Nhan mot so thap phan voi mot so thap phan

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Nhân một số thập phân với một số thập phân Bài Thiết kế bởi: Đào Quang Trung – Chu Thanh Thảo

Slide 2: 

KIỂM TRA BÀI CŨ 5,7 x 9 3,712 x 6 4,87 x 12 0,84 x 73 Bài làm: Đặt tính rồi tính:

Slide 3: 

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 6,4m, chiều rộng 4,8m. Hỏi diện tích của mảnh vườn đó bằng bao nhiêu mét vuông? Nhân một số thập phân với một số thập phân Thảo luận nhóm Nhóm hai thảo luận, tìm cách giải bài toán trên, viết kết quả ra giấy nháp. Hai nhóm hai tạo thành nhóm 4, trao đổi và thống nhất kết quả, cách tính và cách đặt tính. Ghi kết quả thảo luận của nhóm 4 vào giấy A3

Slide 4: 

Nhân một số thập phân với một số thập phân Ta có: 6,4m = 64 dm 4,8m = 48 dm 64 x 48 ____ 512 256 _____ 3072 (dm2) 3072 dm2 = 30,72 m2 Vậy: 6,4 x 4,8 = 30,72 (m2)

Slide 5: 

____ Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau: Thực hiện phép nhân như nhân các số tự nhiên. Hai thừa số có tất cả hai chữ số ở phần thập phân, ta dùng dấu phẩy tách ở tích ra hai chữ số kể từ phải sang trái. 6,4 x 4,8 512 256 _____ 30,72 (m2) Nhân một số thập phân với một số thập phân

Slide 6: 

Đặt tính và tính: 4,75 x 1,3 = ? 4,75 x 1,3 _____ 1425 475 _____ 6175 Hai thừa số có tất cả ba chữ số ở phần thập phân, ta dùng dấu phẩy tách ở tích ra ba chữ số kể từ phải sang trái. , Nhân một số thập phân với một số thập phân

Slide 7: 

 Đếm xem trong phần thập phân của cả hai thừa số có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái  Nhân như nhân các số tự nhiên. Muốn nhân một số thập phân với một số thập phân ta làm như sau: 4,75 x 1,3 _____ 1425 475 _____ 6175 , Nhân một số thập phân với một số thập phân

Slide 8: 

Bài số 1 : Chọn đáp án đúng: b) 16,25 x 6,7 a) 25,8 x 1,5 d) 7,826 x 4,5 c) 0,24 x 4,7 Nhân một số thập phân với một số thập phân

Slide 9: 

Bài số 2 : Tính rồi so sánh giá trị của a x b và b x a 2,36 x 4,2 = 9,912 4,2 x 2,36 = 9,912 3,05 x 2,7 = 8,235 2,7 x 3,05 = 8,235 Đây là tính chất gì của phép nhân? Hãy nêu tính chất đó. Thảo luận nhóm đôi Phép nhân các số thập phân có tính chất giao hoán Nhân một số thập phân với một số thập phân

Slide 10: 

BÀI SỐ 3 : Một vườn cây hình chữ nhật có chiều dài 15,62m và chiều rộng 8,4m. Tính chu vi và diện tích vườn cây đó. Nhân một số thập phân với một số thập phân Chu vi vườn cây đó là: Diện tích vườn cây đó là: Chu vi vườn cây hình chữ nhật là: ( 15,62 + 8,4 ) x 2 = 48,04 (m) Diện tích vườn cây hình chữ nhật là: 15,62 x 8,4 = 131,208 ( m2 ) Đáp số: Chu vi: 48,04 m Diện tích: 131,208 m2

Slide 12: 

ĐÂY CHÍNH LÀ CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG. BẠN GIỎI QUÁ! Bài 1

Slide 13: 

CHƯA ĐÚNG RỒI! Bài 1