On tap hoc ky 2

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐIỆN BIÊNTRƯỜNG TIỂU HỌC THANH HƯNG : 

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐIỆN BIÊNTRƯỜNG TIỂU HỌC THANH HƯNG Lịch sử 5 GV THỰC HIỆN: LÊ THỊ KIM PHƯỢNG BÀI 29: ÔN TẬP

Slide 2: 

1 Thứ năm ngày 7 tháng 5 năm 2010 ÔN TẬP HỌC KÌ II Điền thêm thời gian, sự kiện lịch sử vào chỗ trống để hoàn thành bảng sau: Lịch sử

Slide 3: 

1 Thứ năm ngày 7 tháng 5 năm 2010Lịch sử ÔN TẬP HỌC KÌ II Điền thêm thời gian, sự kiện lịch sử vào chỗ trống để hoàn thành bảng sau:

Slide 4: 

2 Thứ năm ngày 7 tháng 5 năm 2010Lịch sử ÔN TẬP HỌC KÌ II Em hãy kể về một nhân vật lịch sử hay một sự kiện lịch sử tiêu biểu trong giai đoạn 1954 đến nay mà em nhớ nhất ?

Slide 6: 

Đại tá Bùi Quang Thận cùng vợ tại quê nhà ở Thái Bình MỘT SỐ NHÂN VẬT LỊCH SỬ TIÊU BIỂU

Xe tăng 390 do đồng chí Vũ Đăng Toàn chỉ huy húc đổ cổng chính Dinh Độc Lập vào trưa ngày 30-4-1975 : 

Xe tăng 390 do đồng chí Vũ Đăng Toàn chỉ huy húc đổ cổng chính Dinh Độc Lập vào trưa ngày 30-4-1975

Bốn chiến sĩ năm xưa lại gặp nhau bên chiếc xe tăng 390 : 

Bốn chiến sĩ năm xưa lại gặp nhau bên chiếc xe tăng 390

Slide 9: 

3 Thứ năm ngày 7 tháng 5 năm 2010Lịch sử ÔN TẬP HỌC KÌ II Chơi mà học

Cách chơi : 

Cách chơi Mỗi câu hỏi có 3 đáp án, trong đó có một đáp án đúng. Các em lựa chọn đáp án đúng ghi ra bảng rồi giơ bảng khi GV nêu hiệu lệnh Mỗi câu hỏi đúng sẽ được tính 10 điểm và thể hiện bằng một vạch trên góc bảng. Ai nhanh - Ai đúng

Slide 11: 

Vì sao phong trào “Đồng khởi” ra đời ?

Slide 12: 

Cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân 1968 có ý nghĩa lịch sử như thế nào?

Slide 13: 

Ý nghĩa lịch sử của Quốc hội khoá VI

Slide 14: 

Mỗi ô chữ hàng ngang trả lời đúng được tính 10 điểm. Các em có thể xung phong trả lời ô chữ hàng dọc bất kì lúc nào. Em nào trả lời được ô chữ hàng dọc đúng và nhanh nhất sẽ được 30 điểm. Ô chữ kì diệu gồm có 9 hàng ngang và 1 ô chữ hàng dọc. Tổng số điểm cho cả phần chơi này là 120 điểm. Ô CHỮ KÌ DIỆU

Slide 15: 

1  2  4  3  9  8  7  6  5  Ô CHỮ KÌ DIỆU

Slide 16: 

Cảm ơn các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh ! GIÁO VIÊN THỰC HIỆN: LÊ THỊ KIM PHƯỢNG

authorStream Live Help