su dung an toan tiet kiem dien

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Tiết 18 SỬ DỤNG AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN Thứ ba, 10/10/2009

Slide 2: 

Theo thoáng keâ trong naêm 2008 coù: + 37/64 tỉnh thành xảy ra 195 vuï tai naïn ñieän, laøm 255 người bị nạn trong đó có 155 ngöôøi cheát + 8,6 tỷ kwh ñieän bò thieáu huït.

Slide 5: 

Tiết 18 SỬ DỤNG AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN I. AN TOÀN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN: 1. Nhớ lại các qui tắc an toàn khi sử dụng điện đã học ở lớp 7: C1: Chỉ làm thí nghiệm với các nguồn điện có HĐT dưới bao nhiêu vôn?  Làm TN với các nguồn điện có HĐT dưới 40V

Slide 6: 

C2 Phải sử dụng các dây dẫn có vỏ bọc như thế nào? Phải sử dụng các dây dẫn có vỏ bọc cách điện đúng như tiêu chuẩn quy định nghĩa là vỏ bọc cách điện này phải chịu được dòng điện định mức quy định cho mỗi dụng cụ điện.

Slide 7: 

Tiết 18 SỬ DỤNG AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN I. AN TOÀN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN: 1. Nhớ lại các qui tắc an toàn khi sử dụng điện đã học ở lớp 7:  Làm TN với các nguồn điện có HĐT dưới 40V Chỉ sử dụng các dây dẫn có vỏ bọc cách điện đúng tiêu chuẩn

Slide 8: 

C3 Cần mắc thiết bị gì cho mỗi dụng cụ điện để ngắt mạch tự động khi đoản mạch? Mắc cầu chì có cường độ định mức phù hợp với dụng cụ hay thiết bị điện, đảm bảo khi có sự cố xảy xa, chẳng hạn như khi bị đoản mạch, cầu chì kịp nóng chảy và tự động ngắt mạch trước khi dụng cụ điện bị hư hỏng Trước khi xảy ra hiện tượng đoản mạch Khi xảy ra hiện tượng đoản mạch Sau khi xảy ra hiện tượng đoản mạch

Slide 9: 

Tiết 18 SỬ DỤNG AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN I. AN TOÀN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN: 1. Nhớ lại các qui tắc an toàn khi sử dụng điện đã học ở lớp 7:  Làm TN với các nguồn điện có HĐT dưới 40V Chỉ sử dụng các dây dẫn có vỏ bọc cách điện đúng tiêu chuẩn  Mắc cầu chì có dòng điện định mức phù hợp với dụng cụ, thiết bị điện

Slide 10: 

Khi tiếp xúc với mạng điện gia đình cần lưu ý điều gì? C4

Slide 11: 

- Phải rất thận trọng khi tiếp xúc với mạng điện này vì có hiệu điện thế 220V nên có thể gây nguy hiểm tới tính mạng con người. - Chỉ sử dụng các thiết bị điện với mạng điện gia đình, khi đảm bảo cách điện đúng tiêu chuẩn quy định đối với các bộ phận có sự tiếp xúc với tay và cơ thể người nói chung ( chẳng hạn như tay cầm, dây nối, phích cắm)

Slide 12: 

Tiết 18 SỬ DỤNG AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN I. AN TOÀN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN: 1. Nhớ lại các qui tắc an toàn khi sử dụng điện đã học ở lớp 7:  Làm TN với các nguồn điện có HĐT dưới 40V Chỉ sử dụng các dây dẫn có vỏ bọc cách điện đúng tiêu chuẩn  Dùng cầu chì có dòng điện định mức phù hợp Thận trọng khi tiếp xúc với mạng điện gia đình vì có HĐT 220V rất nguy hiểm.Chỉ sử dụng các TBĐ khi đảm bảo cách điện

Slide 13: 

Tiết 18 SỬ DỤNG AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN I. AN TOÀN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN: 1. Nhớ lại các qui tắc an toàn khi sử dụng điện đã học ở lớp 7: 2. Một số qui tắc an toàn khác khi sử dụng điện:

Slide 14: 

C5 Bóng đèn treo bị đứt dây tóc, cần phải thay bóng đèn khác.Những việc làm nào đảm bảo an toàn điện khi thay bóng? - Nếu đèn treo dùng phích cắm thì phải rút phích cắm khỏi ổ lấy điện trước khi tháo bóng đèn hỏng và lắp bóng đèn khác. - Nếu đèn treo không dùng phích cắm thì phải ngắt công tắc hoặc tháo cầu chì trước khi tháo bóng đèn hỏng và lắp bóng đèn khác. - Đảm bảo cách điện giữa người và nền nhà ( như đứng trên ghế nhựa hoặc bàn gỗ) trong khi tháo bóng hỏng và lắp bóng đèn khác.

Slide 15: 

- Sau khi đã rút phích cắm điện thì không thể có dòng điện chạy qua cơ thể người do đó loại bỏ mọi sự nguy hiểm mà dòng điện có thể gây ra. - Để đảm bảo an toàn điện, công tắc và cầu chì trong mạng điện gia đình luôn luôn được nối với dây “nóng”. Chỉ khi chạm vào dây nóng thì mới có dòng điện chạy qua cơ thể người và là nguy hiểm, còn dây nguội luôn luôn được nối với đất nên giữa dây nguội và cơ thể người không có dòng điện chạy qua. Việc ngắt công tắc và tháo cầu chì trước khi thay bóng đèn đã làm hở dây nóng, do đó loại bỏ trường hợp dòng điện chạy qua cơ thể người và đảm bảo an toàn.

Slide 16: 

- Khi đảm bảo cách điện giữa người và nền nhà, do điện trở của vật cách điện (ghế nhựa, bàn gỗ khô..) là rất lớn nên dòng điện nếu chạy qua cơ thể người và vật cách điện sẽ có cường độ rất nhỏ nên không nguy hiểm.

Slide 17: 

Đó là cách sửa chữa các hư hỏng nhỏ. Những hư hỏng không biết lí do, không sửa được  phải ngắt điện và báo người lớn hoặc thợ điện, không được tự ý sửa chữa! Khi sửa chữa điện cần tuân theo những quy tắc gì?

Slide 18: 

Tiết 18 SỬ DỤNG AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN I. AN TOÀN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN: 1. Nhớ lại các qui tắc an toàn khi sử dụng điện đã học ở lớp 7: 2. Một số qui tắc an toàn khác khi sử dụng điện: - Khi sửa chữa các thiết bị, và ĐDĐ cần ngắt điện (rút phích cắm, tháo nắp cầu chì) và đảm bảo cách điện giữa người và nhà.

Slide 19: 

C6:Khi sử dụng các dụng cụ điện này ta thường tiếp xúc với vỏ kim loại của chúng. Để đảm bảo an toàn, vỏ kim loại của dụng cụ điện được nối bằng một dây dẫn với chốt thứ 3 của ổ lấy điện. Hãy chỉ ra trên hình 19.1 dây nối dụng cụ điện với đất và dòng điện chạy qua dây dẫn nào khi dụng cụ này hoạt động bình thường. 1 2 3

Slide 20: 

H 19.2 Trong trường hợp ở hình 19.2, dây dẫn điện bị hở và tiếp xúc với vỏ kim loại của dụng cụ. Nhờ các dây tiếp đất mà người sử dụng nếu chạm tay vào vỏ dụng cụ cũng không bị nguy hiểm. Hãy giải thích vì sao? Khi dây dẫn điện bị hở vỏ kim loại của dụng cụ điện có điện, dòng điện truyền xuống đất theo hai nhánh, nhánh thứ nhất là dây nối có điện trở rất nhỏ, nhánh thứ hai là người sử dụng có điện trở rất lớn, khi đó dòng điện hầu hết chạy qua dây dẫn nối đất còn dòng điện chạy qua cơ thể người rất nhỏ không nguy hiểm.

Slide 21: 

Tiết 18 SỬ DỤNG AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN I. AN TOÀN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN: 1. Nhớ lại các qui tắc an toàn khi sử dụng điện đã học ở lớp 7: 2. Một số qui tắc an toàn khác khi sử dụng điện: - Khi sửa chữa các thiết bị, và ĐDĐ cần ngắt điện (rút phích cắm, tháo nắp cầu chì) và đảm bảo cách điện giữa người và nhà. Khi sử dụng các đồ dùng điện cần chú ý gì? - Nối đất cho vỏ kim loại của các dụng cụ điện.

Slide 22: 

GDBVMT: Sống gần các đường dây cao thế rất nguy hiểm. Có thể bị suy giảm trí nhớ, bị nhiễm điện do hưởng ứng. Các sự cố chập điện, rò điện, nổ sứ, đứt đường dây, cháy nổ trạm biến áp để lại những hậu quả rất nghiêm trọng. Những hộ sống gần đường dây cao áp phải di dời. Tuân thủ các qui tắc an toàn khi sử dụng điện.

Slide 23: 

Nguyên nhân gây tai nạn điện

Slide 24: 

Trẻ con chơi với …dây điện

Slide 25: 

TAI NAÏN DO BAÁT CAÅN KHI SÖÛ DUÏNG ÑIEÄN

Slide 31: 

Tiết 18 SỬ DỤNG AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN I. AN TOÀN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN: 1. Nhớ lại các qui tắc an toàn khi sử dụng điện đã học ở lớp 7: 2. Một số qui tắc an toàn khác khi sử dụng điện: II. SỬ DỤNG TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG: 1. Cần phải sử dụng tiết kiệm điện năng:

Slide 32: 

Việc sử dụng tiết kiệm điện năng có một số lợi ích dưới đây: - Giảm chi tiêu cho gia đình. - Các dụng cụ và thiết bị điện được sử dụng lâu bền hơn . - Giảm bớt các sự cố gây tổn hại chung do hệ thống cung cấp điện bị quá tải, đặc biệt trong những giờ cao điểm. - Dành phần điện năng tiết kiệm cho sản xuất.

Slide 33: 

C7 Hãy thử tìm thêm những lợi ích khác của việc sử dụng tiết kiệm điện năng? - Sử dụng những dụng cụ và thiết bị có công suất hợp lí để tiết kiệm điện năng và giảm bớt chi phí cho gia đình. - Ngắt điện khi không sử dụng và khi rời khỏi nhà tránh sự cố gây tai nạn và thiệt hại do dòng điện gây ra. - Giảm bớt việc xây dựng các nhà máy điện, góp phần giảm ô nhiễm môi trường. - Dành phần điện tiết kiệm được cho sản xuất , xuất khẩu điện góp phần tăng thu nhập cho đất nước.

Slide 34: 

Tiết 18 SỬ DỤNG AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN I. AN TOÀN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN: 1. Nhớ lại các qui tắc an toàn khi sử dụng điện đã học ở lớp 7: 2. Một số qui tắc an toàn khác khi sử dụng điện: II. SỬ DỤNG TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG: 1. Cần phải sử dụng tiết kiệm điện năng: 2. Các biện pháp sử dụng tiết kiệm điên năng:

Slide 35: 

C8 Hãy viết công thức tính điện năng sử dụng? C9 Từ đó hãy cho biết, để sử dụng tiết kiệm điện năng thì: - Cần phải lựa chọn, sử dụng các dụng cụ hay thiết bị điện có công suất như thế nào? - Có nên sử dụng các dụng cụ hay thiết bị điện trong những lúc không cần thiết hay không? Vì sao? A = P.t - Lựa chọn, sử dụng các dụng cụ, TBĐ có công suất phù hợp. - Chỉ sử dụng đồ dùng điện trong thời gian cần thiết

Slide 36: 

Tiết 18 SỬ DỤNG AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN I. AN TOÀN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN: 1. Nhớ lại các qui tắc an toàn khi sử dụng điện đã học ở lớp 7: 2. Một số qui tắc an toàn khác khi sử dụng điện: II. SỬ DỤNG TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG: 1. Cần phải sử dụng tiết kiệm điện năng: 2. Các biện pháp sử dụng tiết kiệm điên năng: - Lựa chọn, sử dụng các dụng cụ, TBĐ có công suất phù hợp. - Chỉ sử dụng đồ dùng điện trong thời gian cần thiết

Slide 38: 

Đến năm 2010 EU quyết định sử dụng đèn huỳnh quang Bóng đèn huỳnh quang sẽ giúp giảm 60% lượng tiêu thụ điện năng ở các hộ gia đình EU, tương đương giảm 30 triệu tấn khí thải CO2/năm.

Slide 39: 

ÑEØN COMPACT

Slide 40: 

Đèn hình hoa phát sáng không cần điện lưới. Vào ban ngày, loại đèn này lấy từ mặt trời và gió. Khi màn đêm buông xuống nó chỉ phát ra ánh sáng yếu, độ sáng tăng lên khi có người hoặc vật đi qua đèn, dùng đèn này để thắp sáng thành phố vào ban đêm

Slide 41: 

C10 Một bạn hay quên tắt điện khi rời khỏi nhà. Em hãy nghĩ cách giúp bạn này để tránh lãng phí điện và đảm bảo an toàn điện? III. VẬN DỤNG: Viết dòng chữ “Nhớ ngắt điện” dán ngay cửa ra vào. Lắp công tắc tự động. Khi đóng cửa thì tự động ngắt mạch điện C11 Trong gia đình, các TB nung nóng bằng điện sử dụng nhiều điện năng.Biện pháp tiết kiệm nào dưới đây là hợp lí nhất? Không sử dụng các thiết bị nung nóng bằng điện. Không đun nấu bằng bếp điện. Chỉ sử dụng các thiết bị nung nóng bằng điện trong thời gian tối thiểu cần thiết. Chỉ đun nóng bằng điện và sử dụng các thiết bị nung nóng khác như bàn là, máy sấy tóc … trong thời gian tối thiểu cần thiết.

Slide 43: 

Nên rút hẳn các phích cắm điện khi ra khỏi nhà

Slide 44: 

* C12: Một bóng đèn dây tóc giá 3500 đồng có công suất 75w, thời gian thắp sáng tối đa 1000giờ, một bóng đèn compăc giá 60000 công suất 15w, có độ sáng bằng bóng đèn dây tóc nói trên, có thời gian thắp sáng tối đa 8000 giờ. Giaù ñ1: 3500ñoàng P1 = 75W = 0,075kW t1 = 1000h Giaù ñ2: 60000ñoàng P2 = 15W = 0,015kW t2 = 8000h A1, A2 =? T1, T2 =? Boùng naøo lôïi? - Tính điện năng sử dụng của mỗi loại bóng đèn trên trong 8000 giờ. - Tính toàn bộ chi phí (tiền mua bóng điện và tiền điện phải trả) cho việc sử dụng mỗi loại bóng đèn này trong 8000 giờ, nếu giá 1kwh là 700đ. - Sử dụng loại bóng đèn nào có lợi hơn? Vì sao? a. Ñieän naêng maø moãi boùng ñeøn söû duïng trong 8000giôø A1 = P1.t = 0,075.8000 = 600kWh A2 = P2.t = 0,015.8000 = 120kWh b. Toaøn boä chi phí phaûi traû cho vieäc duøng boùng ñeøn laø: T1 = 8.3500 + 600.700 = 448000ñoàng T2 = 1.60000 + 120.700 = 144000ñoàng c.Duøng boùng ñeøn compac coù lôïi hôn. Vì: +Giaûm bôùt 304000ñoàng tieàn chi phí cho 8000h söû duïng +Söû duïng coâng suaát nhoû hôn +Goùp phaàn giaûm bôùt söï coá do quaù taûi

Slide 45: 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ Về nhà làm bài tập 19.1 đến 19.5 (SBT) Nghiên cứu bài 20, trả lời các câu hỏi trong phần tự kiểm tra từ câu 1  câu 11; làm bài tập vận dụng bài 12  bài 15 (Sgk)

Slide 46: 

HẾT

authorStream Live Help