D9_54 nghiem cua phuong trinh bac 2

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

TẬP THỂ LỚP 9B KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP GIÁO VIÊN :CHÂU NỮ DẠ PHÚC TRƯỜNG THCS A TÚC

Slide 2: 

KIỂM TRA BÀI CŨ Giải các phương trình sau bằng cách biến đổi chúng thành những phương trình có vế trái là một bình phương còn vế phải là một hằng số a) x2 +2x + 5 = 0 b) 3x2 – 5x + 9 = 0

Slide 3: 

CÔNG THỨC NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI 1. Công thức nghiêm Cho phương trình: ax2 +bx + c = 0 ax2 + bx = - c Kí hiệu : (2) (1) -Nếu thì từ PT (2) suy ra Ta được PT Do đó phương trình (1) có hai nghiệm - Nếu thì từ PT (2) suy ra Do đó phương trình (1) có nghiệm kép: - Nếu thì PT (2) vô nghiệm Do đó PT (1) vô nghiệm

Slide 4: 

CÔNG THỨC NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI 1. Công thức nghiêm Đối với PT bậc hai ax2 +bx +c = 0 và - Nếu thì phương trình có hai nghiêm phân biệt: - Nếu thì phương trình có nghiệm kép: - Nếu thì phương trình vô nghiệm. 2. Áp dụng Giải phương trình 3x2 + 5x – 1 = 0 a =3; b= 5; c= -1 ,do đó PT có hai nghiệm phân biệt

Slide 5: 

CÔNG THỨC NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI 1. Công thức nghiêm Đối với PT bậc hai ax2 +bx +c = 0 và - Nếu thì phương trình có hai nghiêm phân biệt: - Nếu thì phương trình có nghiệm kép: - Nếu thì phương trình vô nghiệm. Để giải PT bậc hai theo công thức nghiệm ta cần thực hiện những bước nào?

Slide 6: 

Phrăng-xoa Vi-ét Sinh năm 1540 tại Pháp. Ông là một nhà toán học nổi tiếng. Chính ông là người đầu tiên dùng chữ để kí hiệu các ẩn và cả các hệ số của phương trình, đồng thời dùng chúng trong việc biến đổi và giải phương trình.Nhờ cách dùng chữ để kí hiệu mà Đại số đã phát triển mạnh mẽ. F. Viete ( 1540 – 1603)

Slide 7: 

CÔNG THỨC NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI 1. Công thức nghiêm Đối với PT bậc hai ax2 +bx +c = 0 và - Nếu thì phương trình có hai nghiêm phân biệt: - Nếu thì phương trình có nghiệm kép: - Nếu thì phương trình vô nghiệm. 2. Áp dụng Các bước giải PT bậc hai theo công thức nghiệm - Xác định các hệ số a, b, c - Tính - Tính nghiệm theo công thức nếu Kết luận PT vô nghiệm nếu Chú ý : SGK ?3

Slide 8: 

Mỗi khẳng định sau ĐÚNG hay SAI

Slide 9: 

TÌM Ô CHỮ BÍ ẨN Điền vào chỗ ( ... ) dứơi đây để có khẳng định đúng. Sau đó viết các chữ cái ứng với kết quả tìm đựơc vào các ô trống ở hàng dưới cùng của bài. Em sẽ tìm được ô chữ bí ẩn Phương trình y2 + 2y - 3 = 0 có tập nghiệm là ..... Khi m = ..... Thì phương trình x2 + 3x + m = 0 (ẩn x) có nghiệm kép . Phương trình có biệt thức = .... V I E T -8 0 -8 0

authorStream Live Help