Mo va quan sat Tom song

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ GIÁO VIÊN: Nguyễn Xuân Lộc Trường THCS Hiệp Thuận NĂM HỌC: 2010-2011

Slide 2: 

Kiểm tra bài cũ: Trình bày đặc điểm cấu tạo ngoài của tôm sông theo tranh sau:

Slide 3: 

I. Mổ và quan sát mang tôm Bước 3: Dùng kính lúp quan sát lá mang ở gốc  nhận biết các bộ phận - Chú thích vào hình 23.1 A,B (Cụm từ chú thích: Đốt gốc chân ngực, lá mang, bó cơ) Các bước mổ: Bước 1: Dùng kẹp nâng và dùng kéo cắt theo đường chấm gạch Bước 2: Khẽ gỡ một chân ngực kèm lá mang gốc Lá mang Bó cơ Lá mang Đốt gốc chân ngực

Slide 4: 

Thảo luận ý nghĩa đặc điểm lá mang với chức năng hô hấp dưới nước của mang theo bảng sau: I. Mổ và quan sát mang tôm - Tạo dòng nước mang ôxi hoà tan vào miệng. - Trao đổi khí dễ dàng qua thành lá mang. - Tăng cường trao đổi khí, khi chân ngực vận động. Có thể kết luận gì về đặc điểm hô hấp của tôm? - Tôm hô hấp bằng mang - Cấu tạo của mang thích nghi với đời sống trong nước của tôm

Slide 5: 

I. Mổ và quan sát mang tôm II. Mổ và quan sát cấu tạo trong a. Cách mổ tôm Bước 1: Găm con tôm nằm sấp trong khay mổ bằng 4 đinh ghim (2 ở gốc râu, 2 ở tấm lái) Bước 2: Dùng kẹp nâng, dùng kéo cắt 2 đường AB và A’B’; đếngốc 2 mắt kép thì cắt đường BB’ Bước 3: Cắt hai đường AC và A’C’ xuống phía dưới Bước 4: Đổ nước ngập cơ thể tôm Bước 5: Dùng kẹp khẽ nâng tấm lưng vừa cắt bỏ ra ngoài

Slide 6: 

I. Mổ và quan sát mang tôm II. Mổ và quan sát cấu tạo trong a. Cách mổ tôm b. Quan sát các hệ cơ quan * Cơ quan tiêu hóa: Quan sát mẫu mổ, đối chiếu vời hình 23.3A  Điền chú thích vào hình 23.3B 3.Dạ dày 4.Tuyến gan 6.Ruột Hệ tiêu hóa của tôm có đặc điểm gì? Ống tiêu hóa: Miệng Thực quản  Dạ dày  Ruột  Hậu môn Tuyến tiêu hóa: Tuyến gan (vàng nhạt)

Slide 7: 

I. Mổ và quan sát mang tôm II. Mổ và quan sát cấu tạo trong a. Cách mổ tôm b. Quan sát các hệ cơ quan * Cơ quan tiêu hóa: * Cơ quan thần kinh: Dùng kéo và kẹp gỡ toàn bộ nội tạng phần ngực và phần bụng ra (hoặc găm ngửa con tôm)  Quan sát các chi tiết cơ quan thần kinh của tôm, điền chú thích vào hình 23.3C Hạch não Vòng thần kinh hầu Khối hạch ngực Chuỗi hạch bụng Hệ thần kinh của tôm có đặc điểm gì? - Dạng chuỗi hạch, sát bụng - Gồm 2 hạch não, vòng thần kinh hầu, khối hạch ngực, chuỗi hạch bụng

Slide 8: 

Hướng dẫn về nhà: Hoàn thành phần thu hoạch bài thực hành vào vở bài tập Sưu tầm tư liệu và tranh ảnh về các loài giáp xác Đọc trước bài: ĐẠNG VÀ VAI TRÒ CỦA LỚP GIÁP XÁC

Slide 9: 

CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ ĐÃ VỀ DỰ GIỜ

authorStream Live Help