Nhan mot so thap phan voi mot so tu nhien

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Nhân một số thập phân với một số tự nhiên Bài

Slide 2: 

605,26 – 217,3 75,8 + 249,19 52,37 – 8,64 800,56 + 84,48 Bài làm: Đặt tính rồi tính: Kiểm tra bài cũ

Slide 3: 

Nhân một số thập phân với một số tự nhiên Thảo luận nhóm Ví dụ 1: Hình tam giác ABC có ba cạnh dài bằng nhau, mỗi cạnh dài 2.5 m. Hỏi chu vi của hình tam giác đó bằng bao nhiêu mét? Nhóm hai đọc ví dụ trong SGK-tr55, rồi vận dụng giải bài toán trên, viết kết quả ra giấy nháp. Hai nhóm hai tạo thành nhóm 4, trao đổi và thống nhất kết quả, cách tính và cách đặt tính. Ghi kết quả thảo luận của nhóm 4 vào giấy A3

Slide 4: 

Nhân một số thập phân với một số tự nhiên Ví dụ 1: Hình tam giác ABC có ba cạnh dài bằng nhau, mỗi cạnh dài 2,5 m. Hỏi chu vi của hình tam giác đó bằng bao nhiêu mét? Ta phải thực hiện phép nhân: 2,5 x 3 = ? (m) Ta có: 2,5 m = 25 dm 75 (dm) 75 dm = 7,5 m Vậy 2,5 x 3 = 7,5 (m)

Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau: : 

Nhân một số thập phân với một số tự nhiên Ví dụ 1: Hình tam giác ABC có ba cạnh dài bằng nhau, mỗi cạnh dài 2,5 m. Hỏi chu vi của hình tam giác đó bằng bao nhiêu mét? Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau: Thực hiện phép nhân như nhân các số tự nhiên. Phần thập phân của số 2,5 có một chữ số, ta dùng dấu phẩy tách ở tích ra một chữ số kể từ phải sang trái

Slide 6: 

Nhân một số thập phân với một số tự nhiên Ví dụ 2: 0,46 x 12 = ? Ta đặt tính rồi làm như sau: 552 46 92 Phần thập phân của số 0,46 có hai chữ số, ta dùng dấu phẩy tách ở tích ra hai chữ số kể từ phải sang trái. , 0,46 x 12 = 5,52

Slide 7: 

Nhân một số thập phân với một số tự nhiên 552 46 92 , 0,46 x 12 = 5,52  Nhân như nhân các số tự nhiên.  Đếm xem trong phần thập phân của số thập phân có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái Muốn nhân một số thập phân với một số tự nhiên ta làm như sau:

Slide 8: 

Bài số 1 : Chọn đáp án đúng: Bài tập b) 4,18 x 5 a) 2,5 x 7 d) 6,8 x 15 c) 0,256 x 8

Slide 9: 

Bài số 2 : Viết số thích hợp vào ô trống: Bài tập 9,54 40,35 23,89

Slide 10: 

BÀI SỐ 3 : Bài tập Một ô tô mỗi giờ đi được 42,6 km. Hỏi trong 4 giờ ô tô đó đi được bao nhiêu kilômét ? Trong 4 giờ ô tô đi được quãng đường là: 42,6 x 4 = 170,4 (km) Đáp số: 170,4 km