Презентація до теми 1 (Податкова система)

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Презентация PowerPoint:

Сутність і види податків Тема 1

Презентация PowerPoint:

засвоєння здобувачами вищої освіти теоретичних засад об’єктивної обумовленості і суті податків, принципів оподаткування та функцій податків, класифікації податків, джерел їх сплати та історії розвитку податкової системи МЕТА Об’єктивна обумовленість і суть податків . Принципи оподаткування. Функції податків . Класифікація податків . Платники податків , їх права та обов’язки . Функції та права контролюючих органів Програмна анотація:

Презентация PowerPoint:

податок , збір , податкова система, елементи податку , Податковий кодекс України , загальнодержавні податки , місцеві податки та збори , права платника податків , обов’язки платника податків Ключові поняття

Презентация PowerPoint:

Об’єктивна обумовленість і суть податків

Презентация PowerPoint:

Податком є обов'язковий , безумовний платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників податку відповідно до ПКУ . Збором (платою, внеском ) є обов'язковий платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників зборів , з умовою отримання ними спеціальної вигоди , у тому числі внаслідок вчинення на користь таких осіб державними органами, органами місцевого самоврядування , іншими уповноваженими органами та особами юридично значимих дій . у сфері податкової системи ОСНОВН І ПОНЯТТЯ

Презентация PowerPoint:

Сукупність загальнодержавних та місцевих податків та зборів , що справляються в установленому ПКУ порядку , становить податкову систему України . Під час встановлення податку обов'язково визначаються такі елементи : – платники податку ; – об'єкт оподаткування ; – база оподаткування ; – ставка податку ; – порядок обчислення податку ; – податковий період ; – строк та порядок сплати податку ; – строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку . у сфері податкової системи ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

Презентация PowerPoint:

Принципи оподаткування . Функції податків

Презентация PowerPoint:

ЗАГАЛЬНІСТЬ ОПОДАТКУВАННЯ кожна особа зобов'язана сплачувати встановлені ПКУ, законами з питань митної справи податки та збори , платником яких вона є згідно з положеннями ПКУ

Презентация PowerPoint:

Рівність усіх платників перед законом, недопущення будь- яких проявів податкової дискримінації забезпечення однакового підходу до всіх платників податків незалежно від соціальної , расової , національної , релігійної приналежності , форми власності юридичної особи, громадянства фізичної особи, місця походження капіталу

Презентация PowerPoint:

Невідворотність настання визначеної законом відповідальності у разі порушення податкового законодавства

Презентация PowerPoint:

Презумпція правомірності рішень платника податку в разі , якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акту, виданого на підставі закону, або якщо норми різних законів чи різних нормативно- правових актів припускають неоднозначне ( множинне ) трактування прав та обов'язків платників податків або контролюючих органів , внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків , так і контролюючого органу

Презентация PowerPoint:

ФІСКАЛЬНА ДОСТАТНІСТЬ встановлення податків та зборів з урахуванням необхідності досягнення збалансованості витрат бюджету з його надходженнями

Презентация PowerPoint:

СОЦІАЛЬНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ установлення податків та зборів відповідно до платоспроможності платників податків

Презентация PowerPoint:

ЕКОНОМІЧНІСТЬ ОПОДАТКУВАННЯ установлення податків та зборів , обсяг надходжень від сплати яких до бюджету значно перевищує витрати на їх адміністрування

Презентация PowerPoint:

НЕЙТРАЛЬНІСТЬ ОПОДАТКУВАННЯ установлення податків та зборів у спосіб , який не впливає на збільшення або зменшення конкурентоздатності платника податків

Презентация PowerPoint:

СТАБІЛЬНІСТЬ зміни до будь- яких елементів податків та зборів не можуть вноситися пізніш як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду , в якому будуть діяти нові правила та ставки. Податки та збори , їх ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного року

Презентация PowerPoint:

РІВНОМІРНІСТЬ ТА ЗРУЧНІСТЬ СПЛАТИ установлення строків сплати податків та зборів , виходячи із необхідності забезпечення своєчасного надходження коштів до бюджетів для здійснення витрат бюджету та зручності їх сплати платниками

Презентация PowerPoint:

ЄДИНИЙ ПІДХІД ДО ВСТАНОВЛЕННЯ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ визначення на законодавчому рівні усіх обов'язкових елементів податку

Презентация PowerPoint:

п'ять основних функцій ПОДАТКИ ВИКОНУЮТЬ ОДНОЧАСНО фіскальну , розподільну , регулюючу , стимулюючу й контролюючу Фіскальна функція оподатковування – основна функція оподатковування. Історично найбільш древня й одночасно основна: податки є переважною складовою доходів державного бюджету. Реалізація функції здійснюється за рахунок податкового контролю й податкових санкцій, які забезпечують максимальне збирання встановлених податків і створюють перешкоди до ухилянню від сплати податків. Завдяки даній функції реалізується головне призначення податків: формування й мобілізація фінансових ресурсів держави. Всі інші функції оподатковування – похідні від фіскальної

Презентация PowerPoint:

Регулююча функція оподатковування – спрямована на вирішення за допомогою податкових механізмів тих або інших завдань економічної політики держави. На думку видатного англійського економіста Джона Кейнса, податки існують у суспільстві винятково для регулювання економічних відносин. Розподільна (соціальна) функція оподатковування – полягає в перерозподілі суспільних доходів (відбувається передача коштів на користь слабших і незахищеніших категорій громадян за рахунок покладання податкового тягаря на сильніші категорії населення). Контрольна функція оподатковування – дозволяє державі відслідковувати своєчасність і повноту надходжень у бюджет коштів і зіставляти їхню величину фінансових ресурсів Стимулююча функція оподатковування – спрямована на підтримку розвитку тих або інших економічних процесів. Вона реалізується через систему пільг і звільнень. Нинішня система оподатковування надає широкий набір податкових пільг малим підприємствам, підприємствам інвалідів, сільськогосподарським виробникам, організаціям, що здійснюють капітальні вкладення у виробництво й добродійну діяльність, і т. д.

Презентация PowerPoint:

КЛАСИФІКАЦІЯ ПОДАТКІВ

Презентация PowerPoint:

До загальнодержавних належать податки та збори , що встановлені ПКУ і є обов'язковими до сплати на усій території України , крім випадків , передбачених ПКУ. До місцевих належать податки та збори , що встановлені відповідно до переліку і в межах граничних розмірів ставок, визначених ПКУ, рішеннями сільських , селищних і міських рад у межах їх повноважень , і є обов'язковими до сплати на території відповідних територіальних громад. загальнодержавні та місцеві податки та збори В Україні встановлюються

Презентация PowerPoint:

ВИДИ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ В УКРАЇНІ

Презентация PowerPoint:

ДЯКУЮ За увагу !

authorStream Live Help