phan xa am

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

TIẾT 15: PHẢN XẠ ÂM - TIẾNG VANG : 

TIẾT 15: PHẢN XẠ ÂM - TIẾNG VANG

Slide 2: 

Câu hỏi 1: âm phản xạ là gì? khi âm phát ra gặp vật chắn thì bị dội lại, âm thanh bị dội lại đó được gọi là âm phản xạ Câu hỏi 2: Tiếng vang là gì? Tiếng vang là âm phản xạ đến tai ta sau âm trực tiếp 1/15 giây trở lên

Slide 3: 

Câu hỏi 3: tại sao trong phòng kín ta thường nghe được âm to hơn so với khi ta nghe chính âm đó ở ngoài trời? Trả lời: Trong phòng kín ngoài âm trực tiếp còn có âm phản xạ, 2 âm đó gần như đến tai ta cùng một lúc, còn ở ngoài trời thì chỉ có một âm trực tiếp đến tai ta. Do đó ở trong phòng kín ta nghe được âm to hơn Câu hỏi 4: Khi nói to ở trong phòng lớn và phòng nhỏ, phòng nào có âm phản xạ, phòng nào có tiếng vang Trả lời:phòng nào cũng có âm có âm phản xạ,riêng tiếng vang thì chỉ có thể có ở phòng lớn

Slide 4: 

Câu hỏi 5: Khoảng cách giữa người nói và bức tường ít nhất là bao nhiêu để có thể tạo ra tiếng vang Trả lời: gọi S là khoảng cách giữa người và bức tường, thì quãng đường mà âm thanh di chuyển là: 2S: bắt đầu từ người nói đến bức tường, rồi từ bức tường về lại người nói ta có 2S=V.T= 340.1/15=> S= 11,3 m Câu hỏi 6: Một căn phòng có chiều dài ít nhất là bao nhiêu để nghe được tiếng vang, theo em có tiếng vang thì dễ nghe hay khó nghe được âm trực tiếp? Làm thế nào để khi nói trong căn phòng lớn mà không tạo ra tiếng vang Trả lời: có chiều dài ít nhất là 12 m, phần ii sẽ trả lời câu hỏi tiếp theo

Slide 5: 

II) Vật phản xạ âm tốt, vật phản xạ âm kém

Slide 6: 

Câu hỏi 7: Những vật như thế nào thì phản xạ âm tốt( hấp thụ âm kém); Phản xạ âm kém (Hấp thụ âm tốt) Trả lời:Những vật cứng có bề mặt nhẵn thì phản xạ âm tốt( hấp thụ âm kém); Những vật mềm, xốp, có bề mặt gồ ghề thì phản xạ âm tốt( hấp thụ âm kém); III) Vận dụng: 1)Làm thế nào để giảm được tiếng vang trong các hội trường lớn? 2)Trả lời câu C7 ta có 2S=V.T=> S= VT/2

authorStream Live Help