S6_2 tap hop cac so nguyen

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Chào mừng quý thầy cô và các bạn học sinh.

Kiểm tra bài cũ : 

Kiểm tra bài cũ Câu 1 : Ghi các số -1 , - 2 vào trục số . Câu 2 : Tìm trên trục số những điểm cách điểm 0 hai đơn vị . -1 -2 1 2 0 -3 3

Slide 3: 

Bài 2 TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN 1. Số nguyên - Tập hợp : { . . . ; -3; - 2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; . . . } gồm : * Các số nguyên âm * Số 0 * Các số nguyên dương là tập hợp các số nguyên . - Tập hợp các số nguyên được kí hiệu là Z -1 -2 1 2 0 -3 3 Trên trục số gồm có những loại số nào? Cho trục số: số nguyên âm số nguyên dương số 0

Slide 4: 

1. Đọc và cho biết những câu sau đây, câu nào đúng, câu nào sai ? Sai Đúng Đúng Đúng Sai Đúng Aùp dụng: 2. Tìm mối quan hệ giữa tập N và tập Z Z N { . . . ; -3; - 2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; . . . } Z =

Slide 5: 

Bài 2 TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN 1. Số nguyên Chú ý : -1 -2 1 2 0 -3 3 Hãy đọc tất cả các số nguyên âm và các số nguyên dương? Vậy số 0 được gọi là số gì? -Số 0 không phải là số nguyên âm cũng không phải là số nguyên dương? -Điểm biểu diễn số nguyên a trên trục số gọi là điểm a. Tập hợp các số nguyên âm, số 0 và các số nguyên dương là tập hợp các số nguyên . Kí hiệu : Z Các số nguyên âm :-1,-2,-3,…. Các số nguyên dương:1,2,3,…. Ví dụ :

Slide 6: 

Nhận xét : Số nguyên thường được sử dụng để biểu thị các đại lượng có hai hướng ngược nhau,như: Nhiệt độ trên 0OC Nhiệt độ dưới 0OC Độ cao dưới mực nước biển Độ cao trên mực nước biển Số tiền nợ Số tiền có Độ cận thị Độ viễn thị Thời gian trước Công nguyên . . . . . . Thời gian sau Công nguyên Số nguyên thường được sử dụng để biểu thị những đại lượng có tính chất như thế nào?Cho ví dụ?

Slide 7: 

Bài 2 TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN 1. Số nguyên Nhận xét : ( SGK ) Chú ý : ( SGK ) Tập hợp các số nguyên âm, số 0 và các số nguyên dương là tập hợp các số nguyên . Kí hiệu : Z

Slide 8: 

-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +4 +3 +5 +6 (km) Bắc Nam M B A Ví dụ (+3km) (-2km) C D E (+4km) (+1km) (-4km) Đọc các số biểu thị các điểm C,D,E ở hình bên? (Điểm mốc)

Slide 9: 

( a ) A ?2 a)Ốc sên cách A 1 mét

Slide 10: 

( b ) A ?2 b)Ốc sên cách A 1 mét

Slide 11: 

A ?3 +1m -1m a)Cả hai trường hợp thì Ốc sên đều cách A 1 mét,nhưng về hai phía của điểm A

Slide 12: 

1. Số nguyên: 2. Số đối: Tập hợp các số nguyên âm, số 0 và các số nguyên dương là tập hợp các số nguyên . Kí hiệu : Z -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 Ta nói 1 vaø -1 laø hai soá ñoái nhau hay 1 laø soá ñoái cuûa -1; -1 laø soá ñoái cuûa 1 ?4 Tương tự : 5 là số đối của -5 ; …. Bài 2 TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN Có nhận xét gì về khoảng cách và vị tri của hai điểm 1 và -1, 5 và -5 so với điểm 0 trên trục số? Chúng cách đều và nằm về hai phía của điểm 0 Tìm số đối của mỗi số sau:-3,7,0 Số đối của -3 là 3 ; Số đối của 7 là -7 ; Số đối của 0 là 0

Bài tập: : 

Bài tập: Câu hỏi: 1.Người ta thường dùng số nguyên để biểu thị các đại lượng như thế nào? 2.Tập hợp Z các số nguyên bao gồm những loại số nào? 3.Tập Z và tập N quan hệ như thế nào? 4.Trên trục số, hai số đối nhau có đặc điểm gì? Bài tập : Tìm số đối của: +2, 5, -6, -1, -18. Đáp án: 1.Số nguyên thường được sử dụng để biểu thị các đại lượng có hai hướng ngược nhau 2.Tập Z gồm các số nguyên dương, số 0 và các số nguyên âm. 3.Tập N là tập con của tập Z. 4.Hai số đối nhau cách đều điểm 0 và nằm về hai phía so với 0 Số đối của: +2 là -2; 5 là -5; -6 là 6; -1 là 1; -18 là 18

Slide 14: 

Trên hình vẽ điểm A cách mốc M về phía tây 3km , ta quy ước : “ Điểm A được biểu thị là -3 km ” khi đó : Câu 1: Số biểu thị điểm B a. -3km b. -1km c. 0 d. 2km Câu 2 : Số biểu thị điểm C a. -3km b. -1km c. 0 d. 2km

Slide 15: 

Bài tập 7/ 70 SGK Dấu “+” chỉ độ cao cao hơn mực nước biển Dấu “-” chỉ độ cao thấp hơn mực nước biển Bài tập 8/ 70 SGK a)……5 độ trên 0oC. b)……3143m trên mực nước biển. c)……số tiền có 20.000 đồng.

Slide 16: 

Học thuộc khái niệm tập hợp số nguyên. Kí hiệu. Hai số như thế thì đối nhau ? Làm các bài tập còn lại trong SGK Chuẩn bị cho bài “Thứ tự trong tập hợp các số nguyên”. Hướng dẫn về nhà

Slide 17: 

Bài giảng đã kết thúc . Kính chúc các thầy cô giáo mạnh khoẻ , công tác tốt . Chúc các em học sinh chăm ngoan học giỏi

authorStream Live Help