T8 Phuong trinh bac nhat mot an

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Tiết 42. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN VÀ CÁCH GIẢI . MÔN : ĐẠI SỐ 8 Nhiệt liệt chào mừng các thầy giáo , cô giáo về dự hội giảng . Giáo viên : Đặng Thị Ngọc Tuyên Đơn vị : Trường Trung học cơ sở Nguyễn Hữu Tiến

Slide 2: 

Kiểm tra bài cũ Câu 1 : Thế nào là hai phương trình tương đương ? Cho biết hai phương trình sau có tương đương với nhau không ? : 0x = 0 (1) và 2x = 6 (2 ) Câu 2 : Điền tiếp vào dấu ( ... ) để có các khẳng định đúng : a) Khi chuyển một hạng tử từ vế này sang vế kia của một đẳng thức , ta phải.......... b) Trong một đẳng thức ta có thể nhân cả hai vế với .......... đổi dấu hạng tử đó. cùng một số .

Slide 3: 

Cho các phương trình : 3x + 1 = 0 ; - 2,5 x + 3 = 0 ; x - 7 = 0 ; x - = 0 ; 4x + 0 = 0

Slide 4: 

Định nghĩa : Phương trình dạng ax + b = 0 , với a và b là hai số đã cho và a ≠ 0 , được gọi là phương trình bậc nhất một ẩn .

Slide 5: 

Hãy chỉ ra phương trình bậc nhất một ẩn trong các phương trình sau : a) b ) 0,5 x + 2y = 0 c ) 5x2 - x = 0 d ) 0.t + 10 = 0 e ) g) 5z = 0 x - 3,1 = 0 1 - 5x = 0

Slide 6: 

Quy tắc chuyển vế : Trong một phương trình , ta có thể chuyển một hạng tử từ vế này sang vế kia và đổi dấu hạng tử đó .

Slide 7: 

?1 Giải các phương trình sau : a) x - 4 = 0 b) + x = 0 c ) 0, 5 - x = 0

Slide 8: 

Quy tắc nhân : -Trong một phương trình , ta có thể nhân cả hai vế với cùng một số khác 0 . -Trong một phương trình , ta có thể chia cả hai vế cho cùng một số khác 0 .

Slide 9: 

?2 Giải các phương trình : a ) = - 1 b ) 0,1 .x = 1,5 c ) - 2,5 .x = 10

Slide 10: 

Ví dụ 1 : Giải phương trình : 3x - 6 = 0

Slide 11: 

Ví dụ 2 : Giải phương trình : 1 - x = 0

Slide 12: 

Cách giải phương trình bậc nhất một ẩn : ax + b = 0 ( a ≠ 0 ) ax + b = 0 ax = - b x = - Vậy tập nghiệm của phương trình là : S = -

Slide 13: 

?3 Giải phương trình : - 0,5x + 2,4 = 0

Slide 14: 

Cho biết phương trình với ẩn x sau có là phương trình bậc nhất một ẩn không ? Vì sao ? mx + 3 = 0 ( với m ≠ 0 ) Bài 1

Slide 15: 

(1 - m) x - 9 = 0 Bài 2 Tìm điều kiện của m để phương trình ẩn x sau là phương trình bậc nhất một ẩn :

Slide 16: 

b ) ( m - 3)x + 2 = 0 Bài 3 ( với m ≠ 3) Giải các phương trình ẩn x sau : Giải phương trình ẩn x sau : a ) x - 2,5 = - x

Slide 17: 

Giải phương trình ẩn x : ( m - 3)x + 2 = 0 Bài giải - Với m - 3 = 0 hay m = 3 ta có phương trình : 0x + 2 = 0 0x = - 2 Vậy phương trình vô nghiệm . - Với m - 3 ≠ 0 hay m ≠ 3 ta có : ( m - 3)x + 2 = 0 ( m -3 ) x = - 2 ( m - 3).x : ( m -3 ) = -2 : ( m - 3) x = Vậy tập nghiệm của phương trình là : S =

Slide 18: 

Hướng dẫn về nhà - Nắm vững định nghĩa ,số nghiệm của phương trình bậc nhất một ẩn và hai quy tắc biến đổi phương trình . - Bài tập về nhà : 6,8,9 ( SGK) và các bài 17 ,18 ( SBT ) . - Chuẩn bị bài : Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0 .

authorStream Live Help