Mieu ta trong van ban tu su

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Miêu tả trong văn bản tự sự PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN 1 TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐỨC TRÍ

Slide 2: 

Tìm hiểu yếu tố trong văn bản tự sự Tham khảo đoạn trích trang 91 Miêu tả trong văn bản tự sự

Slide 3: 

Tìm hiểu yếu tố trong văn bản tự sự Tham khảo đoạn trích trang 91 Ngô gia văn phái Học sinh Vua Quang Trung lại truyền lấy sáu chục tấm ván , cứ ghép liền ba tấm ván làm một bức, bên ngoài lấy rơm dấp nước phủ kín , tất cả là hai mươi bức . Đoạn kén hạng lính khoẻ mạnh , cứ mười người khênh một bức , lưng dắt dao ngắn,hai mươi người khác đều cầm binh khí theo sau , dàn thành trận chữ "nhất", vua Quang Trung cưỡi voi đi đốc thúc , mờ sáng ngày mùng 5 tiến sát đồn Ngọc Hồi …. Vua Quang Trung cho ghép ván lại ,cứ mười người khênh một bức , rồi tiến sát đến đồn Ngọc Hồi. Miêu tả trong văn bản tự sự

Slide 4: 

THẢO LUẬN Các nhóm cho biết hai cách kể giống hay khác nhau ? Nhóm em chọn cách kể nào ? Vì sao ?

Slide 5: 

Ngô gia văn phái Học sinh Vua Quang Trung lại truyền lấy sáu chục tấm ván , cứ ghép liền ba tấm ván làm một bức, bên ngoài lấy rơm dấp nước phủ kín , tất cả là hai mươi bức . Đoạn kén hạng lính khoẻ mạnh , cứ mười người khênh một bứclưng dắt dao ngắn,hai mươi người khácđều cầm binh khí theo sau , dàn thành trận chữ "nhất", vua Quang Trung cưỡûi voi đi đốc thúc , mờ sáng ngày mùng 5 tiến sát đồn Ngọc Hồi …. , Vua Quang Trung cho ghép ván lại ,cứ mười người khênh một bức rồi tiến sát đến đồn Ngọc Hồi.  * Ptbñ : Keå + mieâu taû Kể *Giá trị : giúp người đọc hình dung trận đánh rõ ràng và hình ảnh oai hùng của vua Quang Trung khi đánh giặc. Không làm nổi bật sự việc , nhân vật chính.

Slide 6: 

Tìm hiểu yếu tố trong văn bản tự sự Tham khảo đoạn trích trang 91 Yếu tố miêu tả trong văn bản tự sự có vai trò bổ trợ để làm câu chuyện thêm hấp dẫn , gợi cảm , sinh động .  Ghi nhớ : sách giáo khoa trang 62 Miêu tả trong văn bản tự sự

Slide 7: 

LUYỆN TẬP Bài tập 1: * Tìm những yếu tố tả người , tả cảnh và phân tích giá trị của những yếu tố miêu tả ấy . Nhóm 1 : Tìm yếu tố tả cảnh trong đoạn trích " Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh " từ " Trong phủ …………..bất tường " . (trang 60 ) Nhóm 2: Tìm yếu tố tả Thuý Vân trong đoạn trích " Chị em Thuý Kiều " ( trang 81) Nhóm 3 : Tìm yếu tố tả Thuý Kiều trong đoạn trích " Chị em Thuý Kiều " ( trang 81)

Slide 8: 

LUYỆN TẬP Bài tập 1: Tìm những yếu tố tả người , tả cảnh và phân tích giá trị của những yếu tố miêu tả ấy . *Yếu tố miêu tả cảnh : - ……đêm thanh cảnh vắng , tiếng chim kêu vượn hót ….ồn ào như trận mưa sa gió táp , vỡ tổ tan đàn …… - Trong phủ …………..điểm xuyết, bày vẽ ra hình núi non bộ trông như bến bể đầu non ……. *Giá trị : Người đọc hình dung cảnh trong phủ Chúa Trịnh đẹp nhưng âm thanh lại gợi cảm giác tan tác , đau thương nên tác giả nhận xét là " triệu bất tường ".

Slide 9: 

* Yếu tố miêu tả người: * Thuyù Vaân : Vaân xem trang troïng khaùc vôøi , Khuoân traêng ñaày ñaën, neùt ngaøi nôû nang. Hoa cöôøi ngoïc thoát ñoan trang , Maây thua nöôùc toùc tuyeát nhöôøng maøu da . *Thuý Kiều: Kiều càng sắc sảo mặn mà , So bề tài sắc lại là phần hơn : Làn thu thuỷ nét xuân sơn , Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh. *Giá trị : Người đọc hình dung được vẻ đẹp khác nhau của mỗi nhân vật .

Slide 10: 

Viết một đoạn văn tự sự ngắn có kết hợp yếu tố miêu tả . Phân tích giá trị của những yếu tố miêu tả ấy . Bài tập 2: Nhóm 1 : Kể về một người thân trong gia đình.

Slide 11: 

Viết một đoạn văn tự sự ngắn có kết hợp yếu tố miêu tả . Phân tích giá trị của những yếu tố miêu tả ấy . Bài tập 2: Nhóm 2 : Kể về một chuyến tham quan .

Slide 12: 

Viết một đoạn văn tự sự ngắn có kết hợp yếu tố miêu tả . Phân tích giá trị của những yếu tố miêu tả ấy . Bài tập 2: Nhóm 3 : Kể về một tấm gương nghị lực

Slide 13: 

Viết một đoạn văn tự sự ngắn có kết hợp yếu tố miêu tả . Phân tích giá trị của những yếu tố miêu tả ấy . Bài tập 2: Nhóm 1 : Kể về một người thân trong gia đình. Nhóm 2 : Kể về mộtchuyến tham quan . Nhóm 3 : Kể về một tấm gương nghị lực

Slide 14: 

Bao so 7 khong chep duoc vi la phim cua htv

Slide 15: 

LUYỆN TẬP Kể trước lớp về câu chuyện vừa xem ở đoạn phim . Trong khi kể , chú ý vận dụng yếu tố miêu tả Bài tập 3:

Slide 17: 

DAËN DOØ : Làm bài tập 2+3 vào vở bài tập trang 47. Soạn bài " Cảnh ngày xuân " - Nguyễn Du theo các câu hỏi sách giáo khoa trang 86 .

authorStream Live Help