V6 cay but than

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

CHÀO CÁC THẦY,CÔ GIÁO VÀ CÁC EM TRƯỜNG THCS PHAN CHÂU TRINH GIAO LƯU CHUYÊN MÔN CẤP HUYỆN MÔN NGỮ VĂN-LỚP 6

A-KIỂM TRA BÀI CŨ : 

A-KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1: Sự mưu trí của em bé trong truyện “Em bé thông minh” được thử thách qua mấy lần ? Em bé đã vượt qua thử thách bằng cách nào ? Trả lời: Sự mưu trí của em bé được thử thách qua 4 lần. Em đã dùng những cách giải đố rất bất ngờ và thông minh để lần lượt vượt qua thử thách.

A-KIỂM TRA BÀI CŨ : 

A-KIỂM TRA BÀI CŨ Trả lời: Truyện cổ tích “Em bé thông minh” có ý nghĩa biểu dương, ca ngợi trí thông minh của nhân dân lao động và tạo nên tiếng cười hài hước, lạc quan. Câu 2: Hãy nêu ý nghĩa của truyện cổ tích “Em bé thông minh”?

Ngữ Văn 6 BÀI 8 - Tiết 30 : 

Ngữ Văn 6 BÀI 8 - Tiết 30 CÂY BÚT THẦN (Truyện cổ tích Trung Quốc) VĂN BẢN

CÂY BÚT THẦN (Truyện cổ tích Trung Quốc) : 

I/TÌM HIỂU CHUNG: 1.Đọc – Tìm hiểu chú thích. -Khảng khái -Dốc lòng -Tố giác -Mách lẻo CÂY BÚT THẦN (Truyện cổ tích Trung Quốc) Căn cứ vào các chặng đời của nhân vật em hãy chia đoạn? 2/Bố cục:

Slide 6: 

CÂY BÚT THẦN (Truyện cổ tích Trung Quốc) 1)Từ đầu…lấy làm lạ. I/TÌM HIỂU CHUNG: 1.Đọc – Tìm hiểu chú thích. *Mã Lương học vẽ và có được cây bút thần. 2)Tiếp…cho thùng *Mã Lương vẽ cho người nghèo 3)Tiếp…như bay. *Mã Lương chống tên địa chủ 4)Tiếp …hung dữ *Mã Lương chống nhà vua 5)Còn lại. *Truyền tụng về Mã Lương và cây bút thần 2/Bố cục:

CÂY BÚT THẦN (Truyện cổ tích Trung Quốc) : 

Em hãy tóm tắt văn bản ( Ghi những sự việc chính của văn bản?) I/TÌM HIỂU CHUNG: 1.Đọc – Tìm hiểu chú thích. 2/Bố cục: 3/Tóm tắt: CÂY BÚT THẦN (Truyện cổ tích Trung Quốc)

Mã Lương thuộc kiểu nhân vật phổ biến nào trong truyện cổ tích? : 

Mã Lương thuộc kiểu nhân vật phổ biến nào trong truyện cổ tích? II/TÌM HIỂU VĂN BẢN: 1/Mã Lương và cây bút thần: a/Nhân vật Mã Lương: I/TÌM HIỂU CHUNG: 1.Đọc – Tìm hiểu chú thích. 2/Bố cục: 3/Tóm tắt: CÂY BÚT THẦN (Truyện cổ tích Trung Quốc)

Mã Lương là nhân vật có tài năng kì lạ : 

Mã Lương là nhân vật có tài năng kì lạ

Mã lương được giới thiệu qua những đặc điểm nào về số phận và khả năng,trong đó đặc điểm nào nổi bậc nhất? : 

Hãy kể tên một số nhân vật tương tự mà em đã học? -Thạch Sanh. -Hậu Nghệ bắn mặt trời. Mã lương được giới thiệu qua những đặc điểm nào về số phận và khả năng,trong đó đặc điểm nào nổi bậc nhất? -Mồ côi,nghèo. -Có tài vẽ. II/TÌM HIỂU VĂN BẢN: 1/Mã Lương và cây bút thần: a/Nhân vật Mã Lương: I/TÌM HIỂU CHUNG: 1.Đọc – Tìm hiểu chú thích. 2/Bố cục: 3/Tóm tắt: CÂY BÚT THẦN (Truyện cổ tích Trung Quốc)

Em có nhận xét gì về việc học tập và rèn luyện của Mã Lương? : 

Em có nhận xét gì về việc học tập và rèn luyện của Mã Lương? -Chăm chỉ,cần cù. -say mê và kiên trì. II/TÌM HIỂU VĂN BẢN: 1/Mã Lương và cây bút thần: a/Nhân vật Mã Lương: I/TÌM HIỂU CHUNG: 1.Đọc – Tìm hiểu chú thích. 2/Bố cục: 3/Tóm tắt: CÂY BÚT THẦN (Truyện cổ tích Trung Quốc)

Slide 12: 

Mã Lương có tài vẽ giỏi vì 2 lý do: Quá trình luyện tập gian khổ và say mê, bền bỉ. Được thần tiên cho cây bút thần mà cậu bé hằng ước ao. Vì sao Mã Lương có tài vẽ giỏi như vậy? II/TÌM HIỂU VĂN BẢN: 1/Mã Lương và cây bút thần: a/Nhân vật Mã Lương: I/TÌM HIỂU CHUNG: 1.Đọc – Tìm hiểu chú thích. 2/Bố cục: 3/Tóm tắt: CÂY BÚT THẦN (Truyện cổ tích Trung Quốc)

Mã Lương thích vẽ, Vẽ như thật : 

Mã Lương thích vẽ, Vẽ như thật

Siêng năng luyện tập : 

Siêng năng luyện tập

Slide 15: 

Tại sao thần không thưởng cho Mã Lương vật gì khác mà chỉ thưởng cây bút? Đây là phần thưởng xứng đáng cho sự khổ công luyện tập,là phương tiện giúp Mã Lương thực hiện ước mơ. Việc Mã Lương được cây bút thần có ý nghĩa như thế nào? -Tô đậm,thần kì hóa tài vẽ -Tăng sức hấp dẫn cho câu chuyện II/TÌM HIỂU VĂN BẢN: 1/Mã Lương và cây bút thần: a/Nhân vật Mã Lương: I/TÌM HIỂU CHUNG: 1.Đọc – Tìm hiểu chú thích. 2/Bố cục: 3/Tóm tắt: b/Cây bút thần: CÂY BÚT THẦN (Truyện cổ tích Trung Quốc) -Mồ côi,nghèo -Chăm chỉ,cần cù -Say mê,kiên trì

Slide 16: 

CÂY BÚT THẦN (Truyện cổ tích Trung Quốc) II/TÌM HIỂU VĂN BẢN: 1/Mã Lương và cây bút thần: a/Nhân vật Mã Lương: I/TÌM HIỂU CHUNG: 1.Đọc – Tìm hiểu chú thích. 2/Bố cục: 3/Tóm tắt: b/Cây bút thần: -Mồ côi,nghèo -Chăm chỉ,cần cù -Say mê,kiên trì -Phương tiện giúp Mã Lương thực hiện ước mơ -Tô đậm thần kỳ hóa tài vẽ -Tăng sức hấp dẫn

Liệt kê vào bảng những yếu tố thần kỳ và chi tiết hiện thực ở đoạn văn 1? : 

CÂY BÚT THẦN (Truyện cổ tích Trung Quốc) Liệt kê vào bảng những yếu tố thần kỳ và chi tiết hiện thực ở đoạn văn 1? Thảo luận nhóm

Câu hỏi trắc nghiệm : 

Câu hỏi trắc nghiệm Ước mơ nổi bậc của nhân dân lao động là gì? a/Thay đổi hiện thực b/Sống yên lành c/Về khả năng kỳ diệu của con người d/Thoát khỏi áp bức,bóc lột CÂY BÚT THẦN (Truyện cổ tích Trung Quốc)

Slide 19: 

Nếu được bút thần như Mã Lương em sẽ vẽ những gì? CÂY BÚT THẦN (Truyện cổ tích Trung Quốc) II/TÌM HIỂU VĂN BẢN: 1/Mã Lương và cây bút thần: a/Nhân vật Mã Lương: I/TÌM HIỂU CHUNG: 1.Đọc – Tìm hiểu chú thích. 2/Bố cục: 3/Tóm tắt: b/Cây bút thần: -Mồ côi,nghèo -Chăm chỉ,cần cù -Say mê,kiên trì -Phương tiện giúp Mã Lương thực hiện ước mơ -Tô đậm thần kỳ hóa tài vẽ -Tăng sức hấp dẫn

Câu hỏi về nhà : 

Câu hỏi về nhà 1/Có cây bút thần trong tay Mã Lương đã làm gì? 2/Việc đó có ý nghĩa như thế nào? CÂY BÚT THẦN (Truyện cổ tích Trung Quốc) II/TÌM HIỂU VĂN BẢN: 1/Mã Lương và cây bút thần: a/Nhân vật Mã Lương: I/TÌM HIỂU CHUNG: 1.Đọc – Tìm hiểu chú thích. 2/Bố cục: 3/Tóm tắt: b/Cây bút thần: -Mồ côi,nghèo -Chăm chỉ,cần cù -Say mê,kiên trì -Phương tiện giúp Mã Lương thực hiện ước mơ -Tô đậm thần kỳ hóa tài vẽ -Tăng sức hấp dẫn

Mã Lương vẽ cho người nghèo cái cuốc, cái cày, cái đèn, cái thùng : 

Mã Lương vẽ cho người nghèo cái cuốc, cái cày, cái đèn, cái thùng CÂY BÚT THẦN (Truyện cổ tích Trung Quốc)

Với những kẻ tham lam, Mã Lương vẽ mọi thứ để tự vệ và trừng phạt bọn chúng : 

Với những kẻ tham lam, Mã Lương vẽ mọi thứ để tự vệ và trừng phạt bọn chúng CÂY BÚT THẦN (Truyện cổ tích Trung Quốc)

Slide 23: 

BÀI HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ HẾT.XIN CHÀO THẦY CÔ VÀ CÁC EM CÂY BÚT THẦN (Truyện cổ tích Trung Quốc)

authorStream Live Help