Forces

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Forces:

Forces

PowerPoint Presentation:

Que s’hagut de fer per: aixecar peses, estirar, trencar, retorçar ?

PowerPoint Presentation:

Què s’hagut de fer per: posar en moviment un cos, frenar-lo canviar la direcció amb la que es mou?

PowerPoint Presentation:

Una força

PowerPoint Presentation:

Una Força és allò capaç de deformar un cos i/o canviar el seu moviment

PowerPoint Presentation:

Força que fa l’home sobre el frigorífic Com es pot representar graficament una força? Origen de la fletxa sobre el cos que rep la força Sentit de la força Direcció de la força

PowerPoint Presentation:

La longitud del vector (fletxa), a escala, representa la magnitud de la força 2F F

PowerPoint Presentation:

El pes és la força amb la que la Terra atrau a un cos pilota P El pes d’un cos es representa sobre el seu centre

PowerPoint Presentation:

La massa és la quantitat de matèria que té un cos Molta matèria = molta massa Poca matèria = poca massa

PowerPoint Presentation:

Terra P m Lluna 0,167·P m Mart 0,38·P m En l’espai Intergal·làctic No pesa m Però sempre té la mateixa massa

PowerPoint Presentation:

La unitat de mesura de la massa és el quilogram que se simbolitza amb Kg

PowerPoint Presentation:

La unitat per a la força és el newton que se simbolitza amb una N

PowerPoint Presentation:

La Terra atrau a cada kg de massa amb una força de quasi 10 N (9,8 N) P = 10 N A la Terra

PowerPoint Presentation:

La Lluna atrau a cada kg de massa amb una força de 1,6 N P = 1,67 N (A la Lluna pesem 6 cops menys que a la Terra) A la Lluna

PowerPoint Presentation:

Per mesurar la massa fem servir una balança

PowerPoint Presentation:

Per mesurar forces fem servir un dinamòmetre

PowerPoint Presentation:

Força resultant Si sobre un cos actua més d’un força, es parla de la força resultant d’elles: Cas de dues forces que actuen amb la mateixa direcció i sentit 10 N 10 N F r = 20 N

PowerPoint Presentation:

F r = 30N Cas de forces amb igual direcció i sentit contrari 40 N 10 N

PowerPoint Presentation:

Quan les forces formen un angle F r

PowerPoint Presentation:

Per acabar-ho d’entendre clica aquí

PowerPoint Presentation:

Forces en equilibri Equilibrant de E = 40 N F = 4 0 N La força F està equilibrada per la força E

PowerPoint Presentation:

F r = 5 N Equilibrant de F 1 i de F 2 E = 5 N F 1 =4 N F 2 = 2 N La força E equilibra el sistema de las forces F 1 i F 2

PowerPoint Presentation:

Clica altre altre cop aquí sobre la simulació anterior i practica amb tres forces de manera que una resulti ser l’equilibrant del conjunt de les altre dues.

authorStream Live Help