nhac 5-19

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Kính chào quý thầy cô giáo Môn âm nhạc lớp 5 Giáo viên: Nguyễn Thị Liên PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐẠI LỘC TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN THỊ BẢY

Thứ hai ngày 28 tháng 9 năm 2009 Âm nhạc : 

Thứ hai ngày 28 tháng 9 năm 2009 Âm nhạc

Thứ hai ngày 28 tháng 9 năm 2009Âm nhạc : 

Thứ hai ngày 28 tháng 9 năm 2009Âm nhạc Hoạt động 1: Tập hát Học hát: bài hát mừng ( Dân ca Hrê )

Thứ hai ngày 28 tháng 9 năm 2009 Âm nhạc : 

Thứ hai ngày 28 tháng 9 năm 2009 Âm nhạc khởi động giọng nào!!! Học hát bài: Hát mừng ( Dân ca Hrê )

Slide 5: 

Hát mừng Dân ca Hrê

Thứ hai ngày 28 tháng 9 năm 2009 Âm nhạc : 

Thứ hai ngày 28 tháng 9 năm 2009 Âm nhạc Hoạt động 2: Luyện hát Học hát bài: Hát mừng ( Dân ca Hrê )

Hát đệm theo nhịp: : 

Hát đệm theo nhịp: Học hát: bài hát mừng ( Dân ca Hrê ) Thứ hai ngày 28 tháng 9 năm 2009Âm nhạc

Slide 8: 

HÁT KẾT HỢP GÕ ĐỆM THEO NHỊP * * * * * * * * * * * * * * * *

Slide 10: 

Biểu diễn Thứ hai ngày 28 tháng 9 năm 2009Âm nhạc Học hát: bài hát mừng ( Dân ca Hrê )

Slide 11: 

trò chơi: Thứ hai ngày 28 tháng 9 năm 2009Âm nhạc Học hát: bài hát mừng ( Dân ca Hrê )

Slide 12: 

xin chân thành cảm ơn quý thầy cô và các em!!!

authorStream Live Help