Gioi thieu hinh tru gioi thieu hinh cau

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

vc CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ ĐẾN THĂM LỚP.

Slide 2: 

vc Chọn và khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng Bảng Thứ tư ngày 25 tháng 2 năm 2009. Toán.

Slide 3: 

vc Thứ tư ngày 25 tháng 2 năm 2009. Toán. A. 50 cm2 C. 30 cm2 B. 40 cm2 Câu 1: 25% của 200 cm2 là

Slide 4: 

vc Thứ tư ngày 25 tháng 2 năm 2009. Toán. B. 27 dm3 C. 27 dm2 A. 9 dm3 Câu 2: Thể tích hình lập phương có cạnh 3 dm là:

Slide 5: 

vc Thứ tư ngày 25 tháng 2 năm 2009. Toán. Câu 3: Hãy viết công thức tính thể tích hình lập phương?

Slide 6: 

vc Thứ tư ngày 25 tháng 2 năm 2009. Toán. Dựa vào hình dạng của các đồ vật, em hãy chia những đồ vật sau thành hai nhóm thích hợp.

Slide 7: 

vc Thứ tư ngày 25 tháng 2 năm 2009. Toán.

Slide 8: 

vc Thứ tư ngày 25 tháng 2 năm 2009. Toán. GIỚI THIỆU HÌNH TRỤ. GIỚI THIỆU HÌNH CẦU. Hình trụ

Slide 9: 

vc Thảo luận nhóm bàn (3-4 phút) Quan sát hộp sữa đã chuẩn bị và cho biết hộp sữa có mấy đáy? Các đáy có dạng hình gì? So sánh các đáy này? Hộp sữa có mấy mặt bên?

Slide 10: 

vc Hình trụ có hai mặt đáy là hai hình tròn bằng nhau và một mặt xung quanh.

Slide 11: 

vc Bảng Bài 1 Trong các hình dưới đây có hình nào là hình trụ? * *

Slide 12: 

vc Hình cầu

Slide 13: 

vc Bảng Bài 2: Đồ vật nào dưới đây có dạng là hình cầu? * *

Slide 14: 

vc Bài 3: Hãy kể tên một vài đồ vật có dạng: Hình trụ Hình cầu.

Slide 15: 

vc vv * *

Slide 16: 

vc * Trong các hình dưới đây có hình nào không phải là hình trụ? * * * *

Slide 17: 

vc CHÚC THẦY, CÔ VÀ CÁC EM VUI KHOẺ BÀI HỌC KẾT THÚC

authorStream Live Help