D9 dt song song dt cat nhau

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

GV: NGÔ THỊ CHƯƠNG TỔ : TOÁN - LÍ - TIN TRƯỜNG THCS NGUYỄN CHÍ THANH ĐẠI SỐ 9 Chào mừng quý thầy cô và các em về dự tiết hội giảng cấp trường PGD&ĐT HUYỆN TÂN PHÚ TRƯỜNG THCS NGUYỄN CHÍ THANH

Slide 2: 

Cho hàm số y = 2x + 3; y = 2x - 2 Nêu các bước vẽ đồ thị các hàm số trên. Vẽ đồ thị các hàm số trên trên cùng mặt phẳng tọa độ KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 2: Câu 1:

Slide 3: 

1/ Kết luận tổng quát: Đồ thị hàm số y = ax + b ( a 0) là một đường thẳng: Cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng b. Song song với đường thẳng y = ax nếu b 0; trùng với đường thẳng y = ax nếu b = 0. ≠ ≠

Slide 4: 

y=2x+3 A B . . y=2x-2 2/ Vẽ đồ thị hàm số y = 2x + 3 + Cho x = 0 thì y = 3 ta được điểm A(0; 3) + Cho y = 0 thì x= -1,5 ta được điểm B(-1,5; 0) + Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm A, B ta được đồ thị hàm số y = 2x + 3 Tương tự: Đồ thị hàm số y = 2x – 2 là đường thẳng đi qua hai điểm (0; -2) và (1; 0).

Slide 5: 

. M(1; 2) y = 2x Giải thích vì sao hai đường thẳng y = 2x + 3 và y = 2x – 2 song song với nhau?

Slide 6: 

1/ Đường thẳng song song  Tiết 28: ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU

Slide 7: 

 Chú ý: (Sgk/ 53) 2 Tiết 28: ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU 1/ Đường thẳng song song 2/ Đường thẳng cắt nhau Tìm các cặp đường thẳng cắt nhau trong các đường thẳng sau: y= 0,5x + 2; y = 0,5x – 1 ; y= 1,5x + 2.

Slide 8: 

Hai đường thẳng (d): y = ax + b (a ≠ 0) và (d’): y = a’x + b’ (a’ ≠ 0) Song song với nhau khi và chỉ khi a = a’ và b ≠ b’. Trùng nhau khi và chỉ khi a = a’ và b = b’. Cắt nhau khi và chỉ khi a ≠ a’. Cho hai hàm số bậc nhất: y = 2mx + 3 và y = (m+1)x + 2 Tìm giá trị của m để đồ thị của hai hàm số đã cho là : Hai đường thẳng cắt nhau; Hai đường thẳng song song với nhau. THẢO LUẬN NHÓM 3. Bài toán áp dụng:

Slide 10: 

Tóm lại : Hai đường thẳng (d) : y = ax + b (a ≠ 0) và (d’) y = a’x + b’ (a’ ≠ 0) Song song với nhau khi và chỉ khi a = a’ và b ≠ b’. Trùng nhau khi và chỉ khi a = a’ và b = b’. Cắt nhau khi và chỉ khi a ≠ a’.

Slide 11: 

Đường thẳng song song với đường thẳng y = -2x + 1 là : y = 2x + 3 Rất tiếc bạn sai rồi y = 5 - 2x Hoan hô bạn đã đúng y = 1 - 2x y = x + 1 Rất tiếc bạn sai rồi Rất tiếc bạn sai rồi Câu Câu hỏi củng cố

Slide 12: 

Câu : Cho (d) : y = (m - 1)x + 2m - 5. Tìm giá trị của m để (d) song song với (d’): y = 3x + 1 a. m = 1 b. m = 2 c. m = -1 d. m = 4 Rất tiếc, bạn đã sai rồi Hoan hô, bạn đã trả lời đúng

Slide 13: 

Câu : Vị trí tương đối của hai đường thẳng (d): y = 0,5x + 2 và (d’): y = -0,5x + 3 là: a. song song b. cắt nhau c. trùng nhau d. đáp số khác Rất tiếc, bạn đã sai rồi Hoan hô, bạn đã trả lời đúng

Slide 14: 

Câu Các câu sau đúng hay sai? A. (d1) // (d5) B. (d1) cắt (d2) tại điểm có tung độ bằng 2 C. (d3) trùng (d6) D. (d2) //(d4) Đ Đ Đ S Cho các đường thẳng : (d1): y = 1,5x + 2 ; (d2): y = x + 2; (d3): y = 0,5x – 3; (d4): y = x - 3 ; (d5): y = 1,5x - 1; (d6): y = 0,5x + 3.

Slide 15: 

Hướng dẫn về nhà: Nắm vững các điều kiện để hai đường thẳng y = ax + b (a  0) và y = a’x + b’ (a’  0) có thể song song, có thể cắt nhau và có thể trùng nhau . Làm các bài tập : 20, 21, 22, 23, 24, 25 SGK/54, 55. Tiết sau luyện tập, kiểm tra 15 phút.

Slide 16: 

Trân trọng kính chào quí Thầy Cô Chúc quí Thầy Cô dồi dào sức khỏe ! Chúc các em luôn học tốt !

Slide 17: 

y = 0,5x + 2 (a = 0,5; b = 2) y = 0,5x – 1 (a’ = 0,5; b’ = -1) y = 1,5x + 2 (a’’ = 1,5; b’’ = 2) Các cặp đường thẳng song song là: y = 0,5x + 2 và y = 0,5x – 1 vì có a = a’ = 0,5 và b  b’ (do 2  -1) Các cặp đường thẳng cắt nhau là: 1) y = 0,5x + 2 và y = 1,5x + 2 2) y = 0,5x – 1 và y = 1,5x + 2 Vì chúng không song song và cũng không trùng nhau nên chúng phải cắt nhau. Nhận xét: Đường thẳng y = ax + b (a  0) và y = a’x + b (a’  0) cắt nhau khi và chỉ khi a  a’