Chia mot so n cho mot so n

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân

Slide 2: 

763,1 : 100 = 239,7 : 1000 = 2,56 : 100 = 973,8 : 1000 = 7,631 0,2397 0,0256 0,9738 KIỂM TRA BÀI CŨ: TÍNH NHANH:

Slide 3: 

12 : 5 = ? 12 : 5 = 2 (dư 2)

Slide 4: 

Ví dụ 1: Một cái sân hình vuông có chu vi 27m. Hỏi cạnh của sân dài bao nhiêu mét? 27 : 4 = ? (m) , 0 Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân

Slide 5: 

, 6 3 0 2 0 5 0 TA ĐẶT TÍNH RỒI LÀM NHƯ SAU: 27 CHIA 4 ĐƯỢC 6, VIẾT 6; 6 NHÂN 4 BẰNG 24, 27 TRỪ 24 BẰNG 3, VIẾT 3. ĐỂ CHIA TIẾP TA VIẾT DẤU PHẨY VÀO BÊN PHẢI 6 RỒI VIẾT THÊM 0 VÀO BÊN PHẢI 3 ĐƯỢC 30. 30 CHIA 4 ĐƯỢC 7, VIẾT 7. 7 NHÂN 4 BẰNG 28, 30 TRỪ 28 BẰNG 2, VIẾT 2. VIẾT THÊM CHỮ SỐ 0 VÀO BÊN PHẢI 2 ĐƯỢC 20. 20 CHIA 4 ĐƯỢC 5, VIẾT 5. 5 NHÂN 4 BẰNG 20, 20 TRỪ 20 BẰNG 0, VIẾT 0. VẬY: 27 : 4 = 6,75 (M). Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân 7

Slide 6: 

Ví dụ 2: Tính: 43 : 52 = ? Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân Phép chia này có số bị chia 43 bé hơn số chia 52 nên ta làm như sau: 43,0 52 Chuyển 43 thành 43,0. Đặt tính rồi tính như phép chia 43,0 : 52 (Chia số thập phân cho số tự nhiên). 1 0 , 8 4 0 0,82 2 6 3

Slide 7: 

Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân Khi chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà còn dư, ta tiếp tục chia như sau:

Slide 8: 

Bài 1: Chọn đáp án đúng: 12 : 5 Luyện tập 23 : 4 882 : 36 a)

Slide 9: 

Bài 1: Chọn đáp án đúng: 15 : 8 Luyện tập 75 : 12 81 : 4 b)

Slide 10: 

Bài 2: May 25 bộ quần áo như nhau hết 70m vải. Hỏi may 6 bộ quần áo như thế hết bao nhiêu mét vải? Tóm tắt: 25 bộ : 70m vải. 6 bộ : … m vải? May một bộ quần áo hết số vải là: Bài giải: 70 : 25 = 2,8 (m) May 6 bộ quần áo hết số mét vải là: 2,8 x 6 = 16,8 (m) Luyện tập Đáp số: 16,8m

Slide 11: 

Trò chơi: Ai nhanh - ai đúng Tìm dạng thập phân của các phân số sau: 0,4 0,75 3,6

Slide 13: 

Phần a Phần b CHƯA ĐÚNG RỒI!

Slide 14: 

ĐÂY CHÍNH LÀ CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG. BẠN GIỎI QUÁ! Phần a Phần b