dac diem chung lop ca

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Kiểm tra bài cũ: Hãy kể tên các bộ phận của não cá và chức năng của chúng?

Slide 2: 

Não trước kém phát triển. Não trung gian. Não giữa: là trung khu thị giác. Tiểu não: phối hợp các cử động phức tạp. Hành tủy: điều khiển nội quan

Slide 3: 

Ngòai cá chép ra còn có những lòai nào khác? lớp cá có đa dạng hay không và các loài Cá có chung đặc điểm gì để xếp chúng vào lớp Cá? bài 34 ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÁC LỚP CÁ I. Đa dạng về thành phần lòai và môi trường sống II. Đặc điểm chung của cá III. Vai trò của cá

Slide 4: 

Phần 1 Cá có số lượng lớn. ở Việt Nam có 2753 lòai chia làm 2 lớp: Lớp cá sụn Lớp cá xương

Slide 5: 

Lớp cá sụn: bộ xương bằng sụn (cá nhám, cá trích) Lớp cá xương : bộ xương bằng chất xương ( cá chép, cá vền) Kể tên các đại diện khác em biết?

Slide 7: 

Các lòai này có sống trong môi trường như nhau không? Hòan thành bảng ảnh hưởng của điều kiện sống tới cấu tạo ngòai của cá?

Slide 8: 

phần 2 Hãy nêu đặc điểm chung của cá về môi trường sống, cơ quan di chuyển, hệ hô hấp, hệ tuần hòan, đặc điểm sinh sản và nhiệt độ cơ thể? D.A

ảnh hưởng của điều kiện sống tới cấu tạo ngòai của cá : 

ảnh hưởng của điều kiện sống tới cấu tạo ngòai của cá

Slide 10: 

Cá là động vật có xương sống thích nghi hòan tòan ở nước, bơi bằng vây, hô hấp bằng mang, thụ tinh ngòai, là động vật biến nhiệt

Slide 11: 

phần 3 Cá có vai trò gì trong tự nhiên và trong đời sống con người? Vai trò: cung cấp thực phẩm, nguyên liệu chế thuốc chữa bệnh, nguyên liệu cho các ngành công nghiệp. Diệt sâu bọ hại lúa Để bảo vệ và phát triển ngùon lợi cá cần có biện pháp gì?

Slide 12: 

Kết luận: có hai lớp cá sụn và cá xương, chúng có số lượng lòai lớn nhất trong ngành động vật có xương sống Cá sụn có bộ xương bằng chất sụn, cá xương có bộ xương bằng xương Cá sống ở cá môi trường khác nhau, nên có cấu tạo và tập tính khác nhau thích nghi hòan tòan đời sống ở nước. là động vật biến nhiệt.