nuoc nha bi chia cat

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Lịch sử lớp 5 Bài 19: Nước nhà bị chia cắt Người thực hiện: Nguyễn Hoàng Long. Trường Tiểu Học EaLâm

Slide 2: 

Thứ ba ngày 12 tháng 01 năm 2010 Lịch sử Câu 1: Chiến dịch Điện Biên Phủ được bắt đầu vào ngày tháng năm nào ? A. 13-3-1954 B. 30-3-1955 C. 1- 5- 1954 Kiểm tra bài cũ 20 giây

Slide 3: 

Câu 2:Chiến dịch Điện Biên Phủ được chia làm mấy đợt ? A. 2 đợt B. 3 đợt C. 4 đợt Kiểm tra bài cũ Thứ ba ngày 12 tháng 01 năm 2010 Lịch sử 20 giây

Slide 4: 

Câu 3 :Chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc vào ngày tháng năm nào ? A. 6- 5 -1954 B. 7- 5 -1954 C. 1- 5 - 1954 Kiểm tra bài cũ Thứ ba ngày 12 tháng 01 năm 2010 Lịch sử 20 giây

Slide 5: 

Thứ ba ngày 12 tháng 01năm 2010 Lịch sử 1954-1975 : “Xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở miềm Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước”. 1945-1954: “Chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp bảo vệ độc lập dân tộc”. 1858-1945 : “Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ”. 1975 đến nay : “Xây dựng Chủ nghĩa xã hội trong cả nước”.

Slide 6: 

Cầu Hiền Lương bắc qua sông Bến Hải, giới tuyến tạm thời giữa hai miền Nam- Bắc (1954) Thứ ba ngày 12 tháng 01 năm 2010 Lịch sử Bài 19 : Nước nhà bị chia cắt

Slide 7: 

*Tại sao Pháp phải kí Hiệp định Giơ-ne-vơ ? Hiệp định kí ngày 21-7-1954 Thứ ba ngày 12 tháng 01 năm 2010 Lịch sử Bài 19 : Nước nhà bị chia cắt *Hiệp định được kí vào thời gian nào ? Sau khi Pháp thất bại nặng nề ở Điện Biên Phủ, chúng buộc phải kí hiệp định Giơ-ne-vơ với nước ta.

Slide 8: 

1. Nội dung Hiệp định Giơ-ne-vơ: b. Ở miền Nam: 2. Tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ-ne-vơ: Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ, nhân dân ta chờ mong ngày gia đình đoàn tụ, đất nước thống nhất. Nhưng đế quốc Mĩ và bè lũ tay sai đã khủng bố, tàn sát đồng bào miền Nam, âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta. Nội dung cần ghi nhớ HĐ1 HĐ2 HĐ3 Thứ ba ngày 12 tháng 01 năm 2010 Lịch sử Bài 19 : Nước nhà bị chia cắt a. Ở miền Bắc: c. Âm mưu và tội ác của Mĩ-Diệm: Được giải phóng, xây dựng chủ nghĩa xã hội Mĩ thay chân Pháp xâm lược miền Nam, lập chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm Chia cắt nước ta, khủng bố, tàn sát dã man đồng bào miền Nam

Slide 9: 

Hiệp định Giơ - ne - vơ gồm có mấy nội dung? A. 3 B. 4 C. 5 Thứ ba ngày 12 tháng 01 năm 2010 Lịch sử Bài 19 : Nước nhà bị chia cắt 30 giây

Slide 10: 

* Đây là tên con sông được nhắc tới trong hiệp định Giơ – ne-vơ ? A. Vĩnh Linh B. Hiền Lương C. Bến Hải Thứ ba ngày 12 tháng 01 năm 2010 Lịch sử Bài 19 : Nước nhà bị chia cắt 30 giây

Slide 11: 

* Tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ-ne-vơ ? A. Thống nhất B. Chia cắt C. Hoà bình Thứ ba ngày 12 tháng 01 năm 2010 Lịch sử Bài 19 : Nước nhà bị chia cắt 30 giây

Slide 12: 

1. Nội dung Hiệp định Giơ-ne-vơ: b. Ở miền Nam: 2. Tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ-ne-vơ: Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ, nhân dân ta chờ mong ngày gia đình đoàn tụ, đất nước thống nhất. Nhưng đế quốc Mĩ và bè lũ tay sai đã khủng bố, tàn sát đồng bào miền Nam, âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta. Nội dung cần ghi nhớ Thứ ba ngày 12 tháng 01 năm 2010 Lịch sử Bài 19 : Nước nhà bị chia cắt a. Ở miền Bắc: c. Âm mưu và tội ác của Mĩ-Diệm: Được giải phóng, xây dựng chủ nghĩa xã hội Chia cắt nước ta, khủng bố, tàn sát dã man đồng bào miền Nam Mĩ thay chân Pháp xâm lược miền Nam, lập chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm

Slide 13: 

Nhạc Chào các em. Chúc các em chăm ngoan , học giỏi Cầu Hiền Lương xưa và nay 1954 2006 2009 2009

Slide 14: 

…………………….. nước Việt Nam. ………………………… các chiến sĩ cách mạng và người dân vô tội. …………………………….Hiệp định Giơ-ne-vơ. Âm mưu và tội ác của Mĩ-Diệm. ……………….những người đòi Hiệp thương tổng tuyển cử. Thảo luận nhóm 4 Thứ ba ngày 12 tháng 01 năm 2010 Lịch sử Bài 19 : Nước nhà bị chia cắt Điền nội dung phù hợp vào chỗ chấm (…) trong các ô dưới đây 5

Slide 15: 

Chia cắt lâu dài nước Việt Nam. Thẳng tay giết hại các chiến sĩ cách mạng và người dân vô tội. Phá hoại Hiệp định Giơ-ne-vơ. Khủng bố dã man những người đòi hiệp thương tổng tuyển cử. H.A Âm mưu và tội ác của Mĩ-Diệm. Thứ ba ngày 12 tháng 01 năm 2010 Lịch sử Bài 19 : Nước nhà bị chia cắt

Slide 16: 

H.A H.1 H.2 H.3

Slide 17: 

Những cuộc thảm sát của Ngô Đình Diệm T. CHỦ Thứ ba ngày 12 tháng 01 năm 2010 Lịch sử Bài 19 : Nước nhà bị chia cắt Chính quyền Ngô Đình Diệm đã gây ra hàng loạt vụ thảm sát ở chợ Được, Vĩnh Trinh (Quảng Nam), Hướng Điền (Quảng Trị),…Đặc biệt 1-12-1958, chúng bỏ thuốc độc vào nước uống, cơm ăn đầu độc 6000 người ở nhà tù Phú Lợi (nay thuộc tỉnh Bình Dương) làm hơn 1000 người bị chết. phim

Slide 18: 

Muốn xoá bỏ nỗi đau chia cắt, dân tộc ta phải làm gì ? Chúng ta lại phải tiếp tục đứng lên cầm súng chống đế quốc Mĩ và bọn tay sai. H.A Thứ ba ngày 12 tháng 01 năm 2010 Lịch sử Bài 19 : Nước nhà bị chia cắt

Slide 19: 

Thứ ba ngày 12 tháng 01 năm 2010 Lịch sử Bài 19 : Nước nhà bị chia cắt Một số hình ảnh về cuộc đấu tranh của nhân dân ta chống chính quyền Mĩ - Diệm

Slide 20: 

Hiệp định Giơ-ne-vơ gồm mấy nội dung? Hình Hội nghị Bản đồ ý -Theo Hiệp định Giơ-ne-vơ sông Bến Hải là giới tuyến phân chia tạm thời hai miền Nam-Bắc. -Đến tháng 7/1956, nhân dân hai miền Nam-Bắc sẽ tiến hành tổng tuyển cử, thống nhất đất nước. - Quân Pháp sẽ rút khỏi miền Bắc, chuyển vào miền Nam. Thảo luận nhóm đôi Thứ ba ngày 12 tháng 01 năm 2010 Lịch sử Bài 19 : Nước nhà bị chia cắt Đó là những nội dung nào? 3 nội dung 5

Slide 21: 

**Hiệp định Giơ-ne-vơ thể hiện mong muốn độc lập, tự do và thống nhất đất nước của dân tộc ta Hiệp định Giơ-ne-vơ thể hiện mong muốn gì của dân tộc ta ? T.CHỦ Thứ ba ngày 12 tháng 01 năm 2010 Lịch sử Bài 19 : Nước nhà bị chia cắt

Slide 22: 

Hội nghị Giơ-ne-vơ - 1954 HĐ1 phim Thứ ba ngày 12 tháng 01 năm 2010 Lịch sử Bài 19 : Nước nhà bị chia cắt

Slide 23: 

Sông Bến Hải HĐ1 Thứ ba ngày 12 tháng 01 năm 2010 Lịch sử Bài 19 : Nước nhà bị chia cắt