Hinh vuong va hinh tron

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

TOÁN: Lớp 1 GIÁO ÁN Bài 3: HÌNH VUÔNG HÌNH TRÒN Nhóm 6

Slide 2: 

MỤC ĐÍCH YÊU CẦU Kiến thức: Nhận biết, phân biệt và nêu đúng tên hình vuông, hình tròn. Kỹ năng: Nhận ra hình vuông hình tròn từ các vật thật. . Thái độ: Thích thú tìm các vật có hình vuông, hình tròn.

Slide 3: 

Lớp hát khởi Động

Thứ hai 30 tháng 08 năm 2010Toán : 

Thứ hai 30 tháng 08 năm 2010Toán Kiểm tra bài cũ Các em hãy so sánh số lượng của hai nhóm

Thứ hai 30 tháng 08 năm 2010Toán : 

Thứ hai 30 tháng 08 năm 2010Toán

Thứ hai 30 tháng 08 năm 2010Toán : 

Thứ hai 30 tháng 08 năm 2010Toán

Thứ hai 30 tháng 08 năm 2010Toán : 

Thứ hai 30 tháng 08 năm 2010Toán Bài 3: HÌNH VUÔNG HÌNH TRÒN

Thứ hai 30 tháng 08 năm 2010Toán : 

Thứ hai 30 tháng 08 năm 2010Toán Hình Vuông HOẠT ĐỘNG 1:GIỚI THIỆU HÌNH

Thứ hai 30 tháng 08 năm 2010Toán : 

Thứ hai 30 tháng 08 năm 2010Toán Các hình sau đây có phải là hình vuông không?

Thứ hai 30 tháng 08 năm 2010Toán Hoạt động 2: Thảo luận nhóm : 

Thứ hai 30 tháng 08 năm 2010Toán Hoạt động 2: Thảo luận nhóm Yêu cầu: Nhìn vào sách giáo khoa và nêu tên những vật có hình vuông Đáp án: Gạch lát nền nhà

Thứ hai 30 tháng 08 năm 2010Toán Hoạt động 3: Quan sát hình : 

Thứ hai 30 tháng 08 năm 2010Toán Hoạt động 3: Quan sát hình HÌNH TRÒN

Thứ hai 30 tháng 08 năm 2010ToánHoạt động 4: Thảo luận nhóm : 

Thứ hai 30 tháng 08 năm 2010ToánHoạt động 4: Thảo luận nhóm Yêu cầu: Nhìn vào sách giáo khoa nêu tên những vật có hình tròn Đáp án: Bánh xe, đĩa

Thứ hai 30 tháng 08 năm 2010Toán : 

Thứ hai 30 tháng 08 năm 2010Toán Bài 1: Đếm hình Các em hãy đếm xem hình bên có bao nhiêu hình vuông? Đáp án: Có 5 hình vuông Giải bài tập

Thứ hai 30 tháng 08 năm 2010Toán : 

Thứ hai 30 tháng 08 năm 2010Toán Bài 2: Tô màu.

Thứ hai 30 tháng 08 năm 2010Toán : 

Thứ hai 30 tháng 08 năm 2010Toán Bài 3: Tô màu.

Thứ hai 30 tháng 08 năm 2010Toán : 

Thứ hai 30 tháng 08 năm 2010Toán Bài 4: Làm thế nào để có các hình vuông?

Thứ hai 30 tháng 08 năm 2010Toán : 

Thứ hai 30 tháng 08 năm 2010Toán Hôm nay chúng ta học bài gì? Về nhà làm bài tập trong vở bài tập. Chuẩn bị bài học tiếp: Bài Hình tam giác Củng cố dặn dò Tiết học kết thúc