Meo con di hoc

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ VỀ DỰ TIẾT HỌC TỐT HÔM NAY : 

CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ VỀ DỰ TIẾT HỌC TỐT HÔM NAY Môn Tập đọc GV:PHAN THỊ LAM

Slide 2: 

Bạn nhỏ kể cho mẹ nghe những chuyện gì ở lớp ? Thứ ba ngày 6 tháng 3 năm 2010 Tập đọc Bài cũ Đọc bài chuyện ở lớp Mẹ nói gì với bạn nhỏ?

-Mèo con đi họcMèo con buồn bực Mai phải đến trườngBèn kiếm cớ luônCái đuôi tôi ốm.Cừu mới be toáng :- Tôi sẽ chữa lànhNhưng muốn cho nhanhCắt đuôi khỏi hết !- Cắt đuôi ấy chết…?Tôi đi học thôi! Theo P.Vô-rôn-cô : 

-Mèo con đi họcMèo con buồn bực Mai phải đến trườngBèn kiếm cớ luônCái đuôi tôi ốm.Cừu mới be toáng :- Tôi sẽ chữa lànhNhưng muốn cho nhanhCắt đuôi khỏi hết !- Cắt đuôi ấy chết…?Tôi đi học thôi! Theo P.Vô-rôn-cô Đọc tiếng từ Thứ ba ngày 6 tháng 3 năm 2010 Tập đọc:Mèo con đi học

Slide 5: 

Mèo con đi họcMèo con buồn bực Mai phải đến trườngBèn kiếm cớ luônCái đuôi tôi ốm.Cừu mới be toáng :- Tôi sẽ chữa lànhNhưng muốn cho nhanhCắt đuôi khỏi hết !- Cắt đuôi ấy chết…? Tôi đi học thôi ! Đọc câu Thứ ba ngày 6 tháng 3 năm 2010 Tập đọc:Mèo con đi học Đọc đoạn Mèo con đi họcMèo con buồn bực Mai phải đến trườngBèn kiếm cớ luônCái đuôi tôi ốm.Cừu mới be toáng :

Slide 6: 

SGK NHÓM Thứ ba ngày 6 tháng 3 năm 2010 Tập đọc:Mèo con đi học SGK ĐỌC CẢ BÀI

Slide 7: 

Thứ ba ngày 6 tháng 3 năm 2010 Tập đọc:Mèo con đi học Tìm tiếng trong bài có vần ưu: -Mèo con buồn bực Mai phải đến trường Bèn kiếm cớ luôn : - Cái đuôi tôi ốm. Cöøu mới be toáng : - Tôi sẽ chữa lành Nhưng muốn cho nhanh Cắt đuôi khỏi hết ! - Cắt đuôi ! Ấy chết… ! Tôi đi học thôi ! Theo P.Vô-rôn-cô Cừu

Slide 8: 

Thứ ba ngày 6 tháng 3 năm 2010 Tập đọc:Mèo con đi học 1. Tìm tiếng trong bài có vần ưu: Cừu

Ưu: Lưu loát, trái lựu, mưu trí, bưu cục,khứu giác, về hưu, ngaûi cöùu, caáp cöùu… Ươu: bươu đầu, bướu cổ, con hươu, Chim khöôùu,oác böôu,chai röôïu… Thứ ba ngày 6 tháng 3 năm 2010 Tập đọc:Mèo con đi học 2/ Tìm tiếng ngoài bài: - Có vần ưu- Có vần ươu NHÓM

Thứ ba ngày 6 tháng 3 năm 2010 Tập đọc:Mèo con đi học : 

Thứ ba ngày 6 tháng 3 năm 2010 Tập đọc:Mèo con đi học 3/ Nói câu chứa tiếng:- có vần ưu- có vần ươu. NHÓM 2

Slide 11: 

Thứ ba ngày 6 tháng 3 năm 2010 Tập đọc:Mèo con đi học M: Cây lựu vöøa bói quả M: Đàn hươu uống nước suối

Chú em là lính quân b…. : 

Chú em là lính quân b…. Trò chơiCuûng coá “ Ai nhanh hơn” ưu 1/ Điền vần ưu hay ươu ? Em bé ngã b … đầu ƯƠU

Slide 13: 

Mèo con đi họcMèo con buồn bực Mai phải đến trườngBèn kiếm cớ luônCái đuôi tôi ốm.Cừu mới be toáng :- Tôi sẽ chữa lànhNhưng muốn cho nhanhCắt đuôi khỏi hết !- Cắt đuôi ấy chết…? Tôi đi học thôi ! Thứ ba ngày 6 tháng 3 năm 2010 Tập đọc:Mèo con đi học

Slide 14: 

KÍNH CHÚC CÁC THẦY CÔ SỨC KHỎE VÀ THÀNH ĐẠT CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN HỌC GIỎI

Slide 16: 


Slide 17: 


authorStream Live Help