Презентація до теми 6

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Презентация PowerPoint:

ема № 6 Т Порядок здійснення документальної перевірки 1

Презентация PowerPoint:

Мета оволодіти знаннями щодо взаємодії платників податків та представників ДФСУ під час організації контрольно-перевірочного процесу, засвоїти процес проведення перевірки, ознайомитись із послідовністю аналізу виявлених порушень та вилучення документів у процесі перевірки, продовженням та оперативним супроводженням перевірки органами податкової міліції. лекції 2

Презентация PowerPoint:

План лекції 1. Порядок формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків. 2. Структура плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків. 3. Порядок відбору до плану-графіка платників податків - юридичних осіб. 3

Презентация PowerPoint:

Порядок формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків Відповідно до наказу Міністерства Фінансів України від 02.06.2015 р. № 524 «Про затвердження Порядку формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків » затверджено Порядок формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків з метою забезпечення єдиного підходу до формування щоквартального плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків. 4

Презентация PowerPoint:

Періодичність проведення документальних планових перевірок платників податків Періодичність проведення документальних планових перевірок платників податків визначається залежно від ступеня ризику в діяльності таких платників податків, який поділяється на високий, середній та незначний. Платники податків із незначним ступенем ризику включаються до плану-графіка не частіше ніж раз на три календарних роки, середнім - не частіше ніж раз на два календарних роки, високим - не частіше одного разу на календарний рік. 5

Презентация PowerPoint:

Склад плану-графіку проведення документальних перевірок План-графік проведення документальних планових перевірок платників податків складається з чотирьох розділів: Розділ I. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб (відповідальні: підрозділи податкового та митного аудиту). Розділ II. Документальні планові перевірки фінансових установ, постійних представництв та представництв нерезидентів (відповідальні: підрозділи податкового та митного аудиту). 6

Презентация PowerPoint:

Склад плану-графіку проведення документальних перевірок Розділ III. Документальні планові перевірки самозайнятих осіб (відповідальні: підрозділи доходів і зборів з фізичних осіб). Розділ IV. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб з питань правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати податку з доходів фізичних осіб та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (відповідальні: підрозділи доходів і зборів з фізичних осіб). 7

Презентация PowerPoint:

Критерії відбору платників податків - юридичних осіб високого ступеня ризику – рівень зростання податку на прибуток нижчий за рівень зростання доходів платника податків, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування; – рівень сплати податку на прибуток нижчий за рівень сплати податку по відповідній галузі; – рівень сплати податку на додану вартість нижчий за рівень сплати податку по відповідній галузі; – наявність відносин з контрагентами, які знаходяться в розшуку, або ліквідовані, або визнані банкрутами, якщо сума операцій досягає понад 5 відсотків загального обсягу постачання; 8

Презентация PowerPoint:

Критерії відбору платників податків - юридичних осіб середнього ступеня ризику – формування платником ПДВ податкового кредиту у сумі понад 5 відсотків загального обсягу податкового кредиту за рахунок податкових накладних, які не зареєстровані у Єдиному реєстрі податкових накладних; – сума інших витрат перевищує 30 відсотків суми витрат, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування; – здійснення експортних операцій товарів, нетипових для основного виду діяльності підприємства (нетиповий експорт), у сумі операцій понад 5 відсотків обсягів постачання; – декларування залишку від'ємного значення різниці між сумою ПЗ та сумою ПК, який після бюджетного відшкодування включається до податкового кредиту наступного періоду , у сумі понад 5 відсотків загального обсягу ПК; 9

Презентация PowerPoint:

Критерії відбору платників податків - юридичних осіб незначного ступеня ризику – проведення протягом місяця більше трьох ремонтів одного реєстратора розрахункових операцій, не пов'язаних із плановим технічним обслуговуванням; – наявність в органів ДФС інформації про відсутність торгових патентів і ліцензій у платників податків, які провадять діяльність, що підлягає патентуванню та ліцензуванню; – зменшення у звітності суми нарахованого єдиного внеску за попередні періоди від 10 до 20 відсотків загальної суми нарахованого єдиного внеску за останніх 12 місяців, що передують звітному. 10

Презентация PowerPoint:

Thanks 11 for Watching

authorStream Live Help