Ap suat

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Học, học nữa, học mãi

Slide 2: 

Tại sao máy kéo nặng nề lại chạy được bình thường trên đất mềm, còn ô tô nhẹ hơn lại có thể bị lún bánh trên chính quãng đường này? Tiết 9 - Bài 7 ÁP SUẤT

Slide 3: 

Người và tủ tác dụng lên sàn nhà một lực ép có phương như thế nào? Phương vuông góc với mặt sàn Vậy áp lực là gì?  Áp lực là lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép F Khi vật nằm yên trên mặt phẳng nằm ngang thì độ lớn F=P. P

C1:Trong số các lực ghi ở các hình sau, thì lực nào là áp lực? : 

C1:Trong số các lực ghi ở các hình sau, thì lực nào là áp lực? A. Lực của máy kéo tác dụng lên mặt đường. B.Lực của máy kéo tác dụng lên khúc gỗ. F Fk A. Lực của ngón tay tác dụng lên đầu đinh. B. Lực của mũi đinh tác dụng lên gỗ.

Quan sát thí nghiệm sau : : 

Quan sát thí nghiệm sau : > = = > < > 1 3 2 Điền kết quả vào bảng 7.1 So sánh các áp lực F,diện tích bị ép S và độ lún h của khối kim loại xuống cùng một loại mặt bị ép (cát) ?a/ trường hợp(1) với trường hợp (2).b/ trường hợp(1) với trường hợp (3). h1 h2 h3 cát

Slide 6: 

> > = = < > Bảng 7.1 Bảng so sánh C3: Chọn từ thích hợp cho các chỗ trống của kết luận dưới đây Tác dụng của áp lực càng lớn khi áp lực . . . . …. . .và diện tích bị ép . . . . . .. . . . . . . càng lớn càng nhỏ

Slide 7: 

Tác dụng của áp lực phụ thuộc vào mấy yếu tố? Hai yếu tố: Áp lực Diện tích bị ép Vậy áp suất là gì?  Áp suất là độ lớn của áp lực trên một đơn vị diện tích bị ép Kết quả tác dụng của áp lực lên một mặt bị ép được xác định bởi một đại lượng vật lí được gọi là áp suất.

Slide 8: 

 Áp suất là độ lớn của áp lực trên một đơn vị diện tích bị ép p: Áp suất F: áp lưc tác dụng lên mặt bị ép S: diện tích bị ép ( N ) 1 N/m2 = 1 Pa ( Pascal) ( m2) ( N /m2)

Slide 9: 

C4 Dựa vào nguyên tắc nào để làm tăng , giảm áp suất? Nêu những ví dụ về việc làm tăng, giảm áp suất trong thực tế? Tăng áp lực Giảm diện tích bị ép 1.Nguyên tắc làm tăng áp suất 2.Nguyên tắc làm giảm áp suất Giảm áp lực Tăng diện tích bị ép

Tại sao đầu mũi khoan lại rất nhỏ? : 

Tại sao đầu mũi khoan lại rất nhỏ? Gim diện tích bị ép sẽ làm tăng áp suất, mũi khoan xuyên vào gỗ dễ dàng.

Slide 11: 

Tại sao lưỡi xẻng lại sắc và cong tại chỗ tiếp xúc với đất? Giảm diện tích tiếp xúc sẽ làm tăng áp suất lên mặt đất, xẻng sẽ dễ dàng lún sâu xuống đất hơn.

Slide 12: 

Tại sao ván trượt lại to bản? Tăng diện tích bị ép sẽ làm giảm áp suất, người di chuyển dễ dàng trên lớp tuyết mềm.

Slide 13: 

C5:Một xe tăng có trọng lượng 340 000 N. Tính áp suất của xe tăng lên mặt đường nằm ngang,biết rằng diện tích tiếp xúc của các bản xích với đất là 1,5 m2. Hãy so sánh áp suất đó với áp suất của một ô tô nặng 20 000 N có diện tích các bánh xe tiếp xúc với mặt đất nằm ngang là 250 cm2. 1/Tính áp suất của mỗi xe lên mặt đất? 2/So sánh các áp suất đó với nhau? 3/Trả lời câu hỏi đã đặt ra ở đầu bài?

Slide 14: 

=0,025m2 F1=P1=340000N S1=1,5m2 F2=P2=20000N S2=250cm2 p1=? p2=? So sánh p1 với p2? Tóm tắt Giải Áp suất của bánh xe tăng lên mặt đường nằm ngang (N/m2) Áp suất của bánh xe ô tô lên mặt đường nằm ngang (N/m2) Ta có p1 < p2 và diện tích tiếp xúc của xe tăng lên mặt đường bé hơn của xe ô tô Nên xe tăng có thể chạy được trên đất mềm

Slide 15: 

Máy kéo dùng xích bản rộng ( diện tích bị ép lớn) nên áp suất gây ra bởi trọng lượng của máy kéo nhỏ Ô tô dùng bánh có diện tích bị ép nhỏ nên áp suất gây ra bởi trọng lượng của ô tô lớn hơn Nên máy kéo có thể chạy trên đất mềm, còn ô tô thì không Tại sao máy kéo nặng nề lại chạy được bình thường trên đất mềm, còn ô tô nhẹ hơn lại có thể bị lún bánh trên chính quãng đường này?

Slide 16: 

 Trường hợp nào sau đây áp lực của người lên mặt sàn là lớn nhất ? Bài 7.1

Slide 17: 

 Muốn tăng, giảm áp suất thì phải làm thế nào ? Trong các cách sau đây, cách nào là không đúng ? Bài 7.2

Slide 18: 

Áp lực là lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép. Áp suất được tính bằng công thức Đơn vị của áp suất là paxcan(Pa) 1Pa = 1 N/m2 Bài học đã giúp em trả lời các câu hỏi nào?

Slide 19: 

ÁP SUẤT ÁNH SÁNG LÀ ÁP SUẤT MÀ ÁNH SÁNG TÁC DỤNG LÊN VẬT ĐƯỢC RỌI SÁNG. ÁP SUẤT NÀY RẤT BÉ, CỠ MỘT PHẦN TRIÊU PA. NĂM 1899, NHÀ VẬT LÝ LÊ-BÊ-ĐÉP (NGƯỜI NGA) LẦN ĐẦU TIÊN ĐÃ ĐO ĐƯỢC ÁP SUẤT BẰNG THÍ NGHIỆM RẤT TINH VI. CHÍNH ÁP SUẤT CỦA ÁNH SÁNG MẶT TRỜI ĐÃ LÀM CHO ĐUÔI SAO CHỔI BAO GIỜ CŨNG HƯỚNG TỪ PHÍA MẶT TRỜI HƯỚNG RA. ẢNH CHỤP SAO CHỔI HA-LƠ BỐP NGÀY 6 THÁNG 4 NĂM1997 TRÊN BẦU TRỜI PA-RI. Có thể em chưa biết Quan sát hình ảnh sao chổi và cho biết mặt trời nằm ở phía nào?

Giới thiệu một số áp suất : 

Giới thiệu một số áp suất

authorStream Live Help