Індикатори стану податкової безпеки держави

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

ІНДИКАТОРИ СТАНУ ПОДАТКОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ:

ІНДИКАТОРИ СТАНУ ПОДАТКОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Рівень фінансової безпеки України характеризується певною кількістю складових, важливе місце серед яких займає податкова безпека. Податкову безпеку варто розглядати як інтегровану підсистему фінансової безпеки, яка впливає на забезпечення всіх її складових: інноваційно-технологічної, інвестиційної, енергетичної, сировинно-ресурсної, продовольчої, соціальної, експортної, імпортної та міжнародно-інтеграційної безпеки :

Рівень фінансової безпеки України характеризується певною кількістю складових, важливе місце серед яких займає податкова безпека . Податкову безпеку варто розглядати як інтегровану підсистему фінансової безпеки, яка впливає на забезпечення всіх її складових: інноваційно-технологічної, інвестиційної, енергетичної, сировинно-ресурсної, продовольчої, соціальної, експортної, імпортної та міжнародно-інтеграційної безпеки

Податкова безпека держави — це стан податкової системи, який характеризується стійкістю і стабільністю всіх її елементів, що передбачає спроможність захищати економічні інтереси держави і протистояти зовнішнім і внутрішнім загрозам, можливість реалізації і розвитку податкового потенціалу країни, ефективне використання конкурентних переваг податкової системи в умовах глобалізації.:

Податкова безпека держави — це стан податкової системи, який характеризується стійкістю і стабільністю всіх її елементів, що передбачає спроможність захищати економічні інтереси держави і протистояти зовнішнім і внутрішнім загрозам, можливість реалізації і розвитку податкового потенціалу країни, ефективне використання конкурентних переваг податкової системи в умовах глобалізації.

Враховуючи багатоаспектність поняття податкової безпеки, складність взаємозв’язків і взаємозалежності різних її елементів, а також необхідність консолідації економічних і фінансових інтересів громадян, підприємств, регіонів і держави у напрямі забезпечення стійкого економічного розвитку, до складу податкової безпеки включають такі компоненти: - податкова безпека платників податків; - податкова безпека регіону; - податкова безпека держави; - міжнародна податкова безпека (податкова безпека міжнародних об’єднань). :

Враховуючи багатоаспектність поняття податкової безпеки, складність взаємозв’язків і взаємозалежності різних її елементів, а також необхідність консолідації економічних і фінансових інтересів громадян, підприємств, регіонів і держави у напрямі забезпечення стійкого економічного розвитку, до складу податкової безпеки включають такі компоненти : - податкова безпека платників податків; - податкова безпека регіону; - податкова безпека держави; - міжнародна податкова безпека (податкова безпека міжнародних об’єднань).

З метою прийняття державними органами обґрунтованих рішень необхідний моніторинг індикаторів (показників) податкової безпеки, який передбачає перш за все фактичне відстеження, аналіз і прогнозування найважливіших груп податкових показників. Індикатори податкової безпеки – реальні статистичні показники розвитку економіки країни, які найбільш повно характеризують явища і тенденції в економічній сфері. :

З метою прийняття державними органами обґрунтованих рішень необхідний моніторинг індикаторів (показників) податкової безпеки, який передбачає перш за все фактичне відстеження, аналіз і прогнозування найважливіших груп податкових показників. Індикатори податкової безпеки – реальні статистичні показники розвитку економіки країни, які найбільш повно характеризують явища і тенденції в економічній сфері.

Податкова безпека платників податків - фінансово-економічний стан платника податків, який забезпечує мінімізацію податкових ризиків шляхом дотримання податкової дисципліни.:

Податкова безпека платників податків - фінансово-економічний стан платника податків, який забезпечує мінімізацію податкових ризиків шляхом дотримання податкової дисципліни.

Регіональна податкова безпека- стан оподаткування в регіоні, що визначається рівнем місцевого оподаткування.:

Регіональна податкова безпека- стан оподаткування в регіоні, що визначається рівнем місцевого оподаткування.

Державна податкова безпека- стан оподаткування в країні на базі досконалого податкового законодавства за умови наявності рівня справедливості оподаткування.:

Державна податкова безпека- стан оподаткування в країні на базі досконалого податкового законодавства за умови наявності рівня справедливості оподаткування.

Податкова безпека держави визначається ефективністю податкової політики держави, яка має оптимально поєднувати фіскальні інтереси держави та індивідуальні, корпоративні інтереси платників податків. З позицій фіскальної достатності проблема податкової безпеки зводиться до забезпечення держави таким обсягом податкових надходжень, який є оптимально необхідним згідно з вимогами проголошеної економічної доктрини.:

Податкова безпека держави визначається ефективністю податкової політики держави, яка має оптимально поєднувати фіскальні інтереси держави та індивідуальні, корпоративні інтереси платників податків. З позицій фіскальної достатності проблема податкової безпеки зводиться до забезпечення держави таким обсягом податкових надходжень, який є оптимально необхідним згідно з вимогами проголошеної економічної доктрини.

Податкова політика є основним інструментом створення в Україні стабільної системи оподаткування, завданням якої є забезпечення достатнього обсягу надходжень платежів до бюджетів усіх рівнів, ефективного функціонування економіки держави, справедливого підходу до оподаткування всіх категорій платників податків, а також створення умов для подальшої інтеграції України у світове співтовариство:

Податкова політика є основним інструментом створення в Україні стабільної системи оподаткування, завданням якої є забезпечення достатнього обсягу надходжень платежів до бюджетів усіх рівнів, ефективного функціонування економіки держави, справедливого підходу до оподаткування всіх категорій платників податків, а також створення умов для подальшої інтеграції України у світове співтовариство

Створення дієвої системи податкової безпеки передбачає чітке визначення джерел потенційної загрози, а також наявних і необхідних ресурсів для їх нейтралізації. Під податковим ризиком розуміють ймовірність виникнення загрози для платника податків, який понесе фінансові втрати або недоодержати доходи через несплату податків або здійснення податкових правопорушень. :

Створення дієвої системи податкової безпеки передбачає чітке визначення джерел потенційної загрози, а також наявних і необхідних ресурсів для їх нейтралізації. Під податковим ризиком розуміють ймовірність виникнення загрози для платника податків, який понесе фінансові втрати або недоодержати доходи через несплату податків або здійснення податкових правопорушень .

Індикатори оцінювання рівня податкової безпеки держави:

Індикатори оцінювання рівня податкової безпеки держави

Дякую за увагу.:

Дякую за увагу.

authorStream Live Help