Khai niem so thap phan

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Kính chào quý thầy cô giáo về dự giờ lớp 5A! Môn: Toán Bài: Khái niệm số thập phân (tiếp theo) Trường tiểu học Phong Khê

Slide 2: 

Thứ sáu ngày 15 tháng 10 năm 2010 Toán: Kiểm tra bài cũ: 0,5 m Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a, b, 0,03 m 0,004 0,006

Slide 3: 

Thứ sáu ngày 15 tháng 10 năm 2010 Toán: 2 7 2m7dm được viết thành 2,7 m 8 5 6 8m 5dm 6cm hay được viết thành 8,56 m 0 1 9 5 2,7 m đọc là: hai phẩy bảy mét. 8,56 m đọc là: tám phẩy năm mươi sáu mét 0m 9dm 5cm được viết thành 0,195 m 0,195 m đọc là: không phẩy một trăm chín mươi lăm mét. a, Ví dụ:

Slide 4: 

Thứ sáu ngày 15 tháng 10 năm 2010 b, Cấu tạo số thập phân: *Đọc số thập phân sau: 8,56 Mỗi số thập phân gồm hai phần: phần nguyên và phần thập phân, chúng được phân cách bởi dấu phẩy. Những chữ số ở bên trái dấu phẩy thuộc về phần nguyên. Những chữ số ở bên phải dấu phẩy thuộc về phần thập phân. Phần nguyên Phần thập phân , 90,638 , Khái niệm số thập phân (tiếp theo) Toán:

Slide 5: 

Thứ sáu ngày 15 tháng 10 năm 2010 Toán: Khái niệm số thập phân (tiếp theo) 2. Thực hành: Bài 1: Đọc mỗi số thập phân sau: 9,4 ; 7,98 ; 25,477 ; 206,075 ; 0,307. *Làm việc cả lớp Bài 2: Viết các hỗn số sau thành số thập phân rồi đọc các số đó: 5,9 82,45 810,225 ; ; . *Làm việc cá nhân

Slide 6: 

Khái niệm số thập phân (tiếp theo) Thứ sáu ngày 15 tháng 10 năm 2010 Toán: Bài 3: Viết các số thập phân sau thành phân số thập phân: 0,1 = ; 0,02 = ; 0,004 = ; 0,095 = .

Slide 7: 

1 Hãy đọc các số thập phân sau: 0,056; 123,78; 87,24; 2 3 4 Hãy chuyển các số thập phân sau thành phân số thập phân: 0,9; 0,16; 0,028 Hãy viết các số thập phân sau: *Không phẩy, năm mươi sáu. *Tám mươi phẩy bốn trăm Trò chơi:

Slide 8: 

Giờ học đến đây đã kết thúc. Chúc các thầy cô giáo mạnh khoẻ. Chúc các em học giỏi.