chinh ta Meo con di hoc

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Chào mừng các quý vị Đến thăm lớp, dự giờ hôm nay

Slide 2: 

Chính tả: MÈO CON ĐI HỌC CHÀO TẤT CẢ CÁC EM HS THÂN MẾN!

Slide 3: 

CÁC EM CHÚ Ý: Bài học bắt đầu !

Slide 4: 

KIỂM TRA BÀI CŨ Chuyện ở lớp Qủa .....am Nhận xét Ch …. đồng

Slide 6: 

Thứ … ngày … tháng 3 năm 2010 Chính tả Mèo con đi học Mèo con buồn bực Mai phải đến trường Bèn kiếm cớ luôn: - Cái đuôi tôi ốm. Cừu mới be toáng: Tôi chữa lành Nhưng muốn cho nhanh Cắt đuôi khỏi hết!

Slide 7: 

Buồn bực, Be toáng, Kiếm cớ,

Slide 8: 

Thứ … ngày … tháng 3 năm 2010 Chính tả Mèo con buồn bực Mai phải đến trường Bèn kiếm cớ luôn: - Cái đuôi tôi ốm. Cừu mới be toáng: Tôi sẽ chữa lành Nhưng muốn cho nhanh Cắt đuôi khỏi hết! Mèo con đi học

Slide 10: 

Thứ ba ngày 30 tháng 3 năm 2010 Chính tả Mèo con buồn bực Mai phải đến trường Bèn kiếm cớ luơn: - Cái đuơi tơi ốm. Cừu mới be tống: Tơi sẽ chữa lành Nhưng muốn cho nhanh Cắt đuơi khỏi hết! 1.

Slide 11: 

THƯ GIÃN !!!

Slide 12: 

Thư Giãn

Slide 14: 

105

Bài tập : 

Bài tập 2. Điền chữ: r, d hay gi ? Thầy …áo dạy học gi Bé nhảy …ây d

Slide 16: 

Đàn cá …ô lội nước r

Slide 17: 

Đàn k …. đang đi iến

Slide 19: 

Củng cố

Slide 20: 

Bài học kết thúc. Cảm ơn các con .

Slide 22: 

Chào tạm biệt . Hẹn gặp lại .

authorStream Live Help