Cong nghiep Silicat

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Ứng dụng CNTT trong dạy học Hóa học XIN KÍNH CHÀO CÁC THẦY , CÔ GIÁO CÙNG TOÀN THỂ CÁC EM HỌC SINH

Slide 2: 

Ứng dụng CNTT trong dạy học Hóa học Nêu tính chất hoá học của muối cacbonat. Lấy K2CO3 làm ví dụ. Viết các phương trình hoá học minh hoạ. Viết PTHH thực hiện dãy biến hóa, ghi rõ điều kiện phản ứng: C  CO2  CaCO3  CO2 NaHCO3  Na2CO3  NaOH

SILIC. CÔNG NGHIỆP SILICAT : 

Ứng dụng CNTT trong dạy học Hóa học SILIC. CÔNG NGHIỆP SILICAT Tiết 38- Bài 30 : GV: Nguyễn Thị Bảo Ngọc Trường THCS nội hoàng 

Slide 4: 

Ứng dụng CNTT trong dạy học Hóa học I- Silic (Si) II- Silic đioxit (SiO2) III- Sơ lược về công nghiệp silicat NỘI DUNG

Slide 5: 

Ứng dụng CNTT trong dạy học Hóa học

I- Silic (Si = 28 đvC) : 

Ứng dụng CNTT trong dạy học Hóa học I- Silic (Si = 28 đvC) 1. Trạng thái thiên nhiên: Silic chiếm 1/ 4 khối lượng vỏ trái đất, chỉ đứng sau oxi là nguyên tố phổ biến nhất. Si tồn tại dạng hợp chất (cát trắng, đất sét) 

Tính chất lý học : : 

Ứng dụng CNTT trong dạy học Hóa học Tính chất lý học : Chất rắn, màu xám, có vẻ sáng của kim loại.   Khó nóng chảy Dẫn điện kém (là chất bán dẫn) 

Tính chất hoá học: : 

Ứng dụng CNTT trong dạy học Hóa học Tính chất hoá học: Cl2 + H2 2 HCl C + 2H2 CH4 Si + H2 không có phản ứng t0 Tính phi kim của Si yếu hơn C và Clo.        Tác dụng với oxi     Si + O2  SiO2 

3. ứng dụng: : 

Ứng dụng CNTT trong dạy học Hóa học 3. ứng dụng: Vật liệu bán dẫn Chế tạo pin mặt trời 

Slide 10: 

Ứng dụng CNTT trong dạy học Hóa học Một số hợp chất tự nhiên chứa silic: - Thạch anh SiO2 - Cát SiO2 là chủ yếu (lẫn tạp chất) - Cao lanh Al2O3.2SiO2.2H2O - Đất sét Al2O3.2SiO2.2H2O (lẫn tạp chất) - Fenspat Na2O.Al2O3.6SiO2 …

II- Silic đioxit (SiO2) : 

Ứng dụng CNTT trong dạy học Hóa học II- Silic đioxit (SiO2) a) Tác dụng với kiềm: SiO2 + 2NaOH  Na2SiO3 + H2O (Natri silicat) b) Tác dụng với oxit bazơ: SiO2 + CaO  CaSiO3 (canxi silicat) SiO2 là oxit axit (axit H2SiO3) SiO2 không tác dụng với H2O 

Slide 12: 

Ứng dụng CNTT trong dạy học Hóa học

Slide 13: 

Ứng dụng CNTT trong dạy học Hóa học III. SƠ LƯỢC VỀ CÔNG NGHIỆP SILICAT

Slide 14: 

Ứng dụng CNTT trong dạy học Hóa học 1. SẢN XUẤT ĐỒ GỐM:

Slide 15: 

Ứng dụng CNTT trong dạy học Hóa học Qui trình sản xuất đồ gốm: Thành phần hoá học của đồ gốm là gì? Thành phần hoá học chứa một số muối Silicat 

Slide 16: 

Ứng dụng CNTT trong dạy học Hóa học 2.SẢN XUẤT XI MĂNG: - Nguyên liệu: - Đất sét - Đá vôi - Chất phụ gia - Cách sản xuất xi măng: Mô phỏng 

Slide 17: 

Ứng dụng CNTT trong dạy học Hóa học 3. SẢN XUẤT THUỶ TINH:

Slide 18: 

Ứng dụng CNTT trong dạy học Hóa học Nấu chảy hỗn hợp gồm cát trắng, đá vôi, sôđa ở nhiệt độ cao. Phương trình phản ứng chính: Na2CO3 + SiO2 Na2SiO3 + CO2  CaCO3 + SiO2 CaSiO3 + CO2  

Slide 19: 

Ứng dụng CNTT trong dạy học Hóa học EM CÓ BIẾT ? Trong tiến trình CNH, HĐH đất nước ngành công nghiệp Silicat có vai trò to lớn, ý nghĩa quan trọng Hiện nay công nghiệp Silicat đang phát triển mạnh và đạt được nhiều thành tựu mới tạo ra nhiều loại sản phẩm với giá thành hạ, chất lượng cao. Vấn đề ô nhiễm môi trường cần được đề cập trong mọi quy trình sản xuất Silicat ở VN hợp chất tự nhiêncủa silic rất phong phú, dễ kiếm, phân bố rộng rãi từ đó thấy được tiềm năng rất lớn, một thế mạnh để phát triển ngành công nghiệp Silicat. Vì vậy chúng ta phải biết yêu quý và bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá này

Slide 20: 

Ứng dụng CNTT trong dạy học Hóa học