Тема 1

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Слайд 13:

ТЕМА: Основи розвитку та функціонування податкових систем зарубіжних країн План: 1. Уніфікація податкових систем як основна тенденція їх функціонування. 2. Типологія податкової політики зарубіжних країн. 3. Існуючі моделі податкових систем. 4. Загальні принципи функціонування податкових систем у країнах з розвиненою ринковою економікою.

Слайд 13:

Мета оволодіти знаннями щодо уніфікації податкових систем як основної тенденції їх функціонування, засвоїти типологію податкової політики зарубіжних країн, ознайомитись із існуючими моделями податкових систем, отримати уявлення про загальні принципи функціонування податкових систем у країнах з розвиненою ринковою економікою Ключові слова уніфікація податкових систем, політика максимальних податків, «податкова пастка», політика «розумних податків» .

Слайд 13:

УНІФІКАЦІЯ ПОДАТКОВИХ СИСТЕМ ЯК ОСНОВНА ТЕНДЕНЦІЯ ЇХ ФУНКЦІОНУВАННЯ

Слайд 13:

Уніфікація податкових систем є основною тенденцією функціонування податкових систем розвинених країн. Як один з напрямків податкової глобалізації відбувається в рамках загальної системи глобалізації світової економіки та проявляється у гармонізації національних податкових систем розвинених країн і їх податкової політики.

Слайд 13:

Уніфікація податкових систем включає в себе такі основні напрямки - уніфікація непрямого оподаткування . Наприклад, країни ЄС, де початок роботи з уніфікації податкового законодавства поклала VI Директива ЄС; - уніфікація прямого оподаткування (відбувається шляхом укладення різних угод про уникнення подвійного оподаткування); - гармонізація засад податкових систем (відбувається шляхом прийняття світового Податкового кодексу та інших аналогічних документів); - розробка систем міжнародної податкової класифікації (система податкової класифікації організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), податкова класифікація МВФ, класифікація системи національних рахунків (СНР), класифікація європейської системи економічних інтегрованих рахунків (ЕСЕІС)); - створення різних міжнародних організацій, що займаються питаннями оподаткування (міжнародна податкова асоціація (ІФА)); - спільна боротьба з відмиванням злочинних доходів.

Слайд 13:

ТИПОЛОГІЯ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Слайд 13:

Залежно від характеру податкової політики держави виділяють три її типи Перший тип - політика максимальних податків , що характеризується принципом «взяти все, що можна». Держава встановлює високі податкові ставки, скорочує податкові пільги, розширює перелік податків. Як правило, такий тип податкової політики проводиться в часи економічних криз або в період військових дій. Результатом такої політики може стати так звана «податкова пастка», коли підвищення податків не супроводжується зростанням державних доходів. Другий тип - політика «розумних податків» (політика економічного розвитку). Держава послаблює податковий прес, в першу чергу для підприємництва і одночасно скорочує витрати, як правило, на соціальні програми. Такий тип податкової політики сприяє розвитку підприємництва, забезпечуючи йому сприятливий податковий клімат. Третій тип - податкова політика, що передбачає високий рівень оподаткування при значній соціальний захист населення . Такий тип податкової політики характерний в періоди економічного зростання і дозволяє встановити високий рівень оподаткування, який в кінцевому підсумку супроводжується виконанням всіх соціальних програм.

Слайд 13:

ІСНУЮЧІ МОДЕЛІ ПОДАТКОВИХ СИСТЕМ

Слайд 13:

Існуючі моделі податкових систем Англосаксонська модель оподаткування (Австралія , Великобританія, Канада і США). В її основі лежить прибуткове оподаткування, тобто стягнення прямих податків з фізичних осіб. Частка непрямих податків у доходах цих країн невелика. Евроконтінентальная модель оподаткування (Австрія, Бельгія, Німеччина, Нідерланди, Франція та Італія) характеризується значним непрямим оподаткуванням та високою часткою відрахувань на соціальне страхування. Латиноамериканська модель оподаткування (Болівія, Чилі, Перу ) у великій мірі ґрунтується на непрямому оподаткуванні, яке є найбільш ефективним в умовах високої інфляції. Змішана модель оподаткування , поєднує в собі риси всіх згаданих моделей. Змішаної можна визнати модель оподаткування, що склалася в Японії. У цій країні структура податкових надходжень в цілому приблизно така ж, як і в державах, що мають англосаксонську модель оподаткування. Однак на відміну від них в Японії пріоритет віддається не прибуткового оподаткуванню, а стягування страхових внесків.

Слайд 13:

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 1. Економічна сутність уніфікації податкових систем. 2. Основні напрямки уніфікації податкових систем. 3. Типологія податкової політики. 4. Сучасні моделі податкових систем. 5. Основні принципи (постулати) функціонування та побудови податкових систем у країнах з розвиненою ринковою економікою. 6. Податковий тягар як економічний показник податкових систем розвинених країн. 7. Співвідношення прямих і непрямих податків як економічний показник податкових систем розвинених країн.

Слайд 13:

ТЕМИ ПРЕЗЕНТАЦІЙ (ДОПОВІДЕЙ) 1. Уніфікація податкових систем: економічна сутність та основні напрямки. 2. Типологія податкової політики та сучасні моделі податкових систем. 3. Принципи функціонування та побудови податкових систем у країнах з розвиненою ринковою економікою. 4. Економічні показники податкових систем розвинених країн.

Слайд 13:

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

Слайд 13:

Icon Set Fully editable

authorStream Live Help