nhac 5-21

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Nguyễn Thanh Tùng Trường Tiểu học Phúc Sơn 1 Nhiệt liệt chào mừng các thầy, cô giáo đến dự giờ âm nhạc lớp 5B TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚC SƠN - CHIÊM HOÁ - TUYÊN QUANG Giáo viên: Nguyễn Thanh Tùng

Slide 2: 

Nguyễn Thanh Tùng Trường Tiểu học Phúc Sơn 2 Em hãy kể tên một số bài hát ca ngợi về Bác Hồ? LĂNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Slide 3: 

Nguyễn Thanh Tùng Trường Tiểu học Phúc Sơn 3 Thứ năm ngày 28 tháng 01 năm 2010 Âm nhạc Tiết 21 Học hát: Bài Tre ngà bên Lăng Bác Nhạc và lời: Hàn Ngọc Bích Nhà giáo ưu tú – Nhạc sỹ Hàn Ngọc Bích sinh năm 1940 4 bài hát được bình chọn trong 50 ca khúc thiểu nhi hay nhất thế kỷ 20 là: Đưa cơm cho mẹ đi cày, Em bay trong đêm pháo hoa, Tiếng chim trong vườn Bác, Tre ngà bên Lăng Bác.

Slide 4: 

Nguyễn Thanh Tùng Trường Tiểu học Phúc Sơn 4 Bài hát: Bàn tay mẹ Lắng nghe và nêu cảm nhận của em về bài hát

Slide 5: 

Nguyễn Thanh Tùng Trường Tiểu học Phúc Sơn 5 Tập đọc lời ca kết hợp gõ tiết tấu Baâi haát: Tre ngaâ bïn Lùng Baác Bïn Lùng Höì coá àöi khoám tre ngaâ. Àoán gioá àêu vïì maâ àu àûa, àu àûa. Àoán nùæng àêu vïì maâ thïu hoa, thïu hoa. Rêët trong laâ tiïëng chim, tiïëng chim chuyïìn ngêy thú. Rêët xanh tiïëng saáo diïìu, tiïëng sao trúâi ngên nga. Möåt khoaãng trúâi quï hûúng thên yïu vïì bïn Baác, Cho em vïì ca haát dûúái maái tre ngaâ Baác toác Baác toác        

Slide 6: 

Nguyễn Thanh Tùng Trường Tiểu học Phúc Sơn 6 Khởi động giọng Mì i í i Mà a á a à

Slide 7: 

Nguyễn Thanh Tùng Trường Tiểu học Phúc Sơn 7 Học hát: Bài Tre ngà bên Lăng bác Nhạc và lời: Hàn Ngọc Bích Bên Lăng Bác Hồ có đôi khóm tre ngà Đón gió đâu về mà đu đưa, đu đưa. Bên Lăng Bác Hồ có đôi khóm tre ngà. Đón gió đâu về mà đu đưa, đu đưa. Đón nắng đâu về mà thêu hoa, thêu hoa. Đón nắng đâu về mà thêu hoa, thêu hoa. Rất trong là tiếng chim, tiếng chim chuyền ngây thơ. chim chuyền ngây thơ. Rất trong là tiếng chim, tiếng Rất xanh tiếng sáo diều, tiếng sáo trời ngân Nga. Rất xanh tiếng sáo diều, tiếng sáo trời ngân Nga. Một khoảng trời quê hương thân yêu về bên Bác, Một khoảng trời quê hương thân yêu về bên Bác, cho em về ca hát dưới mái tóc tre ngà. cho em về ca hát dưới mái tóc tre ngà.

Slide 8: 

Nguyễn Thanh Tùng Trường Tiểu học Phúc Sơn 8 Bài hát: Bàn tay mẹ       

Slide 9: 

Nguyễn Thanh Tùng Trường Tiểu học Phúc Sơn 9 Baâi haát: Tre ngaâ bïn Lùng Baác Bïn Lùng Báaác Höì coá àöi khoám tre ngaâ. x x x x Àoán gioá àêu vïì maâ àu àûa, àu àûa. x x x x Àoán nùæng àêu vïì maâ thïu hoa, thïu hoa. x x x x x Rêët trong laâ tiïëng chim, tiïëng chim chuyïìn ngêy thú. x x x x Rêët xanh tiïëng saáo diïìu, tiïëng sao trúâi ngên nga. x x x x x Möåt khoaãng trúâi quï hûúng thên yïu vïì bïn Baác, x x x x Cho em vïì ca haát dûúái maái toác tre ngaâ. x x x x x x Hát kết hợp gõ đệm theo Nhịp

Slide 10: 

Nguyễn Thanh Tùng Trường Tiểu học Phúc Sơn 10 Thể lệ trò chơi Chia lớp làm 02 tổ Đội nào đến lượt thì chọn ô số rồi nghe giai điệu và đoán tên bài hát trong vòng 10 giây. Nêu nói đúng tên bài hát sẽ được một bông hoa, nếu sai thì không được bông hoa và chuyển cho tổ tiếp theo. Đội thắng sẽ là đội có nhiều bông hoa nhất. Trò Chơi: Nghe giai điệu đoán tên bài hát

Slide 11: 

Nguyễn Thanh Tùng Trường Tiểu học Phúc Sơn 11 Khăn quàng thắm mãi vai em 1 Tổ 2: Từ rừng xanh Cháu về thăm lăng Bác Trọn niềm kính yêu Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng Nhớ ơn Bác 2 3 4 8 Tổ 1: Tiếp Nào hãy chọn!

Slide 12: 

Nguyễn Thanh Tùng Trường Tiểu học Phúc Sơn 12 Nêu đúng tên bài hátbạn sẽ được một bông hoa 1 4 3 2 5 6 7 8 9 10 0

Slide 13: 

Nguyễn Thanh Tùng Trường Tiểu học Phúc Sơn 13 Nêu đúng tên bài hátbạn sẽ được một bông hoa 1 4 3 2 5 6 7 8 9 10 0

Slide 14: 

Nguyễn Thanh Tùng Trường Tiểu học Phúc Sơn 14 Nêu đúng tên bài hátbạn sẽ được một bông hoa 1 4 3 2 5 6 7 8 9 10 0

Slide 15: 

Nguyễn Thanh Tùng Trường Tiểu học Phúc Sơn 15 Nêu đúng tên bài hátbạn sẽ được một bông hoa 1 4 3 2 5 6 7 8 9 10 0

Slide 16: 

Nguyễn Thanh Tùng Trường Tiểu học Phúc Sơn 16 Nêu đúng tên bài hátbạn sẽ được một bông hoa 1 4 3 2 5 6 7 8 9 10 0

Slide 17: 

Nguyễn Thanh Tùng Trường Tiểu học Phúc Sơn 17 Em hãy nhắc lại các bài hát được viết ở nhịp 3 mà em đã học? Các bài hát được viết ở nhịp 3 đã học: Chúc mừng (nhạc Anh), Đếm sao (Văn chung), Con chim non (Dân ca Pháp), Chúc mừng (Nhạc Nga) Hãy nêu những câu hát, những hình ảnh trong bài hát mà em thấy quen thuộc? Hình ảnh nào trong bài hát mà em thích nhất?

Slide 18: 

Nguyễn Thanh Tùng Trường Tiểu học Phúc Sơn 18 Dặn dò: Về nhà học thuộc lời ca bài hát kết hợp gõ đệm theo theo nhịp 3. Tập các động tác phụ hoạ đơn giản theo lời ca. Xem trước bài TĐN số 6.

Slide 19: 

Nguyễn Thanh Tùng Trường Tiểu học Phúc Sơn 19 TIẾT HỌC KẾT THÚC TRÂN TRỌNG CẢM ƠN CÁC THẦY CÔ GIÁO, CÁC EM HỌC SINH

authorStream Live Help