kinh gia yeu tre(1)

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Bài :Kính già, yêu trẻ Người thực hiện: Nguyễn Thị Hải Yến ĐẠO ĐỨC 5

Slide 2: 

Thứ tư, ngày 09 tháng 11 năm 2009 Đạo đức Kiểm tra bài cũ: 1/ Là bạn bè chúng ta cần cư xử với nhau như thế nào? 2/ Điều gì sẽ xảy ra khi xung quanh chúng ta không có bạn bè? KÍNH GIÀ, YÊU TRẺ Truyện: Sau đêm mưa

Slide 3: 

1/Các bạn trong truyện đã làm gì khi gặp bà cụ và em nhỏ? 2/Tại sao bà cụ cảm ơn các bạn? 3/Em suy nghĩ gì về việc làm các bạn trong truyện? Nhóm Thứ tư, ngày 09 tháng 11 năm 2009 Đạo đức KÍNH GIÀ, YÊU TRẺ Truyện: Sau đêm mưa

Slide 4: 

Thứ tư, ngày 09 tháng 11 năm 2009 Đạo đức KÍNH GIÀ, YÊU TRẺ Truyện: Sau đêm mưa 1/Các bạn trong truyện đã làm gì khi gặp bà cụ và em nhỏ? 2/ Tại sao bà cụ cảm ơn các bạn? 3/Em suy nghĩ gì về việc làm các bạn trong truyện? *Các bạn trong truyện đã đứng tránh sang một bên để nhường đường cho cụ già và em bé, bạn Sâm dắt em nhỏ giúp bà cụ, bạn Hương nhắc bà đi lên cỏ để khỏi ngã. *Bà cụ cảm ơn các bạn vì các bạn biết giúp đỡ người già và em nhỏ. *Các bạn đã làm một việc tốt. Các bạn đã thực hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta đó là kính già, yêu trẻ. Các bạn đã quan tâm, giúp đỡ người già và trẻ nhỏ.

Slide 5: 

Thứ tư, ngày 09 tháng 11 năm 2009 Đạo đức KÍNH GIÀ, YÊU TRẺ Truyện: Sau đêm mưa 4/ Em học được điều gì từ các bạn nhỏ trong truyện? Em học được: Phải quan tâm giúp đỡ người già, em nhỏ. Kính già, yêu trẻ là biểu hiện tình cảm tốt đẹp giữa con người với con người.

Slide 6: 

Thứ tư, ngày 09 tháng 11 năm 2009 Đạo đức KÍNH GIÀ, YÊU TRẺ Người già và trẻ em là những người cần được quan tâm, giúp đỡ ở mọi nơi, mọi lúc. Kính già yêu trẻ là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Yêu trẻ, trẻ đến nhà; Kính già, già để tuổi cho. Tục ngữ KẾT LUẬN:

Slide 7: 

Bài tập: Những hành động, việc làm nào sau đây thể hiện tình cảm kính già,yêu trẻ? a) Chào hỏi, xưng hô lễ phép vơi người già. b) Dùng hai tay khi đưa vật gì đó cho người già. c) Đọc truyện cho em nhỏ nghe. d) Quát nạt em bé. Thứ tư, ngày 09 tháng 11 năm 2009 Đạo đức KÍNH GIÀ, YÊU TRẺ - Các hành vi ở câu a, b, c là những hành vi thể hiện tình cảm kính già, yêu trẻ. - Hành vi ở câu d chưa thể hiện sự quan tâm, yêu thương, chăm sóc em nhỏ.

Slide 8: 

Thứ tư, ngày 09 tháng 11 năm 2009 Đạo đức KÍNH GIÀ, YÊU TRẺ Dặn dò: Các em về nhà xem lại bài. Coi lại bài tập 3, 4, 5 trang 21 để tiết sau học tốt hơn

Slide 9: 

Chúc các em học giỏi Tiết học kết thúc

authorStream Live Help