7 Cau tao trong cua Ca chep

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Mang( Hệ Hô hấp) Nằm dưới xương nắp mangtrong phần đầu, gồm các lá mang gần các xương cung mang- có vai trò trao đổi khí. Tim(Hệ tuần hoàn) Nằm phía dưới khoang thân ứng với vây ngực, co bóp để đẩy máuvào động mạch-giúp cho sự tuần hoàn máu. Hệ tiêu hoá( Thực quản, dạ dày, ruột gan) Phân hoá rõ rệt thành thực quản, dạ dày, ruột, có gan tiết mật giúp cho sự tiêu hoá thức ăn. Bóng hơi Trong khoan thân,sát cột sống, giúp cá chìm nổi dễ dàng trong nước Thận(Hệ bài tiết) Hai dải, sát cột sống, lọc từ máu các chất không cần thiết để thải ra ngoài. Tuyến sinh dục (hệ sinh dục) Trong khoan thân, ở cá đực là hai dãi tinh hoàn, ở cá cái là 2 buồn trứng phát triễn trong mùa sinh sản. Não( Hệ thần kinh) Não nằm trong hộp sọ, ngoài ra còn tuỷ sống nằm trong các cung đốt sống. Điều khiển, điều hoà hoạt động của cá.

Slide 2: 

CẤU TẠO TRONG CỦA CÁ CHÉP Tiết 33: Bài 33:

Slide 3: 

Tiết 33: Bài 33: CẤU TẠO TRONG CỦA CÁ CHÉP I- CÁC CƠ QUAN DINH DƯỠNG: 1.Tiêu hoá: Dựa vào kết quả quan sát trên mẫu mổ trong bài 32, nêu rõ các thành phần của hệ tiêu hoá mà em biết và thử xác định chức năng của mỗi thành phần.

Slide 4: 

Tiết 33: Bài 33: CẤU TẠO TRONG CỦA CÁ CHÉP I- CÁC CƠ QUAN DINH DƯỠNG: 1. Tiêu hoá: Đáp án: 1. Miệng 2. Hầu 3. Thực quản 4. Dạ dày 5. Ruột 6. Gan 7. Túi mật 8. Hậu môn Cắn, xé, nghiền nát thức ăn Chuyển thức ăn xuống thực quản Chuyển thức ăn xuống dạ dày Co bóp, nghiền nhuyễn thức ăn Tiêu hoá thức ăn và hấp thụ chất dinh dưỡng Tiết ra dịch mật Chứa dịch mật- có enzim tiêu hoá thức ăn Thải chất cặn bã

Slide 5: 

Tiết 33: Bài 33: CẤU TẠO TRONG CỦA CÁ CHÉP I- CÁC CƠ QUAN DINH DƯỠNG: 1. Tiêu hoá: Câu hỏi 1: Hoạt động tiêu hoá thức ăn diễn ra như thế nào? Đáp án: Thức ăn được nghiền nát nhờ răng hàm, dưới tác dụng của enzim tiêu hoá thức ăn. Thức ăn biến đổi thành chất dinh dưỡng ngấm qua thành ruột vào máu. Các chất cặn bã được thải ra ngoài qua hậu môn.

Slide 6: 

Tiết 33: Bài 33: CẤU TẠO TRONG CỦA CÁ CHÉP I- CÁC CƠ QUAN DINH DƯỠNG: 1.Tiêu hoá: Câu hỏi 2: Nêu cấu tạo và chức năng của hệ tiêu hoá ở cá chép. Đáp án: -Cấu tạo: Ống tiêu hoá: Miệng hầu thực quản dạ dày ruột hậu môn. Tuyến tiêu hoá: Tuyến gan, tuyến ruột -Chức năng: Biến đổi thức ăn thành chất dinh dưỡng, thải cặn bã.

Slide 7: 

CẤU TẠO TRONG CỦA CÁ CHÉP I- CÁC CƠ QUAN DINH DƯỠNG: Tiết 33: Bài 33: Câu hỏi 3*: Em hãy tìm hiểu và giải thích hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm ở hình 33.4 và hãy thử đặt tên cho thí nghiệm. Đáp án: Khi bóng hơi thay đổ thể tích: Bóng hơi phồng to giúp cá nổi lên (A). Bóng hơi thu nhỏ giúp cá chìm sâu ở dưới nước (B).

Slide 8: 

Tiết 33: Bài 33: CẤU TẠO TRONG CỦA CÁ CHÉP Câu hỏi 3.*: Em hãy tìm hiểu và giải thích hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm ở hình 33.4 và hãy thử đặt tên cho thí nghiệm. I- CÁC CƠ QUAN DINH DƯỠNG: Đáp án: Ở hình A : Bóng hơi phồng to, thể tích của cá tăng khối lượng riêng của cá giảm và nhỏ hơn khối lượng riêng của nước cá nổi. Đồng thời khi thể tích của cá tăng mưc nước trong bình dâng lên. Ở hình B: Bóng hơi xẹp xuống thể tích của cá giảm khối lượng riêng của cá tăng, lớn hơn của nước cá chìm, đồng thời thể tích của cá giảm mực nước trong bình hạ xuống

Slide 9: 

Tiết 33: Bài 33: CẤU TẠO TRONG CỦA CÁ CHÉP I- CÁC CƠ QUAN DINH DƯỠNG: Tên của thí nghiệm có thể là gì? “ Thí nghiệm về tác dụng của bóng hơi” là tên của thí nghiệm. KẾT LUẬN: Bóng hơi của cá thông với thực quản giúp cá chìm nổi trong nước.

Slide 10: 

Tiết 33: Bài 33: CẤU TẠO TRONG CỦA CÁ CHÉP I- CÁC CƠ QUAN DINH DƯỠNG 2. Tuần hoàn và hô hấp: a. Hô hấp: Câu hỏi 1: Cá hô hấp bằng gì? Câu hỏi 2: Hãy giải thích hiện tượng: cá có cử động há miệng liên tiếp kết hợp với cử động khép mở của nắp mang? Câu hỏi 3: Vì sao trong bể cá người ta thường thả rong hoặc cây thuỷ sinh? Thảo luận các câu hỏi sau:

Slide 11: 

Tiết 33: Bài 33: CẤU TẠO TRONG CỦA CÁ CHÉP I- CÁC CƠ QUAN DINH DƯỠNG: 2. Tuần hoàn và hô hấp: a. Hô hấp Đáp án: Câu 1: Cá hô hấp bằng mang. Câu 2: Cá cử động há miệng để nước mang theo khí O2 vào các lá mang, lúc này nắp mang khép lại để giữ nước cho các lá mang trao đổi khí. Sau đó nắp mang mở để nước cùng CO2 ra ngoài. Và cứ tiếp tục như vậy giúp cá hô hấp. Câu 3: Người ta thường thả rong hoặc cây thuỷ sinh trong các bể cá để khi quang hợp, cây lấy khí CO2 và nhả khí O2 giúp cá hô hấp tốt hơn.

Slide 12: 

Tiết 33: Bài 33: CẤU TẠO TRONG CỦA CÁ CHÉP I- CÁC CƠ QUAN DINH DƯỠNG: 2. Tuần hoàn và hô hấp: a. Hô hấp Kết luận: Cơ quan hô hấp của cá là các lá mang bám vào xương cung mang. Lá mang là những nếp da mỏng có nhiều mạch máu trao đổi khí

Slide 13: 

Tiết 33: Bài 33: CẤU TẠO TRONG CỦA CÁ CHÉP I- CÁC CƠ QUAN DINH DƯỠNG 2. Tuần hoàn và hô hấp: b. Tuần hoàn: Câu hỏi 1: Hệ tuần hoàn gồm những cơ quan nào? Đáp án: Tuần hoàn của cá chép gồm: - Tim và mạch máu Tim có 2 ngăn: 1 tâm nhĩ, 1 tâm thất 1 vòng tuần hoàn, máu đi nuôi cơ thể là máu đỏ tươi.

Slide 14: 

Tiết 33: Bài 33: CẤU TẠO TRONG CỦA CÁ CHÉP I- CÁC CƠ QUAN DINH DƯỠNG 2. Tuần hoàn và hô hấp: b. Tuần hoàn: Dựa vào hình 33.1, em hãy hoàn chỉnh thông tin dưới đây: Hệ tuần hoàn gồm tim và các mạch. Tim cá có 2 ngăn là:…………. và …………… Nối với các mạch tạo thành một vòng tuần hoàn kín. Khi tâm thất co tống máu vào ……………………………từ đó chuyển qua……………………………, ở đây xảy ra sự trao đổi khí, máu trở thành đỏ tươi, giàu oxi, theo…………………..........đến ……………………………........ cung cấp oxi và các chất dinh dưỡngcho các cơ quan hoạt động. Máu từ các cơ quan theo …………………… trở về................... Khi tâm nhĩ co dồn máu sang tâm thất và cứ như vậy máu được vận chuyển trong một vòng kín. Tâm nhĩ Tâm thất ĐM chủ bụng Các MM mang ĐM chủ lưng Các MM ở các cơ quan Tĩnh mạch bụng tâm nhĩ tâm thất động mạch chủ bụng các mao mạch mang động mạch chủ lưng các mao mạch ở các cơ quan tâm nhĩ tĩnh mạch bụng

Slide 15: 

Tiết 33: Bài 33: CẤU TẠO TRONG CỦA CÁ CHÉP I- CÁC CƠ QUAN DINH DƯỠNG: 3. Bài tiết:

Slide 16: 

Tiết 33: Bài 33: CẤU TẠO TRONG CỦA CÁ CHÉP I- CÁC CƠ QUAN DINH DƯỠNG: 3. Bài tiết: Câu hỏi 1: Hệ bài tiết của cá chép nằm ở đâu? Có chức năng gì? Đáp án: Hai dải thận màu tím đỏ, nằm sát sống lưng, 2 bên cột sống lọc từ máu các chất độc để thải ra ngoài.

Slide 17: 

Tiết 33: Bài 33: CẤU TẠO TRONG CỦA CÁ CHÉP II- THẦN KINH VÀ GIÁC QUAN CỦA CÁ: 1. Thần kinh: Câu hỏi 1: Hệ thần kinh của cá gồm những bộ phận nào? Đáp án: Cá có hệ thần kinh ống bao gồm: Trung ương thần kinh: + Não: nằm trong hộp sọ + Tuỷ sống:nằm trong cột xương sống. b. Dây thần kinh: Đi từ trung ương thần kinh đến các cơ quan.

Slide 18: 

Tiết 33: Bài 33: CẤU TẠO TRONG CỦA CÁ CHÉP II- THẦN KINH VÀ GIÁC QUAN CỦA CÁ: 1. Thần kinh: Hành khứu giác Não trước Não trung gian Não giữa( thuỳ thị giác) Tiểu não Thuỳ vị giác Hành tuỷ Câu hỏi 2: Bộ não cá chia làm mấy phần? Mỗi phần có chức năng như thế nào? Đáp án: Cấu tạo não cá gồm 5 phần: Não trước: kém phát triển Não trung gian Não giữa: Lớn, trung khu thị giác Tiểu não: phát triển: phối hợp các cử động phức tạp. Hành tuỷ: điều khiển nội quan

Slide 19: 

Tiết 33: Bài 33: CẤU TẠO TRONG CỦA CÁ CHÉP II- THẦN KINH VÀ GIÁC QUAN CỦA CÁ: Thần kinh: Giác quan Câu hỏi 1: Nêu vai trò của các giác quan ở cá? Đáp án: Mắt( thị giác): không có mí nên chỉ nhìn gần, định hướng khi bơi. Mũi( khứu giác): đánh hơi, tìm mồi. Cơ quan đường bên: chạy từ sau xương nắp mang đến đuôi cá, giúp cá nhận biết áp lực, tốc độ dòng nước, vật cản trên đường đi.

Slide 20: 

Tiết 33: Bài 33:` CẤU TẠO TRONG CỦA CÁ CHÉP II- THẦN KINH VÀ GIÁC QUAN CỦA CÁ: Thần kinh: Giác quan Câu hỏi 2: Vì sao thức ăn có mùi lại hấp dẫn cá? Đáp án: Vì cá có mũi để đánh hơi và tìm mồi.

Slide 21: 

4. KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ: A B Hãy sắp xếp các cặp ý tương ứng về chức năng của các hệ cơ quan

Slide 22: 

4. KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ: Hãy dánh dấu V vào cho ý trả lời đúng nhất ở các câu sau: 1. Tim cá chép có: hai ngăn ba ngăn bốn ngăn một ngăn 2. Hệ thần kinh cá chép có: bộ não trong hộp sọ tuỷ sống trong cột sống Các dây thần kinh từ bộ não, tuỷ sống đến các cơ quan Cả a, b, c. 3. Ở cá chép, tiểu não có chức năng: a. điều khiển các giác quan. b. điều khiển và phối hợp các hoạt động phức tạp c. điều khiển hoạt động nội tiết d. Cả a, b, c. đều sai. 4. Ở cá chép cơ quan đường bên có tác dụng giúp cá biết được: các kích thích do áp lực của nước tốc độ dòng nước các vật cản để tránh cả a, b, c đều đúng V V V V

Slide 23: 

5. DẶN DÒ: Học bài, trả lời câu hỏi SGK Vẽ sơ đồ cấu tạo não cá chép Sưu tầm tranh ảnh về các loài cá.

authorStream Live Help