Bao ve hoa va cay noi cong cong

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Bảo vệ hoa và cây nơi công cộng Giáo viên: Nguyễn Thị Mỹ Dung

Slide 2: 

Môn : Đạo đức 1.Kiểm tra bài cũ : -Ở sân trường, vườn trường,vườn hoa, công viên người ta hay trồng cây và hoa để làm gì ? Cây và hoa làm cho cuộc sống thêm đẹp, không khí trong lành, mát mẻ. - Để sân trường, vườn trường,vườn hoa, công viên luôn đẹp, luôn mát em phải làm gì ? Em cần chăm sóc, bảo vệ cây và hoa .

Slide 3: 

Môn : Đạo đức HOẠT ĐỘNG 1 : Làm bài tập 3 a) Em hãy nối mỗi tranh dưới đây với từng “khuôn mặt” cho phù hợp . b) Tô màu vào những tranh chỉ việc góp phần làm cho môi trường trong lành . Làm việc cá nhân BẢO VỆ HOA VÀ CÂY NƠI CÔNG CỘNG ( T2 )

Slide 4: 

a

Slide 5: 

Môn : Đạo đức -Vì sao em nối các tranh 1, 2, 4 với khuôn mặt cười ? * Vì các tranh đó vẽ các bạn đang làm các việc giúp cho môi trường trong lành . -Vì sao em nối các tranh 3,5, 6 với khuôn mặt nhăn nhó? *Vì các bạn ấy không bảo vệ cây mà phá hoại cây . BẢO VỆ HOA VÀ CÂY NƠI CÔNG CỘNG ( T2 )

Slide 6: 

b) Tô màu vào những tranh chỉ việc góp phần làm cho môi trường trong lành .

Slide 7: 

Môn : Đạo đức KẾT LUẬN : - “Khuôn mặt tươi cười” nối với các tranh 1, 2, 3, 4 vì những việc làm trong các tranh này góp phần làm cho môi trường trong lành và tốt hơn . “Khuôn mặt nhăn nhó” nối với các tranh 5, 6 vì các bạn trong tranh này đang phá hoại cây : bẻ cành, hái hoa,...... BẢO VỆ HOA VÀ CÂY NƠI CÔNG CỘNG ( T2 )

Slide 8: 

Môn : Đạo đức HOẠT ĐỘNG 2 : Thảo luận nhóm và đóng vai theo tình huống bài tập 4 . *Lớp chia 3 nhóm : các nhóm cùng thảo luận một tình huống . -Khi thấy bạn hái hoa, phá cây nơi công cộng các em cần làm gì ? Nhóm thảo luận Tình huống BẢO VỆ HOA VÀ CÂY NƠI CÔNG CỘNG ( T2 )

Slide 9: 

Môn : Đạo đức HOẠT ĐỘNG 2 : -Các nhóm trình bày . Kết luận : Khi thấy bạn hái hoa, phá cây các em nên khuyên ngăn bạn . BẢO VỆ HOA VÀ CÂY NƠI CÔNG CỘNG ( T2 )

Slide 10: 

Môn : Đạo đức Đánh dấu + vào ô trước cách ứng xử em sẽ chọn : Khi thấy bạn hái hoa, phá cây ở nơi công cộng : a - Mặc bạn, không quan tâm b - Cùng hái hoa, phá cây với bạn c - Khuyên ngăn bạn . d - Mách người lớn . + + BẢO VỆ HOA VÀ CÂY NƠI CÔNG CỘNG ( T2 )

Slide 11: 

Môn : Đạo đức KẾT LUẬN : *Nên khuyên ngăn bạn hoặc mách người lớn khi không cản được bạn . Làm như vậy là góp phần bảo vệ môi trường trong lành, là thực hiện quyền được sống trong môi trường trong lành . BẢO VỆ HOA VÀ CÂY NƠI CÔNG CỘNG ( T2 )

Slide 12: 

Môn : Đạo đức HOẠT ĐỘNG 3 : Thực hành xây dựng kế hoạch bảo vệ cây và hoa . -Các tổ thảo luận : +Nhận bảo vệ, chăm sóc cây và hoa ở đâu ? + Vào thời gian nào ? + Bằng những việc làm cụ thể nào ? + Ai phụ trách từng việc ? -Đại diện các tổ lên đăng kí và trình bày kế hoạch hành động của mình . Tổ thảo luận BẢO VỆ HOA VÀ CÂY NƠI CÔNG CỘNG ( T2 )

Slide 13: 

Môn : Đạo đức KẾT LUẬN : Môi trường trong lành giúp các em khỏe mạnh và phát triển . Các em cần có các hành động bảo vệ, chăm sóc cây và hoa . BẢO VỆ HOA VÀ CÂY NƠI CÔNG CỘNG ( T2 )

Slide 14: 

Môn : Đạo đức Liên hệ thực tế -Ở trường em hoặc lớp em có trồng cây và hoa không ? -Em bảo vệ cây đó như thế nào ? BẢO VỆ HOA VÀ CÂY NƠI CÔNG CỘNG ( T2 )

Slide 15: 

Môn : Đạo đức HOẠT ĐỘNG 4 : Đọc đoạn thơ Cây xanh cho bóng mát , Hoa cho sắc, cho hương . Xanh, sạch, đẹp môi trường , Ta cùng nhau gìn giữ. BẢO VỆ HOA VÀ CÂY NƠI CÔNG CỘNG ( T2 )

Slide 16: 

Môn : Đạo đức HÁT BÀI : Ra chơi vườn hoa BẢO VỆ HOA VÀ CÂY NƠI CÔNG CỘNG ( T2 )

Slide 17: 

Môn : Đạo đức BẢO VỆ CÂY VÀ HOA NƠI CÔNG CỘNG ( T2 ) KẾT LUẬN : Mọi trẻ em trên Thế giới đều được sống trong môi trường không khí trong lành để các em khỏe mạnh và phát triển tốt . Các em còn nhỏ cần làm những việc vừa sức của mình để bảo vệ cây và hoa nơi công cộng .

authorStream Live Help