Презентація до теми 2

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Слайд 12:

ема № 2 Т Організація і методи контрольно-перевірочної роботи 1

Слайд 12:

Мета оволодіти знаннями щодо сутності, об’єктів та суб’єктів податкового контролю, засвоїти організацію контрольно-перевірочної роботи податковими органами, ознайомитись із зарубіжним досвідом проведення контролю органами податкової служби.  лекції 2

Слайд 12:

План лекції 1. Сутність , об’єкти та суб’єкти податкового контролю. 2. Організація контрольно-перевірочної роботи податковими органами. 3. Зарубіжний досвід проведення контролю органами податкової служби.  3

Слайд 12:

Податковий контроль система заходів, що вживаються контролюючими органами з метою контролю правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податків і зборів, а також дотримання законодавства з питань регулювання обігу готівки, проведення розрахункових та касових операцій, патентування, ліцензування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи. це викладені в усній або письмовій формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги 4

Слайд 12:

с На сьогодні органи ДФСУ здійснюють забезпечення своєчасного й повного перерахування сум подат­ків до бюджету всіма юридичними й фізичними особами накладення фінансових і адміністративних санкцій на порушників податкового законодавства, а також профілактику податкових правопорушень перевірку правильності нарахування податків, зборів та інших обов'язкових платежів контроль за дотриманням податкового законодавства перевірку якості ведення податкового й бухгалтерського обліку об'єктів оподаткування 5

Слайд 12:

 2  4  3  1 Об ’ єкт податкового контролю Постановка на облік в органи ДФСУ скла­дення та подання податкової звітності правильність обчислення податкового платежу своєчасне й повне перерахування податкового платежу Податковий контроль здійснюється шляхом: ведення обліку платників податків; інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів ДПС; перевірок та звірок відповідно до вимог ПКУ щодо дотримання податкового законодавства. 6

Слайд 12:

Суб'єкт, який реалізує функції податкового контролю - податкові інспекції. Саме вони здійснюють переважну більшість заходів та контрольних дій. До повноважень центрального податкового органу належить контроль за правильністю й законністю діяльності всіх органів державної податкової служби при виконанні ними контрольних дій . 7

Слайд 12:

  камеральні перевірки фактичні перевірки документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) перевірки Контролюючі органи мають право проводити відповідно до ст. 75.1 Податкового кодексу України  8

Слайд 12:

Камеральна перевірка перевірка, яка проводиться у приміщенні контролюючого органу виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях платника податків та даних системи електронного адміністрування ПДВ (даних органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, в якому відкриваються рахунки платників у системі електронного адміністрування ПДВ, даних ЄРПН та даних митних декларацій), а також даних Єдиного реєстру акцизних накладних та даних системи електронного адміністрування реалізації пального. 9

Слайд 12:

Документальна перевірка перевірка, предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбачених ПКУ податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами) та яка проводиться на підставі податкових декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку. 10

Слайд 12:

Фактична перевірка перевірка, що здійснюється за місцем фактичного провадження платником податків діяльності, розташування господарських або інших об'єктів права власності такого платника. Така перевірка здійснюється контролюючим органом щодо дотримання норм законодавства з питань регулювання обігу готівки, порядку здійснення платниками податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій, патентів, свідоцтв, у тому числі про виробництво та обіг підакцизних товарів, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами). 11

Слайд 12:

Thanks 12 for Watching

authorStream Live Help