S6_27 dai luong ti le nghich

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

HỘI GIẢNG Người trình bày : Trần Thị Tuyết Hà KÍNH CHÀO CÁC THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ HỘI GIẢNG Tiết 27 – BÀI 4 MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH Trường : THCS Chi Lăng

Slide 2: 

1/ Thế nào là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch? Nêu tính chất của 2 đại lượng tỉ lệ ghịch? 2/ Nếu y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ là 30. Thì khi đĩ x tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ là: a. – 30 b. – 1/30 c. 30 d. 1/30 * Áp dụng: Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Tính . - 1 4 KIỂM TRA BÀI CŨ Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức hay xy = a (a là hằng số khác 0) thì ta nói y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ a. Tích hai giá trị tương ứng của chúng luôn không đổi (bằng hệ số tỉ lệ) Tỉ số hai giá trị bất kì của đại lượng này bằng nghịch đảo của tỉ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kia.

Slide 3: 

Tiết 27 Bài 4: MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH 1) Bài toán 1. Một người đi từ A đến B hết 2 giờ. Hỏi người đó đi từ B về A hết bao nhiêu giờ nếu vận tốc đi từ B về A bằng 0,5 lần vận tốc đi từ A đến B? v2 t2 v1 t1 Bài toán cho những đại lượng nào? Bài toán yêu cầu tìm đại lượng nào? =2 Những đại lượng này có sự tương quan như thế nào ? Tóm tắt đề toán : Vận dụng tính chất nào để giải được bài toán một cách hợp lý ? Hướng dẫn giải:

Slide 4: 

Tiết 27 Bài 4: MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH 1. Bài toán 1 2. Bài toán 2 Bốn đội máy cày có 36 máy (có cùng năng suất) làm việc trên bốn cánh đồng có diện tích bằng nhau. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 4 ngày , đội thứ hai trong 6 ngày , đội thứ ba trong 10 ngày và đội thứ tư trong 12 ngày. Hỏi mỗi đội có mấy máy. 4 6 10 12 x1 x2 x3 x4 Bài toán cho những đại lượng nào? Bài toán yêu cầu tìm đại lượng nào? Những đại lượng này có sự tương quan như thế nào ? Tóm tắt đề toán : Vận dụng tính chất nào để giải được bài toán một cách hợp lý ? Hướng dẫn giải:

Slide 5: 

Tiết 27 Bài 4: MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH 1) Bài toán 1 2) Bài toán 2 Nhận xét: x tỉ lệ nghịch với y thì x tỉ lệ thuận với Cách phát biểu và lời giải khác về bài toán 2: Chia số 36 thành 4 phần tỉ lệ với các số: Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

Slide 6: 

Tiết 27 Bài 4: MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH 1) Bài toán 1 2) Bài toán 2 ? Cho 3 đại lượng x , y , z . Hãy cho biết mối liên hệ giữa hai đại lượng x và z , biết rằng : a) x và y tỉ lệ nghịch , y và z cũng tỉ lệ nghịch . Lời giải : x và y tỉ lệ nghịch , suy ra: y và z tỉ lệ nghịch , suy ra: Vậy x tỉ lệ thuận với z (hệ số tỉ lệ là ) b) x và y tỉ lệ nghịch , y và z tỉ lệ thuận . Lời giải : x và y tỉ lệ nghịch , suy ra: y và z tỉ lệ nghịch , suy ra: Vậy x tỉ lệ nghịch với z (hệ số tỉ lệ là ) y = bz (1) (2) Thay (2) vào (1) ta có: (3) (4) Thay (4) vào (3) ta có:

Slide 7: 

Tiết 27 Bài 4: MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH LUYỆN TẬP CỦNG CỐ Bài 18 – SGK ( 61) Cho biết 3 người làm cỏ một cánh đồng hết 6 giờ. Hỏi 12 người (với cùng năng suất như thế ) làm cỏ cánh đồng đó hết bao nhiêu thời gian? Bài toán cho những đại lượng nào? Bài toán yêu cầu tìm đại lượng nào? Những đại lượng này có sự tương quan như thế nào ? Tóm tắt đề toán : Vận dụng tính chất nào để giải được bài toán một cách hợp lý ? Hướng dẫn giải:

Slide 8: 

Tiết 27 Bài 4: MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH Bài 18 – SGK ( 61) Cho biết 3 người làm cỏ một cánh đồng hết 6 giờ. Hỏi 12 người (với cùng năng suất như thế ) làm cỏ cánh đồng đó hết bao nhiêu thời gian? Lời giải: LUYỆN TẬP CỦNG CỐ Gọi thời gian 12 người làm cỏ hết cánh đồng là: …… (h) Vì số người ……………………với số ngày hoàn thành công việc nên ta có: 3 . 6=………… ……..= =……. Vậy 12 người làm cỏ cánh đồng hết ……. giờ. tỉ lệ nghịch 1,5 12 1,5

Slide 9: 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Về nhà xem lại cách giải bài toán về tỉ lệ nghịch. Biết chuyển từ toán chia tỉ lệ nghịch sang chia tỉ lệ thuận . - Ôn tập đại lượng tỉ lệ thuận ; tỉ lệ nghịch . - Bài tập về nhà : 16 , 17 , 18 SGK trang 61 25 , 26 , 27 SBT trang 46

Slide 10: 

Tiết 27 Bài 4: MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH Bài 17 – SGK ( 61) Hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau . Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau : Theo bài ra ta có : x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau  x. y = 10 .1,6 x. y = 16 HƯỚNG DẪN:

Slide 11: 

Xin chân thành cảm ơn các thầy, cô giáo và các em học sinh.

Slide 12: 

Chúc các thầy, cô giáo mạnh khoẻ . Chúc các em học sinh chăm ngoan, học giỏi.