Cau tao than non

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

TRƯỜNG THCS NHƠN BÌNH Bài giảng: SINH HỌC 6

Slide 2: 

KIỂM TRA BÀI CŨ Hãy chọn câu trả lời đúng nhất: 2. Cây nào có thân dài ra nhanh: c. Mít. b. Nhãn. d. Ổi. a. Mồng tơi. X 1. Thân dài ra do đâu? a. Xoài. 3. Cây nào dùng phương pháp bấm ngọn để có thu hoạch cao: b. Tre. c. Chè. d. Lim. X 4. Cây nào dùng phương pháp tỉa cành để có thu hoạch cao: a. Bạch đàn. b. Lim. c. Táo. d. Hoa hồng. X

Slide 5: 

I II 1 5 4 3 2 1. Cấu tạo trong của thân non gồm mấy phần chính ? Kể tên. 2. Kể tên các bộ phận trong từng phần chính I II 1 2 3 4 5

Slide 6: 

TRẢ LỜI

Slide 7: 

Cấu tạo trong của thân non gồm 2 phần chính: Vỏ Biểu bì Thịt vỏû Trụ giữa Một vòng bó mạch Ruột Mạch rây Mạch gỗ

Slide 8: 

Đọc thông tin từ bảng: “Cấu tạo và chức năng của thân”, so sánh với bảng “Cấu tạo và chức năng miền hút của rễ”. Em hãy nêu chức năng của từng bộ phận của thân non phù hợp với cấu tạo của chúng.

Slide 9: 

Bảo vệ các bộ phận bên trong - Dự trữ chất dinh dưỡng - Tham gia quang hợp Vận chuyển chất hữu cơ Vận chuyển nước và muối khoáng Chứa chất dự trữ

Slide 10: 

Cấu tạo trong của thân non gồm 2 phần chính: Bảo vệ các bộ phận bên trong thân Dự trữ và tham gia quang hợp Chứa chất dự trữ Vận chuyển chất hữu cơ Vận chuyển nước và MK

Slide 11: 

` Quan sát hình “Cấu tạo trong của thân non” và “Cấu tạo miền hút của rễ”, tìm điểm giống nhau và khác nhau giữa cấu tạo của thân non và rễ. Cấu tạo trong của thân non Cấu tạo miền hút của rễ

Slide 12: 

TRẢ LỜI Cấu tạo trong của thân non và miền hút của rễ: * Giống nhau: - Đều được cấu tạo từ tế bào. - Có các bộ phận giống nhau. * Khác nhau: Miền hút của rễ Thân non Có lông hút. - Bó mạch xếp xen kẽ. Không có lông hút. Bó mạch xếp thành một vòng tròn: mạch rây ở ngoài, mạch gỗ ở trong.

Slide 13: 

Củng cố * Hãy xác định tên các bộ phận thuộc cấu tạo trong của thân non ? Vỏ Trụ giữa Biểu bì Mạch gỗ Thịt vỏ Mạch rây Ruột

Slide 14: 

Hãy tìm câu trả lời đúng về chức năng của thân non 1) a. Vỏ có chức năng vận chuyển chất hữu cơ. b. Vỏ chứa chất dự trữ. c. Vỏ vận chuyển nước và muối khoáng. d. Vỏ bảo vệ các bộ phận bên trong, dự trữ và tham gia quang hợp. X 2) a. Trụ giữa có chức năng bảo vệ thân cây. b. Trụ giữa có chức năng dự trữ và quang hợp. c. Trụ giữa có chức năng vận chuyển các chất và chứa chất dự trữ. d. Trụ giữa có chức năng vận chuyển nước và dự trữ. X

Slide 15: 

Dặn dò - Học bài và làm bài tập trong vở bài tập. - Đọc trước bài 16: “Thân to ra do đâu?” - Mỗi nhóm mang theo một cành cây trưởng thành.

authorStream Live Help