M1_30 Xem tranh thieu nhi

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

MỸ THUẬT 1 Bài 30 KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ TIẾT HỌC

Slide 2: 

KIỂM TRA BÀI CŨ Vẽ tranh Đàn gà

Slide 3: 

Mỹ thuật Thứ hai ngày 12 tháng 4 năm 2010

Slide 4: 

Mỹ thuật Thứ hai ngày 12 tháng 4 năm 2010

Slide 5: 

Mỹ thuật Thứ hai ngày 12 tháng 4 năm 2010 Bài 30 : Xem tranh thiếu nhi Về đề tài sinh hoạt

Slide 6: 

Mỹ thuật Thứ hai ngày 12 tháng 4 năm 2010 Bài 30 : Xem tranh thiếu nhi Về đề tài sinh hoạt 1. Giới thiệu tranh. Cảnh sinh hoạt gia đình.

Slide 7: 

Mỹ thuật Thứ hai ngày 12 tháng 4 năm 2010 Bài 30 : Xem tranh thiếu nhi Về đề tài sinh hoạt 1. Giới thiệu tranh. Cảnh sinh hoạt ở đường phố.

Slide 8: 

Mỹ thuật Thứ hai ngày 12 tháng 4 năm 2010 Bài 30 : Xem tranh thiếu nhi Về đề tài sinh hoạt 1. Giới thiệu tranh. Cảnh sinh hoạt trong ngày lễ hội.

Slide 9: 

Mỹ thuật Thứ hai ngày 12 tháng 4 năm 2010 Bài 30 : Xem tranh thiếu nhi Về đề tài sinh hoạt 1. Giới thiệu tranh.

Slide 10: 

Mỹ thuật Thứ hai ngày 12 tháng 4 năm 2010 Bài 30 : Xem tranh thiếu nhi Về đề tài sinh hoạt 1. Giới thiệu tranh.

Slide 11: 

Mỹ thuật Thứ hai ngày 12 tháng 4 năm 2010 Bài 30 : Xem tranh thiếu nhi Về đề tài sinh hoạt 1. Giới thiệu tranh.

Slide 12: 

Mỹ thuật Thứ hai ngày 12 tháng 4 năm 2010 Bài 30 : Xem tranh thiếu nhi Về đề tài sinh hoạt 1. Giới thiệu tranh.

Slide 13: 

Mỹ thuật Thứ hai ngày 12 tháng 4 năm 2010 Bài 30 : Xem tranh thiếu nhi Về đề tài sinh hoạt Nghỉ giữa giờ

Slide 14: 

Mỹ thuật Thứ hai ngày 12 tháng 4 năm 2010 Bài 30 : Xem tranh thiếu nhi Về đề tài sinh hoạt 1. Giới thiệu tranh. 2. Xem tranh. 1. Tranh có những hình ảnh nào ? 2. Đâu là hình ảnh chính ? Đâu là hình ảnh phụ ? 3. Các nhân vật trong tranh đang làm những công việc gì ? 4. Việc làm đó diễn ra ở đâu ? Hình dáng của các nhân vật như thế nào ? 5. Có những màu nào trong tranh ? Màu nào được sử dụng nhiều nhất ? Nêu cảm nhận của em sau khi xem bức tranh ?

Slide 15: 

Mỹ thuật Thứ hai ngày 12 tháng 4 năm 2010 Bài 30 : Xem tranh thiếu nhi Về đề tài sinh hoạt 1. Giới thiệu tranh. 2. Xem tranh.

Slide 16: 

Lễ trao tặng mũ bảo hiểm - Thục Đoan, lớp 1/1 Vui chơi - của Nguyễn Kiều Anh, 8 tuổi Mỹ thuật Thứ hai ngày 12 tháng 4 năm 2010 Bài 30 : Xem tranh thiếu nhi Về đề tài sinh hoạt 1. Giới thiệu tranh. 2. Xem tranh.

Slide 17: 

Đường hầm Hải Vân - Ngọc Anh, lớp 5/1 Bác Hồ đón Trung thu cùng thiếu nhi - Lê Thị Trang Mỹ thuật Thứ hai ngày 12 tháng 4 năm 2010 Bài 30 : Xem tranh thiếu nhi Về đề tài sinh hoạt 1. Giới thiệu tranh. 2. Xem tranh.

Slide 18: 

Rước đèn - Ngọc Anh, lớp 5/1 Tặng quà cô bộ đội - Hoàng Hữu Phúc Mỹ thuật Thứ hai ngày 12 tháng 4 năm 2010 Bài 30 : Xem tranh thiếu nhi Về đề tài sinh hoạt 1. Giới thiệu tranh. 2. Xem tranh.

Slide 19: 

Mỹ thuật Thứ hai ngày 12 tháng 4 năm 2010 Bài 30 : Xem tranh thiếu nhi Về đề tài sinh hoạt 1. Giới thiệu tranh. 2. Xem tranh. 3. Nhận xét – đánh giá tiết dạy

Slide 20: 

Về nhà: Tập quan sát và nhận xét tranh. 2. Quan sát cảnh thiên nhiên. 3. Chuẩn bị Bài 31 Vẽ tranh: Vẽ cảnh thiên nhiên. +Mang dầy đủ dụng cụ học tập. Mỹ thuật Thứ hai ngày 12 tháng 4 năm 2010 Bài 30 : Xem tranh thiếu nhi Về đề tài sinh hoạt 1. Giới thiệu tranh. 2. Xem tranh. 3. Nhận xét – đánh giá tiết dạy

Slide 21: 

Tiết học đến đây là kết thúc Chúc quý thầy cô và các em học sinh mạnh khỏe. XIN CHÀO VÀ HẸN GẶP LẠI

authorStream Live Help