T8 luyen tap phep tru phan thuc

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 2: 

Luyện tập Tuần 15 Tiết 30 Thứ 6/5/12/2008 I/ Kiểm tra - Sửa bài tập cũ: * Thế nào là hai phân thức đối nhau? * Viết phân thức đối của các phân thức sau:

Slide 3: 

II/ Bài tập mới:

Slide 4: 

II/ Bài tập mới: Hãy thay thế các phép trừ bằng phép cộng!

Slide 5: 

Với một dãy các phép tính cộng, trừ phân thức thì ta cần chú ý gì khi thực hiện? Bài học kinh nghiệm Với một dãy các phép tính cộng, trừ phân thức, ta phải thực hiện từ trái sang phải.

Slide 6: 

Hướng dẫn tự học ở nhà: - Xem lại các bài tập đã giải. - Làm bài tập 33, 34b, 35 SGK tr 50. - Ôn tập quy tắc nhân hai phân số.