Презентація до теми 5

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Презентация PowerPoint:

ема № 5 Т Планування та організаційні заходи щодо проведення перевірки 1

Презентация PowerPoint:

Мета оволодіти знаннями щодо планування та організаційних заходів щодо проведення перевірки, засвоїти сутність плану-графіку проведення документальних перевірок фінансово-господарської діяльності платників податків, ознайомитись із взаємодією структурних підрозділів ДФСУ при проведенні перевірок суб’єктів господарювання. лекції 2

Презентация PowerPoint:

План лекції 1. Планування та організаційні заходи щодо проведення перевірки. 2. План-графік проведення документальних перевірок фінансово-господарської діяльності платників податків. 3. Взаємодія структурних підрозділів ДФСУ при проведенні перевірок суб’єктів господарювання. 3

Презентация PowerPoint:

Основні методи підготовки до проведення перевірки – відбір платників податків для перевірки; – доперевірочний аналіз накопиченої інформації про платників податків (проводиться на основі даних платника податків та даних, накопичених у податковому органі його основною метою є з’ясування об’єктивних причин змін фінансово-економічних показників, що негативно вплинули на звітні результати діяльності і відповідно на розмір бази оподаткування, здійснити реальну оцінку податкового і бухгалтерського обліку, фінансового стану підприємства, підготовку переліку питань, що підлягають перевірці); – збирання інформації про платників податку; – складання плану перевірки; – підготовка переліку питань, що підлягають перевірці; – організація проведення перевірки. 4

Презентация PowerPoint:

Планування перевірки Планування перевірки є не менш важливим етапом у підготовчому процесі. Відповідно до встановлених норм законодавства планується строк проведення перевірки, обсяги робіт, що необхідно провести, кадрові ресурси, а підсумковим документом є програма (план-графік) перевірки. Програма складається на основі переліку питань визначеного для перевірки. 5

Презентация PowerPoint:

Склад програми перевірки Програма перевірки включає: • загальну частину (найменування платника податків та його ідентифікаційний номер; мету проведення перевірки; перелік об'єктів перевірки; склад контрольно-перевірочної бригади та її керівника; термін проведення перевірки; термін реаліза¬ції результатів перевірки); • перелік питань для перевірки в послідовності її проведення; • здійснення перевірки; • призначення відповідальних працівників податкового органу за перевірку того чи іншого питання або процедури та терміни підготовки й здачі підсумкових документів за результатами їх проведення. 6

Презентация PowerPoint:

Збір інформації про платників податків Збір інформації про платників податків — це важливий етап доперевірочної роботи податкових органів, який потребує багато часу, тому що від нього залежать майже всі наступні етапи перевірочної роботи. Про платника податків потрібно зібрати якнайбільше даних, щоб скласти точніше уявлення про його діяльність, якнайкраще розробити програму перевірки та раціонально спланувати використання часу податкових перевіряючих. 7

Презентация PowerPoint:

Thanks 8 for Watching

authorStream Live Help