Tac dong cua con nguoi

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Nhiệt liệt chào mừng quý thầy cô giáo về dự giờ thăm lớp Giáo viên: Dương Thị Kim Yến TRƯỜNG TIỂU HỌC GIO MỸ SỐ 2 KHOA HỌC LỚP 5

Slide 2: 

Khoa học: Thứ tư ngày 28 tháng 4 năm 2010 KIỂM TRA BÀI CŨ

Slide 3: 

1. Nguyên nhân dẫn đến việc đất trồng ngày càng bị thu hẹp. Khoa học: Thứ tư ngày 28 tháng 4 năm 2010 Tác động của con người đến môi trường đất 1 Trước kia 2 Hiện nay - Quan sát hình 1 và hình 2 cho biết con người sử dụng đất trồng vào những việc gì? - Nguyên nhân nào dẫn đến sự thay đổi nhu cầu sử dụng đó?

Slide 4: 

Con người đã sử dụng đất trồng để làm ruộng... Do dân số ngày một tăng nhanh, cần phải mở rộng môi trường đất ở, vì vậy diện tích đất trồng bị thu hẹp. Hiện nay ruộng hai bên bờ sông đã được sử dụng làm đất ở, nhà cửa mọc lên san sát; cầu được bắc qua sông... Hiện nay Trước kia Khoa học: Thứ tư ngày 28 tháng 4 năm 2010 Tác động của con người đến môi trường đất 1. Nguyên nhân dẫn đến việc đất trồng ngày càng bị thu hẹp.

Nêu một số dẫn chứng về nhu cầu sử dụng diện tích đất thay đổi. Dân số tăng KHKT phát triển ĐS con người nâng cao Khoa học: Thứ tư ngày 28 tháng 4 năm 2010 Tác động của con người đến môi trường đất 1. Nguyên nhân dẫn đến việc đất trồng ngày càng bị thu hẹp.

Slide 6: 

Khoa học: Thứ tư ngày 28 tháng 4 năm 2010 Tác động của con người đến môi trường đất 1. Nguyên nhân dẫn đến việc đất trồng ngày càng bị thu hẹp. 2. Nguyên nhân dẫn đến môi trường đất trồng ngày càng suy thoái. Sử dụng phân bón hoá học, thuốc trừ sâu làm cho đất trồng bị suy thoái (ô nhiễm môi trường đất).

Slide 7: 

Khoa học: Thứ tư ngày 28 tháng 4 năm 2010 Tác động của con người đến môi trường đất 1. Nguyên nhân dẫn đến việc đất trồng ngày càng bị thu hẹp. 2. Nguyên nhân dẫn đến môi trường đất trồng ngày càng suy thoái. Xử lí rác thải không hợp vệ sinh làm cho môi trường đất bị ô nhiễm, bị suy thoái.

Slide 8: 

Khoa học: Thứ tư ngày 28 tháng 4 năm 2010 Tác động của con người đến môi trường đất 1. Nguyên nhân dẫn đến việc đất trồng ngày càng bị thu hẹp. 2. Nguyên nhân dẫn đến môi trường đất trồng ngày càng suy thoái. - Hạn chế bón phân hoá học; tăng cường bón các loại phân chuồng, phân xanh đã ủ kĩ, các loại phân vi sinh... - Phun thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ phù hợp. - Thu gom và xử lí rác thải đúng cách. Cần phải làm gì để hạn chế sự suy thoái của môi trường đất ?

Slide 9: 

Ủ phân xanh

Slide 10: 

Ủ phân chuồng

Slide 11: 

Phân vi sinh

Slide 12: 

Thu gom rác

Slide 13: 

Xử lí rác

Slide 14: 

1. Nguyên nhân dẫn đến việc đất trồng ngày càng bị thu hẹp. 2. Nguyên nhân dẫn đến môi trường đất trồng ngày càng suy thoái. - Dân số tăng, nhu cầu chỗ ở tăng, nhu cầu lương thực tăng, đất trồng bị thu hẹp. Vì vậy, người ta phải tìm cách tăng năng suất cây trồng, trong đó có biện pháp bón phân hoá học, sử dụng thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ,… Những việc làm đó khiến cho môi trường đất, nước bị ô nhiễm. - Dân số tăng, lượng rác thải tăng, việc xử lí rác thải không hợp vệ sinh cũng là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường đất. Khoa học: Thứ tư ngày 28 tháng 4 năm 2010 Tác động của con người đến môi trường đất * Có nhiều nguyên nhân làm cho môi trường đất trồng ngày càng bị thu hẹp và suy thoái :

Slide 15: 

XIN KÍNH CHÀO CÁC THẦY CÁC CÔ