Ta Ao Dai Viet Nam

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

TRƯỜNG TIỂU HỌC BÀI GIẢNG TẬP ĐỌC LỚP 5 Giáo viên:

Slide 2: 

Kiểm tra bài cũ

Slide 4: 

TẬP ĐỌC TÀ ÁO DÀI VIỆT NAM 1-Luyện đọc 2-Tìm hiểu bài a) Từ: lấp ló, xanh hồ thuỷ,cổ truyền, thanh thoát b)Câu: Tuy nhiên, với phong cách tế nhị, kín đáo, người phụ nữ Việt thường mặc chiếc áo dài thẫm màu bên ngoài, lấp ló bên trong là các lớp áo cánh nhiều màu ( vàng mỡ gà, vàng chanh, hồng cánh sen, hồng đào, xanh hồ thuỷ,…). c) Đoạn

Slide 5: 

TẬP ĐỌC TÀ ÁO DÀI VIỆT NAM 1-Luyện đọc 2-Tìm hiểu bài a) Từ: lấp ló, xanh hồ thuỷ,cổ truyền, thanh thoát b)Câu: Tuy nhiên, với phong cách tế nhị, kín đáo, người phụ nữ Việt thường mặc chiếc áo dài thẫm màu bên ngoài, lấp ló bên trong là các lớp áo cánh nhiều màu ( vàng mỡ gà, vàng chanh, hồng cánh sen, hồng đào, xanh hồ thuỷ,…). c) Đoạn - Mớ ba, mớ bảy

Slide 7: 

TẬP ĐỌC TÀ ÁO DÀI VIỆT NAM 1-Luyện đọc 2-Tìm hiểu bài a) Từ: lấp ló, xanh hồ thuỷ,cổ truyền, thanh thoát b)Câu: Tuy nhiên, với phong cách tế nhị, kín đáo, người phụ nữ Việt thường mặc chiếc áo dài thẫm màu bên ngoài, lấp ló bên trong là các lớp áo cánh nhiều màu ( vàng mỡ gà, vàng chanh, hồng cánh sen, hồng đào, xanh hồ thuỷ,…). c) Đoạn - Mớ ba, mớ bảy -phong cách: kín đáo, tế nhị b) -áo dài cổ truyền -áo dài tân thời

Slide 8: 

Bài tập: Nối các ý ở cột A với các ý ở cột B sao cho thích hợp. A B -áo dài cổ truyền -áo dài tân thời chỉ gồm hai thân vải phía trước và phía sau… có hai loại: áo tứ thân và áo năm thân…

Slide 9: 

áo tứ thân áo năm thân

Slide 10: 

áo tân thời

Slide 12: 

TẬP ĐỌC TÀ ÁO DÀI VIỆT NAM 1-Luyện đọc 2-Tìm hiểu bài a) Từ: lấp ló, xanh hồ thuỷ,cổ truyền, thanh thoát b)Câu: Tuy nhiên, với phong cách tế nhị, kín đáo, người phụ nữ Việt thường mặc chiếc áo dài thẫm màu bên ngoài, lấp ló bên trong là các lớp áo cánh nhiều màu ( vàng mỡ gà, vàng chanh, hồng cánh sen, hồng đào, xanh hồ thuỷ,…). c) Đoạn - Mớ ba, mớ bảy -phong cách: kín đáo, tế nhị * áo dài tân thời: kết hợp phong cách dân tộc và phương Tây b)* áo dài cổ truyền (tứ thân và năm thân) : Bốn mảnh

Slide 15: 

TẬP ĐỌC TÀ ÁO DÀI VIỆT NAM 1-Luyện đọc 2-Tìm hiểu bài a) Từ: lấp ló, xanh hồ thuỷ,cổ truyền, thanh thoát b)Câu: Tuy nhiên, với phong cách tế nhị, kín đáo, người phụ nữ Việt thường mặc chiếc áo dài thẫm màu bên ngoài, lấp ló bên trong là các lớp áo cánh nhiều màu ( vàng mỡ gà, vàng chanh, hồng cánh sen, hồng đào, xanh hồ thuỷ,…). c) Đoạn - Mớ ba, mớ bảy -phong cách: kín đáo, tế nhị * áo dài tân thời: kết hợp phong cách dân tộc và phương Tây b)* áo dài cổ truyền (tứ thân và năm thân) : Bốn mảnh c) Nội dung:

Bài tập: Khoanh vào câu trả lời phù hợp nhất với nội dung bài học. : 

Bài tập: Khoanh vào câu trả lời phù hợp nhất với nội dung bài học. A- Vẻ đẹp của tà áo dài Việt Nam. B- Sự hình thành chiếc áo dài tân thời từ chiếc áo dài cổ truyền. C - Sự hình thành chiếc áo dài tân thời từ chiếc áo dài cổ truyền,vẻ đẹp độc đáo của tà áo dài Việt Nam

Slide 17: 

TẬP ĐỌC TÀ ÁO DÀI VIỆT NAM 1-Luyện đọc 2-Tìm hiểu bài a) Từ: lấp ló, xanh hồ thuỷ,cổ truyền, thanh thoát b)Câu: Tuy nhiên, với phong cách tế nhị, kín đáo, người phụ nữ Việt thường mặc chiếc áo dài thẫm màu bên ngoài, lấp ló bên trong là các lớp áo cánh nhiều màu ( vàng mỡ gà, vàng chanh, hồng cánh sen, hồng đào, xanh hồ thuỷ,…). c) Đoạn - Mớ ba, mớ bảy -phong cách: kín đáo, tế nhị * áo dài tân thời: kết hợp phong cách dân tộc và phương Tây b)* áo dài cổ truyền (tứ thân và năm thân) : Bốn mảnh c) Nội dung: Sự hình thành chiếc áo dài tân thời từ chiếc áo dài cổ truyền,vẻ đẹp độc đáo của tà áo dài Việt Nam 3-Luyện đọc diễn cảm

Kính chúc các thầy cô Mạnh khỏe & Hạnh phúc ! Chăm ngoan học giỏi! Chúc các em học sinh