hinh tam giac

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Đỗ Thị Hoài Thương TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 LAO BẢO BÀI TẬP HUẤN CNTT

Slide 2: 

Đỗ Thị Hoài Thương Thứ ba ngày 17 tháng 8 năm 2010 Toán: Kiểm tra bài cũ:

Slide 3: 

Đỗ Thị Hoài Thương Thứ ba ngày 17 tháng 8 năm 2010 Toán: HÌNH TAM GIÁC Bài mới: Nêu tên các hình sau?

Slide 4: 

Đỗ Thị Hoài Thương Thứ ba ngày17 tháng 8 năm 2010 Toán: HÌNH TAM GIÁC

Slide 5: 

Đỗ Thị Hoài Thương Thứ ba ngày17 tháng 8 năm 2010 Toán: HÌNH TAM GIÁC

Slide 6: 

Đỗ Thị Hoài Thương Thứ ba ngày17 tháng 8 năm 2010 Toán: HÌNH TAM GIÁC

Slide 7: 

Đỗ Thị Hoài Thương Thứ ba ngày17 tháng 8 năm 2010 Toán: HÌNH TAM GIÁC

Slide 8: 

Đỗ Thị Hoài Thương

Slide 9: 

Đỗ Thị Hoài Thương

Slide 10: 

Đỗ Thị Hoài Thương

Slide 11: 

Đỗ Thị Hoài Thương

Slide 12: 

Đỗ Thị Hoài Thương Giờ học đến đây đã kết thúc Kính chào các thầy, cô giáo và các em.