Презентація до теми 2 (Податкова система)

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Презентация PowerPoint:

Організація податкової системи України Тема 2

Презентация PowerPoint:

засвоєння здобувачами вищої освіти теоретичних засад сфери дії Податкового кодексу України, складу податкового законодавства, ознайомлення з об’єктом, базою оподаткування та одиницями її виміру, ставкою податку та її видами, строками сплати податку та збору та податковим періодом МЕТА Сфера дії Податкового кодексу України , склад податкового законодавства . Об’єкт , база оподаткування та її одиниця виміру . Ставка податку та її види . Строк сплати податку та збору та податковий період .

Презентация PowerPoint:

об’єкт оподаткування , база оподаткування , одиниця виміру бази оподаткування , ставка податку , базова ( основна ) ставка, гранична ставка податку , абсолютна ( специфічна ) ставка податку , відносна (адвалорна) ставка податку , обчислення суми податку , податковий період , базовий податковий ( звітний ) період , види податкового періоду Ключові поняття

Презентация PowerPoint:

Сфера дії Податкового кодексу України , склад податкового законодавства

Презентация PowerPoint:

Податковий кодекс України регулює відносини , що виникають у сфері справляння податків і зборів , зокрема , визначає вичерпний перелік податків та зборів , що справляються в Україні , та порядок їх адміністрування , платників податків та зборів , їх права та обов'язки , компетенцію контролюючих органів , повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства . сфера дії Податковий кодекс України

Презентация PowerPoint:

Державна податкова справа - сфера діяльності контролюючих органів , передбачена ПКУ та іншими актами законодавства України , спрямована на формування і реалізацію державної податкової політики в частині адміністрування податків , зборів , платежів . Правила оподаткування товарів , що переміщуються через митний кордон України , визначаються ПКУ, крім правил оподаткування товарів митом , які встановлюються Митним кодексом України та іншими законами з питань митної справи сфера діяльності Державна податкова справа

Презентация PowerPoint:

Податкове законодавство України складається з 1 2 3 5 4 Конституція України Податковий кодекс України Митний кодекс України Закони з питань митної справи Чинні міжнародні договори, згода на які надана ВРУ Зверніть увагу! Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України , встановлено інші правила, ніж ті , що передбачені ПКУ, застосовуються правила міжнародного договору.

Презентация PowerPoint:

Об’єкт , база оподаткування та її одиниця виміру

Презентация PowerPoint:

ОБ'ЄКТОМ ОПОДАТКУВАННЯ можуть бути майно , товари , дохід ( прибуток ) або його частина , обороти з реалізації товарів ( робіт , послуг ), операції з постачання товарів ( робіт , послуг ) та інші об'єкти , визначені податковим законодавством , з наявністю яких податкове законодавство пов'язує виникнення у платника податкового обов'язку .

Презентация PowerPoint:

Базою оподаткування визнаються конкретні вартісні , фізичні або інші характеристики певного об'єкта оподаткування . База оподаткування - це фізичний , вартісний чи інший характерний вираз об'єкта оподаткування , до якого застосовується податкова ставка і який використовується для визначення розміру податкового зобов'язання . База оподаткування і порядок її визначення встановлюються ПКУ для кожного податку окремо .

Презентация PowerPoint:

У випадках , передбачених ПКУ, один об'єкт оподаткування може утворювати кілька баз оподаткування для різних податків . У випадках , передбачених ПКУ, конкретна вартісна , фізична або інша характеристика певного об'єкта оподаткування може бути базою оподаткування для різних податків .

Презентация PowerPoint:

Одиницею виміру бази оподаткування визнається конкретна вартісна , фізична або інша характеристика бази оподаткування або її частини , щодо якої застосовується ставка податку . Одиниця виміру бази оподаткування є єдиною для розрахунку і обліку податку . Одній базі оподаткування повинна відповідати одна одиниця виміру бази оподаткування .

Презентация PowerPoint:

СТАВКА ПОДАТКУ ТА ЇЇ ВИДИ

Презентация PowerPoint:

визнається СТАВКОЮ ПОДАТКУ розмір податкових нарахувань на ( від ) одиницю ( одиниці ) виміру бази оподаткування Базовою (основною) ставкою податку визначається ставка, що визначена такою для окремого податку відповідним розділом Податкового Кодексу. Граничною ставкою податку визнається максимальний або мінімальний розмір ставки за певним податком , встановлений ПКУ . Абсолютною ( специфічною ) є ставка податку , згідно з якою розмір податкових нарахувань встановлюється як фіксована величина стосовно кожної одиниці виміру бази оподаткування . Відносною (адвалорною) визнається ставка податку , згідно з якою розмір податкових нарахувань встановлюється у відсотковому або кратному відношенні до одиниці вартісного виміру бази оподаткування . . У випадках , передбачених ПКУ, під час обчислення одного і того самого податку можуть використовуватися декілька базових ( основних ) ставок.

Презентация PowerPoint:

Обчислення суми податку здійснюється шляхом множення бази оподаткування на ставку податку із /без застосуванням відповідних коефіцієнтів .

Презентация PowerPoint:

Строк сплати податку та збору та податковий період

Презентация PowerPoint:

Строком сплати податку та збору визнається період , що розпочинається з моменту виникнення податкового обов'язку платника податку із сплати конкретного виду податку і завершується останнім днем строку, протягом якого такий податок чи збір повинен бути сплачений у порядку, визначеному податковим законодавством . Податок чи збір , що не був сплачений у визначений строк, вважається не сплаченим своєчасно . податку та збору СТРОК СПЛАТИ

Презентация PowerPoint:

Строк сплати податку та збору встановлюється відповідно до податкового законодавства для кожного податку окремо . Зміна платником податку , податковим агентом або представником платника податку чи контролюючим органом встановленого строку сплати податку та збору забороняється , крім випадків , передбачених ПКУ . Зміна строку сплати податку здійснюється у формі : – відстрочки ; – розстрочки податку та збору СТРОК СПЛАТИ

Презентация PowerPoint:

Податковий період може складатися з кількох звітних періодів . Базовий податковий ( звітний ) період - період , за який платник податків зобов'язаний здійснювати розрахунки податків , подавати податкові декларації ( звіти , розрахунки ) та сплачувати до бюджету суми податків та зборів , крім випадків , передбачених ПКУ, коли контролюючий орган зобов'язаний самостійно визначити суму податкового зобов'язання платника податку . податку та збору СТРОК СПЛАТИ

Презентация PowerPoint:

Податковим періодом може бути: – календарний рік ; – календарне півріччя ; – календарні три квартали ; – календарний квартал; – календарний місяць ; – календарний день. податку та збору СТРОК СПЛАТИ

Презентация PowerPoint:

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ