DT hinh BH

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Giáo viên thực hiện: NGUYỄN THỊ NGỌC LAN DIỆN TÍCH HÌNH BÌNH HÀNH

Slide 2: 

Trong các hình trên, hình nào là hình bình hành? Nêu đặc điểm của hình bình hành. Hình 2 Hình 3 Hình 4 Hình 5 Hình 1 Kiểm tra bài cũ Hình bình hành có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau

TOÁN: Tiết 94: : 

TOÁN: Tiết 94: A B C D Độ dài đáy * Kẻ AH vuông góc với DC H Chiều cao * DC là đáy của hình bình hành * Độ dài AH là chiều cao của hình bình hành DIỆN TÍCH HÌNH BÌNH HÀNH

Slide 4: 

D C B A H I 

TOÁN:Tiết 94: DIỆN TÍCH HÌNH BÌNH HÀNH : 

TOÁN:Tiết 94: DIỆN TÍCH HÌNH BÌNH HÀNH A B C D H I B A H a a h h Nhận xét: Diện tích hình chữ nhật ABIH………….diện tích hình bình hành ABCD. bằng Chiều dài hình chữ nhật ABIH bằng…………………… của hình bình hành ABCD độ dài đáy DC ( a) Chiều rộng hình chữ nhật ABIH bằng………………… của hình bình hành ABCD. chiều cao ( h ) Diện tích chữ nhật ABIH là………… a x h Vậy diện tích hình bình hành ABCD là………… a x h

TOÁN:Tiết 94: DIỆN TÍCH HÌNH BÌNH HÀNH : 

TOÁN:Tiết 94: DIỆN TÍCH HÌNH BÌNH HÀNH h a Diện tích hình bình hành bằng độ dài đáy nhân với chiều cao ( cùng một đơn vị đo) S là diện tích, a là độ dài đáy, h là chiều cao

TOÁN:Tiết 94: DIỆN TÍCH HÌNH BÌNH HÀNH ……….……… : 

TOÁN:Tiết 94: DIỆN TÍCH HÌNH BÌNH HÀNH ……….……… Bài 1: Tính diện tích mỗi hình bình hành sau: 9cm

TOÁN:Tiết 94: DIỆN TÍCH HÌNH BÌNH HÀNH………….. : 

TOÁN:Tiết 94: DIỆN TÍCH HÌNH BÌNH HÀNH………….. Bài 2. Tính diện tích của: a) Hình chữ nhật: b) Hình bình hành:

TOÁN:Tiết 94: DIỆN TÍCH HÌNH BÌNH HÀNH……….……… : 

TOÁN:Tiết 94: DIỆN TÍCH HÌNH BÌNH HÀNH……….……… Bài 3: Tính diện tích hình bình hành, biết:

Slide 11: 

Xin chân thành cám ơn Quý thầy cô đã quan tâm theo dõi