Projecte Àlber

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

EL PROJECTE ÀLBER:

EL PROJECTE ÀLBER

QUÈ ÉS EL PROJECTE ÀLBER?:

QUÈ ÉS EL PROJECTE ÀLBER? EL PROJECTE ÀLBER ÉS UN MÈTODE DE TREBALL QUE PRIORITZA L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT I RESPECTA ELS DIFERENTS RITMES D’APRENENTATGE. L’ALUMNE ÉS EL PROTAGONISTA DEL PROCÉS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE I EL MESTRE N’ÉS EL CONDUCTOR. PARTEIX DE SITUACIONS REALS DE LA VIDA QUOTIDIANA DELS NENS/ES, I AFAVOREIX L’ADQUISICIÓ D’HABILITATS I CAPACITATS NECESSÀRIES PEL DESENVOLUPAMENT INTEGRAL DE LA PERSONA . REQUEREIX LA IMPLICACIÓ D’ALUMNES, MESTRES, FAMÍLIES I ENTORN PROPER.

PER QUÈ TREBALLEM AMB EL PROJECTE ÀLBER?:

PER QUÈ TREBALLEM AMB EL PROJECTE ÀLBER? EL PROJECTE ÀLBER S’INICIA A L’ESCOLA EL CURS 2008-2009 COM A CONSEQÜÈNCIA D’UN PROCÉS DE REFLEXIÓ DE L’EQUIP DE MESTRES : Volem que la vida entri a les aules, que l’escola surti a la vida, i que els nens s’emocionin tot aprenent. -Volem que els alumnes visquin l’escola com la millor experiència de la seva infantesa. -Volem que la nostra escola doni resposta a les demandes que la societat actual reclama. NOMÉS AIXÍ, PODREM GARANTIR L’ÈXIT -Volem que els nostres alumnes adquireixin aprenentatges funcionals i significatius.

COM HO FEM?:

COM HO FEM? A partir d’una sortida es crea un context alfabetitzador (l’estació, l’hotel, el museu, una obra d’art...). Tot el que hem vist a la sortida es recull a partir d’una pluja d’idees en un mapa conceptual. Els mapes es van construint al mateix temps que els alumnes construeixen EL SEU APRENENTATGE!!

ELS MAPES CONCEPTUALS:

ELS MAPES CONCEPTUALS Suposen el llibre guia del treball que es fa a les aules. Els mapes plasmen no tant sols el que hem vist, també el que sabem i el que volem aprendre. Dins els mapes els alumnes estructuren els seus aprenentatges, estableixen relacions, comparteixen coneixements, resolen dubtes i aprofundeixen en continguts. Els mapes suposen un aprenentatge global, no per àrees: es treballen continguts de totes les àrees: matemàtiques, llengua, medi, informàtica...

COM ES TRACTEN ELS CONTINGUTS CURRICULARS?:

COM ES TRACTEN ELS CONTINGUTS CURRICULARS? Molts continguts es tracten dins els mapes conceptuals. Uns sorgeixen de manera natural, però altres cal que es provoquin per part del mestre. Els mestres d’un cicle revisen periòdicament els continguts treballats, també es revisen els que no han sorgit al mapa per tal d’abordar-los en els racons (infantil) o en les hores de dedicació a les àrees (primària).

TREBALLAR AMB EL PROJECTE ÀLBER SUPOSA: :

TREBALLAR AMB EL PROJECTE ÀLBER SUPOSA: Implicació total de l’alumne per construir els mapes i per tant per construir el seu propi aprenentatge. Necessitat de desenvolupar habilitats bàsiques d’interacció social, habilitats per relacionar-se entre iguals, per expressar sentiments, emocions i opinions; habilitats cognitives i comunicatives fent servir diferents tipus de llenguatge: oral, escrit, matemàtic, artístic, musical, corporal, espacial... El desenvolupament de les habilitats facilita l’adquisició de continguts curriculars per part dels alumnes. Tots els continguts que s’aprenen tenen lloc dins un context significatiu pels alumnes i arriben a ells perquè han tingut la necessitat d’aprendre’ls.

FI:

FI Escola Llums del Nord Puigcerdà Curs 2011-2012