Presentatie bachelorproef groep 3 - Franne Puype en Lindsey Lefevre

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Is er op basis van de specifieke problemen die geïnterneerden ondervinden tijden hun re-integratieproces, ook nood aan een aangepaste begeleiding bij hun arbeidsrehabilitatie ?

Doel?:

Doel? Aanbod in kaart brengen Begeleiding: onderscheid geïnterneerden en gedetineerden? P erspectieven van betrokkenen vergelijken Hiaten in de hulpverlening?

PowerPoint Presentation:

Methodologie Literatuur- en veldonderzoek Semi-gestructureerd interview Geïnterneerden Hulpverleners