễ mầm nhú ra cắm xuống đất. c) Hai lá mầm xoè ra. Chồi mầm lớn dần và sinh ra các lá mới. d) Hai lá mầm teo dần rồi rụng xuống. Cây con bắt đầu đâm chồi, rễ mọc nhiều hơn. e) Sau vài ngày, rễ mầm mọc nhiều hơn nữa, thân mầm lớn lên, dài ra và chui ra khỏi mặt đất.

Thứ …., ngày … tháng … năm 2009.Khoa học: : 

Thứ …., ngày … tháng … năm 2009.Khoa học: Bài cũ: CÂY CON MỌC LÊN TỪ HẠT Nêu các điều kiện nảy mầm của hạt? Để hạt nảy mầm được: giống tốt, độ ẩm và nhiệt độ thích hợp.

Thứ …., ngày … tháng … năm 2009.Khoa học: : 

Thứ …., ngày … tháng … năm 2009.Khoa học: CÂY CON CÓ THỂ MỌC LÊN TỪ MỘT SỐ BỘ PHẬN CỦA CÂY MẸ 1. Nơi cây con có thể mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ: QUAN SÁT VÀ THẢO LUẬN NHÓM TỔ: Tìm xem chồi (sau này phát triển thành cây con) có thể mọc lên từ vị trí nào của thân cây, củ?

Thứ …., ngày … tháng … năm 2009.Khoa học: : 

Thứ …., ngày … tháng … năm 2009.Khoa học: CÂY CON CÓ THỂ MỌC LÊN TỪ MỘT SỐ BỘ PHẬN CỦA CÂY MẸ 1. Nơi cây con có thể mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ: NGỌN MÍA Chồi mọc ra từ nách lá.

Thứ …., ngày … tháng … năm 2009.Khoa học: : 

Thứ …., ngày … tháng … năm 2009.Khoa học: CÂY CON CÓ THỂ MỌC LÊN TỪ MỘT SỐ BỘ PHẬN CỦA CÂY MẸ 1. Nơi cây con có thể mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ: CỦ KHOAI TÂY Chồi mọc ra ở chỗ lõm trên thân củ.

Thứ …., ngày … tháng … năm 2009.Khoa học: : 

Thứ …., ngày … tháng … năm 2009.Khoa học: CÂY CON CÓ THỂ MỌC LÊN TỪ MỘT SỐ BỘ PHẬN CỦA CÂY MẸ 1. Nơi cây con có thể mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ: CÂY SỐNG ĐỜI Chồi mọc ra từ mép lá.

Thứ …., ngày … tháng … năm 2009.Khoa học: : 

Thứ …., ngày … tháng … năm 2009.Khoa học: CÂY CON CÓ THỂ MỌC LÊN TỪ MỘT SỐ BỘ PHẬN CỦA CÂY MẸ 1. Nơi cây con có thể mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ: CỦ GỪNG Chồi mọc ra từ chỗ lõm trên bề mặt củ.

Thứ …., ngày … tháng … năm 2009.Khoa học: : 

Thứ …., ngày … tháng … năm 2009.Khoa học: CÂY CON CÓ THỂ MỌC LÊN TỪ MỘT SỐ BỘ PHẬN CỦA CÂY MẸ 1. Nơi cây con có thể mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ: CỦ HÀNH Chồi mọc ra từ phía đầu của củ.

Thứ …., ngày … tháng … năm 2009.Khoa học: : 

Thứ …., ngày … tháng … năm 2009.Khoa học: CÂY CON CÓ THỂ MỌC LÊN TỪ MỘT SỐ BỘ PHẬN CỦA CÂY MẸ 1. Nơi cây con có thể mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ: CỦ TỎI Chồi mọc ra từ phía đầu các tép tỏi.

Thứ …., ngày … tháng … năm 2009.Khoa học: : 

Thứ …., ngày … tháng … năm 2009.Khoa học: CÂY CON CÓ THỂ MỌC LÊN TỪ MỘT SỐ BỘ PHẬN CỦA CÂY MẸ 1. Nơi cây con có thể mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ: Quan sát các hình minh hoạ sau: - Người ta sử dụng phần nào của cây mía để trồng? - Trồng bằng cách nào? - Tên cây là gì? Vị trí chồi mọc ra từ cây đó?

Thứ …., ngày … tháng … năm 2009.Khoa học: : 

Thứ …., ngày … tháng … năm 2009.Khoa học: CÂY CON CÓ THỂ MỌC LÊN TỪ MỘT SỐ BỘ PHẬN CỦA CÂY MẸ 1. Nơi cây con có thể mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ: - Người ta sử dụng phần ngọn của cây mía để trồng. - Lên luống,đặt ngọn mía nằm dọc trong những rãnh sâu, phủ đất xốp lên trên - Cây mía đã lớn.

Thứ …., ngày … tháng … năm 2009.Khoa học: : 

Thứ …., ngày … tháng … năm 2009.Khoa học: CÂY CON CÓ THỂ MỌC LÊN TỪ MỘT SỐ BỘ PHẬN CỦA CÂY MẸ 1. Nơi cây con có thể mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ: Hãy nói xem chồi mọc từ vị trí nào trên củ khoai tây, gừng, hành, tỏi, và lá bỏng?

Thứ …., ngày … tháng … năm 2009.Khoa học: : 

Thứ …., ngày … tháng … năm 2009.Khoa học: CÂY CON CÓ THỂ MỌC LÊN TỪ MỘT SỐ BỘ PHẬN CỦA CÂY MẸ 1. Nơi cây con có thể mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ: Một số cây có thể mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ. 2. Thực hành trồng cây: CÂY MÔN HOA QUỲNH CÂY NGHỆ CÂY MÌ CÂY THANH LONG

Slide 18: 

Cùng trồng cây!

Slide 19: 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ Thứ …., ngày … tháng … năm 2009.Khoa học: CÂY CON CÓ THỂ MỌC LÊN TỪ MỘT SỐ BỘ PHẬN CỦA CÂY MẸ 1. Nơi cây con có thể mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ: 2. Thực hành trồng cây: - Học bài cũ. - Chuẩn bị: Bài 55 “Sự sinh sản của động vật”: +Sưu tầm tranh ảnh các động vật khác nhau. +Tìm hiểu về sự sinh sản của nó.

Slide 20: 

Kỹ thuật vi tính Thầy Traàn vaên Hoaø Luyeán Giaùo vieân Trường Tiểu học Dieân Thoï Thiết kế Bài giảng & thực hiện tiết dạy Cô: Nguyeãn Thò Uyeân Traâm. GV lớp 5A Trường TH Dieân Thoï XIN CHÀO VÀ HẸN GẶP LẠI XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC THẦY, CÔ GIÁO, HỌC SINH ĐÃ GIÚP CHÚNG TÔI HOÀN THÀNH BÀI GIẢNG NÀY