D9_6 Lien he giua phep chia va phep khai phuong

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo và các em về dự tiết học LIÊN HỆ GIỮA PHÉP CHIA VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNG TIẾT 6 Người thực hiện: Ngô Thu Trang

Slide 2: 

BÀI TẬP : TÍNH VÀ SO SÁNH: và

Slide 3: 

TIẾT 6 LIÊN HỆ GIỮA PHÉP CHIA VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNG

Slide 4: 

ĐỊNH LÍ : VỚI SỐ A KHÔNG ÂM VÀ SỐ B DƯƠNG, TA CÓ :

Slide 5: 

là căn bậc hai số học của ; và xác định;

Slide 6: 

ĐỊNH LÍ : VỚI SỐ A KHÔNG ÂM VÀ SỐ B DƯƠNG, TA CÓ : Chứng minh Vì và b>0 nên xác định và không âm . Mặt khác ta có : Nên là căn bậc hai số học của Tức là

Slide 7: 

2, Quy tắc chia hai căn bậc hai: Muốn chia căn bậc hai của số a không âm cho căn bậc hai của số b dương, ta có thể chia số a cho số b rồi khai phương kết quả đó . Quy tắc khai phương một thương Quy tắc chia hai căn bậc hai Ví dụ1: áp dụng quy tắc khai phương một thương, hãy tính: a, b, Giải a, b, Ví dụ2: Tính : a, b, Giải a, b, ĐỊNH LÍ : VỚI SỐ A KHÔNG ÂM VÀ SỐ B DƯƠNG, TA CÓ : 1, Quy tắc khai phương một thương: Muốn khai phương một thương , trong đó số a không âm và số b dương, ta có thể lần lượt khai phương số a và số b, rồi lấy kết quả thứ nhất chia cho kết quả thứ hai .

Slide 8: 

* Chú ý : Một cách tổng quát, với biểu thức A không âm và biểu thức B dương ta có:

Slide 9: 

Bài tập: Điền dấu “ “ vào ô thích hợp . Nếu sai, hãy sửa lại để được câu đúng: y

Slide 10: 

h­íng dÉn vÒ nhµ: - Thuéc ®Þnh lÝ, chøng minh ®Þnh lÝ vµo vë, thuéc 2 quy t¾c . - Lµm bµi tËp: 28a,b,c; 29a,b,c; 30a,c,d; 31 (trang 19-SGK ) 36; 37 (trang 8,9- SBT)

Slide 11: 

XIN KÍNH CHÚC MẠNH KHOẺ – HẠNH PHÚC. XIN KÍNH CHÚC MẠNH KHOẺ – HẠNH PHÚC. CÁC THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM CÁC THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM