S6_25 so nguyen to hop so

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

TRƯỜNG THCS-THSP LÝ TỰ TRỌNG Chào mừng quý thầy cô đến dự buổi học với lớp 6D

Slide 2: 

Tiết 25 Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố

Slide 3: 

Một trong những phương pháp cổ nhất đểlập bảng các số nguyên tố từ bảng các số tự nhiên; do nhà bác học cổ Hi Lạp Êratôxten(Ératosthène)  thế kỉ 3 TCN đề ra. Để tìm các số nguyên tố nhỏ hơn hay bằng n ta viết dãy số tự nhiên từ 1 đến n. 1. Trước tiên gạch đi số 1. Số bé nhất trong các số còn lại (số 2) là số nguyên tố. 2. Gạch tất cả các số sau số 2 mà chia hết cho 2. Số bé nhất trong các số còn lại và lớn hơn 2 (số 3) là số nguyên tố. 3. Gạch tất cả các số sau số 3 mà chia hết cho 3. Số bé nhất trong các số còn lại và lớn hơn 3 (số 5) là số nguyên tố... Cứ làm như vậy, các số còn lại (không bị gạch) là các số nguyên tố. SÀNG ÊRATÔXTEN: Ératosthène

Slide 4: 

Bảng số tự nhiên nhỏ hơn 100

Slide 8: 

49 77 Bảng các số nguyên tố nhỏ hơn 100 91

Slide 9: 

Bảng các số nguyên tố nhỏ hơn 100

Slide 10: 

Bảng các số nguyên tố nhỏ hơn 100

Slide 11: 

Gọi P là tập hợp các số nguyên tố. Điền kí hiệu vào ô trống cho đúng: 83 P 15 N P N 91 P BÀI 116 /SGK,47

Slide 12: 

BÀI 122 /SGK,47 d) Mọi số nguyên tố đều có chữ số tận cùng là một trong các chữ số: 1; 3; 7; 9 c)Có ba số lẻ liên tiếp đều là số nguyên tố b)Mọi số nguyên tố đều là số lẻ a)Có hai số tự nhiên liên tiếp đều là số nguyên tố Sai Đúng Câu X X X X Điền dấu “ X” vào ô thích hợp:

Slide 13: 

312 0 435 78 5 29 30 33 67 1 47 213 2 99 3311 417 97 Hãy tìm các số là số nguyên tố Hãy tìm các số là hợp số 5 97 67 2 33 417 30 312 78 213 3311 435 47 29 99 Các số là số nguyên tố Các số là hợp số ĐÁP ÁN:

Slide 14: 

VD: Ta nhận thấy số 29 là số nguyên tố vì: Các số nguyên tố có bình phương nhỏ hơn 29 là: Vì 29 không chia hết cho số nguyên tố: 2; 3; 5 nên 29 là số nguyên tố

Slide 15: 

2;3;5;7 2;3;5;7 2;3;5;7;11 2;3;5;7;11;13 2;3;5;7;11;13

Slide 16: 

Làm thế nào để biết một tổng ( hiệu) là số nguyên tố hay hợp số mà không cần tính kết quả??? 7.9.11.13 - 2.3.4.7

Slide 17: 

BÀI TẬP: Tổng và hiệu sau là số nguyên tố hay hợp số? a) 19.21.23 + 21.25.27 b) 15.17.37 - 225

Slide 18: 

DẶN DÒ: Học thuộc định nghĩa về số nguyên tố, hợp số? 2. Biết xét xem một số là số nguyên tố hay hợp số 3. Hiểu được cách lập bảng các số nguyên tố 4. BTVN: 118; 119;121/SGK và 156; 157/SBT

Slide 19: 

Xin cảm ơn quý thầy cô

authorStream Live Help